รับติดตั้งกระจกจังหวัดปทุมธานี

รับติดตั้งกระจกจังหวัดปทุมธานี

ร่ำรวยกระจกอลูมิเนียมจังหวัดปทุมธานี  รับติดตั้งประตูบ้านกระจกทุกชนิด โดยช่างกระจก-อลูมิเนียม มืออาชีพ รับติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง บานเลื่อน บานสวิง บานกะทุ้ง บานตาย บานเปิด บานพับ บานเปิดหน้าต่าง
รับติดตั้งงานกระจกอลูมิเนียมจังหวัดปทุมธานี   ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมจังหวัดปทุมธานี หน้าต่างบานกระทุ้ง และ หน้าต่างบานเปิดข้าง กระจกเปลือยฟิตติ้งกระจกห้องน้า

สนใจใช้บริการหรือปรึกษา ร่ำรวยกระจกอลูมิเนียม
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมจังหวัดปทุมธานี
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งกระจกอลูมิเนียมจังหวัดปทุมธานี
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งราคาประตูกระจกจังหวัดปทุมธานี
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมสําเร็จรูปจังหวัดปทุมธานี
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งร้านกระจกอลูมิเนียมจังหวัดปทุมธานี
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งบานเลื่อนจังหวัดปทุมธานี
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งประตูบานเลื่อนจังหวัดปทุมธานี
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อนจังหวัดปทุมธานี
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนจังหวัดปทุมธานี
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งประตูบานเลื่อนราคาจังหวัดปทุมธานี
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งราคาประตูบานเลื่อนจังหวัดปทุมธานี
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งบานสวิง
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งประตูบานสวิงจังหวัดปทุมธานี
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งราคาประตูกระจกบานสวิงจังหวัดปทุมธานี
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งประตูสวิงจังหวัดปทุมธานี
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งบานสวิงประตูจังหวัดปทุมธานี
การดูแลหน้าต่าง-ประตูอลูมิเนียม
อลูมิเนียมที่พบในคอนโดของเรานั้นมีการนำมาทำเป็นขอบหน้าต่าง ขอบประตูบานเลื่อน หลายคนมองข้ามในเรื่องของการดูแลรักษา เกิดความละเลยมานานจนวันหนึ่งพบว่าอลูมิเนียมนั้นเกิดชำรุดไปเสียแล้ว ดังนั้นเราจึงควรรู้จักการดูแลรักษาประตูหน้าต่างอลูมิเนียมซึ่งทำได้ด้วยวิธีง่ายๆ ต่อไปนี้
1. ไม่วครนำเทปกาวมาติดบริเวณอลูมิเนียม เพราะถ้าเทปกาวถูกความร้อนหรือติดไว้เป็นระยะเวลานานจะทำให้ติดกับผิวอลูมิเนียมแน่นเมื่อเวลาอยากแกะออกก็จะทำได้ยาก และทำให้ผิวอลูมิเนียมบริเวณนั้นเสียหาย
2. ไม่ควรนำของแข็งมากระแทก หรือขูดขีดบริเวณผิวอลูมิเนียม เพราะจะทำให้อลูมิเนียมเสียรูป และเป็นรอยขีดข่วนยากต่อการซ่อมแซม
3. อลูมิเนียมเป็นตัวกระแสไฟฟ้า ดังนั้นไม่ควรนำสายไฟเดินภายในกล่องอลูมิเนียม ในกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆ ควรมีฉนวนหุ้มและหาวิธีป้องกันที่ปลอดภัยที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่างผู้เชี่ยวชาญด้วย
4. ถ้ามีความเสี่ยงที่จะเกิดประกายไฟในบริเวณอลูมิเนียมควรใช้แผ่นโลหะแบบบางมากันไว้เพื่อป้องกันการกระทบกับประกายไฟโดยตรง เนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากประกายไฟนั้นไม่สามารถซ่อมแซมได้
5. เป็นความเข้าใจที่ผิดๆ มาตลอดว่าการใช้สารเคมีชนิด กรด-ด่าง ทำความสะอาดอลูมิเนียมได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด ไม่ควรใช้สารเคมีชนิดกรด-ด่าง มาทำความสะอาดบริเวณผิวอลูมิเนียม เพราะน้ำยาจะทำปฏิกิริยากับผิวทำให้สีหลุดร่อนได้
การทำความสะอาดหน้าต่าง-ประตูอลูมิเนียม
หลังจากรู้จักการดูแลหน้าต่างประตูอลูมิเนียมแล้ว มารู้จักการทำความสะอาดกันบ้าง ซึ่งวิธีการนั้นง่ายมากพ่อบ้านแม่บ้านสามารถทำได้ ดังวิธีต่อไปนี้
1. เป่าลมให้ฝุ่นออกจากผิวอลูมิเนียม
2. เช็ดด้วยน้ำอุ่น, น้ำยาล้างจาน, น้ำยาเช็ดกระจก หรือน้ำยา Solvent ซึ่งเป็นน้ำยาสำหรับความสะอาดผิวอลูมิเนียม)
3. เช็ดด้วยผ้าแห้ง หรือผ้าบิดหมาด
จังหวัดปทุมธานี
        รับติดตั้งกระจกเมืองปทุมธานี
         รับติดตั้งกระจกบางปรอก
         รับติดตั้งกระจกบ้านใหม่
         รับติดตั้งกระจกบ้านกลาง
         รับติดตั้งกระจกบ้านฉาง
         รับติดตั้งกระจกบ้านกระแชง
         รับติดตั้งกระจกบางขะแยง
         รับติดตั้งกระจกบางคูวัด
         รับติดตั้งกระจกบางหลวง
         รับติดตั้งกระจกบางเดื่อ
         รับติดตั้งกระจกบางพูด
         รับติดตั้งกระจกบางพูน
         รับติดตั้งกระจกบางกะดี
         รับติดตั้งกระจกสวนพริกไทย
         รับติดตั้งกระจกหลักหก
        รับติดตั้งกระจกคลองหลวง
         รับติดตั้งกระจกคลองหนึ่ง
         รับติดตั้งกระจกคลองสอง
         รับติดตั้งกระจกคลองสาม
         รับติดตั้งกระจกคลองสี่
         รับติดตั้งกระจกคลองห้า
         รับติดตั้งกระจกคลองหก
         รับติดตั้งกระจกคลองเจ็ด
        รับติดตั้งกระจกธัญบุรี
         รับติดตั้งกระจกประชาธิปัตย์
         รับติดตั้งกระจกบึงยี่โถ
         รับติดตั้งกระจกรังสิต
         รับติดตั้งกระจกลำผักกูด
         รับติดตั้งกระจกบึงสนั่น
         รับติดตั้งกระจกบึงน้ำรักษ์
        รับติดตั้งกระจกหนองเสือ
         รับติดตั้งกระจกบึงบา
         รับติดตั้งกระจกบึงบอน
         รับติดตั้งกระจกบึงกาสาม
         รับติดตั้งกระจกบึงชำอ้อ
        รับติดตั้งกระจกลาดหลุมแก้ว
         รับติดตั้งกระจกระแหง
         รับติดตั้งกระจกลาดหลุมแก้ว
         รับติดตั้งกระจกคูบางหลวง
         รับติดตั้งกระจกคูขวาง
         รับติดตั้งกระจกคลองพระอุดม
         รับติดตั้งกระจกบ่อเงิน
         รับติดตั้งกระจกหน้าไม้
        รับติดตั้งกระจกลำลูกกา
         รับติดตั้งกระจกคูคต
         รับติดตั้งกระจกลาดสวาย
         รับติดตั้งกระจกบึงคำพร้อย
         รับติดตั้งกระจกลำลูกกา
         รับติดตั้งกระจกบึงทองหลาง
         รับติดตั้งกระจกลำไทร
         รับติดตั้งกระจกบึงคอไห
         รับติดตั้งกระจกพืชอุดม
        รับติดตั้งกระจกสามโคก
         รับติดตั้งกระจกบางเตย
         รับติดตั้งกระจกคลองควาย
         รับติดตั้งกระจกสามโคก
         รับติดตั้งกระจกกระแชง
         รับติดตั้งกระจกบางโพธิ์เหนือ
         รับติดตั้งกระจกเชียงรากใหญ่
         รับติดตั้งกระจกบ้านปทุม
         รับติดตั้งกระจกบ้านงิ้ว
         รับติดตั้งกระจกเชียงรากน้อย
         รับติดตั้งกระจกบางกระบือ
         รับติดตั้งกระจกท้ายเกาะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s