รับติดตั้งกระจกจังหวัดพิษณุโลก

รับติดตั้งกระจกจังหวัดพิษณุโลก

ร่ำรวยกระจกอลูมิเนียมจังหวัดพิษณุโลก   รับติดตั้งประตูบ้านกระจกทุกชนิด โดยช่างกระจก-อลูมิเนียม มืออาชีพ รับติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง บานเลื่อน บานสวิง บานกะทุ้ง บานตาย บานเปิด บานพับ บานเปิดหน้าต่าง
รับติดตั้งงานกระจกอลูมิเนียมจังหวัดพิษณุโลก    ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมจังหวัดพิษณุโลก  หน้าต่างบานกระทุ้ง และ หน้าต่างบานเปิดข้าง กระจกเปลือยฟิตติ้งกระจกห้องน้า

สนใจใช้บริการหรือปรึกษา ร่ำรวยกระจกอลูมิเนียม
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมจังหวัดพิษณุโลก
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งกระจกอลูมิเนียมจังหวัดพิษณุโลก
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งราคาประตูกระจกจังหวัดพิษณุโลก
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมสําเร็จรูปจังหวัดพิษณุโลก
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งร้านกระจกอลูมิเนียมจังหวัดพิษณุโลก
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งบานเลื่อนจังหวัดพิษณุโลก
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งประตูบานเลื่อนจังหวัดพิษณุโลก
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อนจังหวัดพิษณุโลก
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนจังหวัดพิษณุโลก
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งประตูบานเลื่อนราคาจังหวัดพิษณุโลก
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งราคาประตูบานเลื่อนจังหวัดพิษณุโลก
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งบานสวิง
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งประตูบานสวิงจังหวัดพิษณุโลก
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งราคาประตูกระจกบานสวิงจังหวัดพิษณุโลก
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งประตูสวิงจังหวัดพิษณุโลก
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งบานสวิงประตูจังหวัดพิษณุโลก
การดูแลหน้าต่าง-ประตูอลูมิเนียม
อลูมิเนียมที่พบในคอนโดของเรานั้นมีการนำมาทำเป็นขอบหน้าต่าง ขอบประตูบานเลื่อน หลายคนมองข้ามในเรื่องของการดูแลรักษา เกิดความละเลยมานานจนวันหนึ่งพบว่าอลูมิเนียมนั้นเกิดชำรุดไปเสียแล้ว ดังนั้นเราจึงควรรู้จักการดูแลรักษาประตูหน้าต่างอลูมิเนียมซึ่งทำได้ด้วยวิธีง่ายๆ ต่อไปนี้
1. ไม่วครนำเทปกาวมาติดบริเวณอลูมิเนียม เพราะถ้าเทปกาวถูกความร้อนหรือติดไว้เป็นระยะเวลานานจะทำให้ติดกับผิวอลูมิเนียมแน่นเมื่อเวลาอยากแกะออกก็จะทำได้ยาก และทำให้ผิวอลูมิเนียมบริเวณนั้นเสียหาย
2. ไม่ควรนำของแข็งมากระแทก หรือขูดขีดบริเวณผิวอลูมิเนียม เพราะจะทำให้อลูมิเนียมเสียรูป และเป็นรอยขีดข่วนยากต่อการซ่อมแซม
3. อลูมิเนียมเป็นตัวกระแสไฟฟ้า ดังนั้นไม่ควรนำสายไฟเดินภายในกล่องอลูมิเนียม ในกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆ ควรมีฉนวนหุ้มและหาวิธีป้องกันที่ปลอดภัยที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่างผู้เชี่ยวชาญด้วย
4. ถ้ามีความเสี่ยงที่จะเกิดประกายไฟในบริเวณอลูมิเนียมควรใช้แผ่นโลหะแบบบางมากันไว้เพื่อป้องกันการกระทบกับประกายไฟโดยตรง เนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากประกายไฟนั้นไม่สามารถซ่อมแซมได้
5. เป็นความเข้าใจที่ผิดๆ มาตลอดว่าการใช้สารเคมีชนิด กรด-ด่าง ทำความสะอาดอลูมิเนียมได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด ไม่ควรใช้สารเคมีชนิดกรด-ด่าง มาทำความสะอาดบริเวณผิวอลูมิเนียม เพราะน้ำยาจะทำปฏิกิริยากับผิวทำให้สีหลุดร่อนได้
การทำความสะอาดหน้าต่าง-ประตูอลูมิเนียม
หลังจากรู้จักการดูแลหน้าต่างประตูอลูมิเนียมแล้ว มารู้จักการทำความสะอาดกันบ้าง ซึ่งวิธีการนั้นง่ายมากพ่อบ้านแม่บ้านสามารถทำได้ ดังวิธีต่อไปนี้
1. เป่าลมให้ฝุ่นออกจากผิวอลูมิเนียม
2. เช็ดด้วยน้ำอุ่น, น้ำยาล้างจาน, น้ำยาเช็ดกระจก หรือน้ำยา Solvent ซึ่งเป็นน้ำยาสำหรับความสะอาดผิวอลูมิเนียม)
3. เช็ดด้วยผ้าแห้ง หรือผ้าบิดหมาด
จังหวัดพิษณุโลก 
        รับติดตั้งกระจกอำเภอเมืองพิษณุโลก
         รับติดตั้งกระจกในเมือง
         รับติดตั้งกระจกหัวรอ
         รับติดตั้งกระจกวังน้ำคู้
         รับติดตั้งกระจกจอมทอง
         รับติดตั้งกระจกวัดจันทร์
         รับติดตั้งกระจกบ้านกร่าง
         รับติดตั้งกระจกวัดพริก
         รับติดตั้งกระจกบ้านคลอง
         รับติดตั้งกระจกท่าทอง
         รับติดตั้งกระจกพลายชุมพล
         รับติดตั้งกระจกท่าโพธิ์
         รับติดตั้งกระจกมะขามสูง
         รับติดตั้งกระจกสมอแข
         รับติดตั้งกระจกอรัญญิก
         รับติดตั้งกระจกดอนทอง
         รับติดตั้งกระจกบึงพระ
         รับติดตั้งกระจกบ้านป่า
         รับติดตั้งกระจกไผ่ขอดอน
         รับติดตั้งกระจกปากโทก
         รับติดตั้งกระจกงิ้วงาม
        รับติดตั้งกระจกอำเภอนครไทย
         รับติดตั้งกระจกนครไทย
         รับติดตั้งกระจกน้ำกุ่ม
         รับติดตั้งกระจกหนองกะท้าว
         รับติดตั้งกระจกยางโกลน
         รับติดตั้งกระจกบ้านแยง
         รับติดตั้งกระจกบ่อโพธิ์
         รับติดตั้งกระจกเนินเพิ่ม
         รับติดตั้งกระจกบ้านพร้าว
         รับติดตั้งกระจกนาบัว
         รับติดตั้งกระจกห้วยเฮี้ย
         รับติดตั้งกระจกนครชุม
        รับติดตั้งกระจกอำเภอชาติตระการ
         รับติดตั้งกระจกป่าแดง
         รับติดตั้งกระจกชาติตระการ
         รับติดตั้งกระจกสวนเมี่ยง
         รับติดตั้งกระจกบ้านดง
         รับติดตั้งกระจกบ่อภาค
         รับติดตั้งกระจกท่าสะแก
        รับติดตั้งกระจกอำเภอบางระกำ
         รับติดตั้งกระจกบางระกำ
         รับติดตั้งกระจกชุมแสงสงคราม
         รับติดตั้งกระจกปลักแรด
         รับติดตั้งกระจกนิคมพัฒนา
         รับติดตั้งกระจกพันเสา
         รับติดตั้งกระจกบ่อทอง
         รับติดตั้งกระจกวังอิทก
         รับติดตั้งกระจกท่านางงาม
         รับติดตั้งกระจกบึงกอก
         รับติดตั้งกระจกคุยม่วง
         รับติดตั้งกระจกหนองกุลา
        รับติดตั้งกระจกอำเภอบางกระทุ่ม
         รับติดตั้งกระจกบางกระทุ่ม
         รับติดตั้งกระจกบ้านไร่
         รับติดตั้งกระจกโคกสลุด
         รับติดตั้งกระจกสนามคลี
         รับติดตั้งกระจกท่าตาล
         รับติดตั้งกระจกไผ่ล้อม
         รับติดตั้งกระจกนครป่าหมาก
         รับติดตั้งกระจกเนินกุ่ม
         รับติดตั้งกระจกวัดตายม
        รับติดตั้งกระจกอำเภอพรหมพิราม
         รับติดตั้งกระจกพรหมพิราม
         รับติดตั้งกระจกตลุกเทียม
         รับติดตั้งกระจกท่าช้าง
         รับติดตั้งกระจกวังวน
         รับติดตั้งกระจกวงฆ้อง
         รับติดตั้งกระจกหนองแขม
         รับติดตั้งกระจกมะตูม
         รับติดตั้งกระจกมะต้อง
         รับติดตั้งกระจกหอกลอง
         รับติดตั้งกระจกทับยายเชียง
         รับติดตั้งกระจกศรีภิรมย์
         รับติดตั้งกระจกดงประคำ
        รับติดตั้งกระจกอำเภอวัดโบสถ์
         รับติดตั้งกระจกวัดโบสถ์
         รับติดตั้งกระจกท่างาม
         รับติดตั้งกระจกท้อแท้
         รับติดตั้งกระจกบ้านยาง
         รับติดตั้งกระจกหินลาด
         รับติดตั้งกระจกคันโช้ง
        รับติดตั้งกระจกอำเภอวังทอง
         รับติดตั้งกระจกวังทอง
         รับติดตั้งกระจกพันชาลี
         รับติดตั้งกระจกแม่ระกา
         รับติดตั้งกระจกบ้านกลาง
         รับติดตั้งกระจกวังพิกุล
         รับติดตั้งกระจกแก่งโสภา
         รับติดตั้งกระจกท่าหมื่นราม
         รับติดตั้งกระจกวังนกแอ่น
         รับติดตั้งกระจกหนองพระ
         รับติดตั้งกระจกชัยนาม
         รับติดตั้งกระจกดินทอง
        รับติดตั้งกระจกอำเภอเนินมะปราง
         รับติดตั้งกระจกชมพู
         รับติดตั้งกระจกบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
         รับติดตั้งกระจกบ้านมุง
         รับติดตั้งกระจกเนินมะปราง
         รับติดตั้งกระจกไทรย้อย
         รับติดตั้งกระจกวังยาง
         รับติดตั้งกระจกวังโพรง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s