รับติดตั้งกระจกจังหวัดเชียงใหม่

รับติดตั้งกระจกจังหวัดเชียงใหม่

ร่ำรวยกระจกอลูมิเนียมจังหวัดเชียงใหม่  รับติดตั้งประตูบ้านกระจกทุกชนิด โดยช่างกระจก-อลูมิเนียม มืออาชีพ รับติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง บานเลื่อน บานสวิง บานกะทุ้ง บานตาย บานเปิด บานพับ บานเปิดหน้าต่าง
รับติดตั้งงานกระจกอลูมิเนียมจังหวัดเชียงใหม่   ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมจังหวัดเชียงใหม่ หน้าต่างบานกระทุ้ง และ หน้าต่างบานเปิดข้าง กระจกเปลือยฟิตติ้งกระจกห้องน้า

สนใจใช้บริการหรือปรึกษา ร่ำรวยกระจกอลูมิเนียม
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมจังหวัดเชียงใหม่
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งกระจกอลูมิเนียมจังหวัดเชียงใหม่
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งราคาประตูกระจกจังหวัดเชียงใหม่
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมสําเร็จรูปจังหวัดเชียงใหม่
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งร้านกระจกอลูมิเนียมจังหวัดเชียงใหม่
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งบานเลื่อนจังหวัดเชียงใหม่
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งประตูบานเลื่อนจังหวัดเชียงใหม่
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อนจังหวัดเชียงใหม่
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนจังหวัดเชียงใหม่
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งประตูบานเลื่อนราคาจังหวัดเชียงใหม่
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งราคาประตูบานเลื่อนจังหวัดเชียงใหม่
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งบานสวิง
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งประตูบานสวิงจังหวัดเชียงใหม่
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งราคาประตูกระจกบานสวิงจังหวัดเชียงใหม่
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งประตูสวิงจังหวัดเชียงใหม่
ออกแบบจำหน่ายติดตั้งบานสวิงประตูจังหวัดเชียงใหม่
การดูแลหน้าต่าง-ประตูอลูมิเนียม
อลูมิเนียมที่พบในคอนโดของเรานั้นมีการนำมาทำเป็นขอบหน้าต่าง ขอบประตูบานเลื่อน หลายคนมองข้ามในเรื่องของการดูแลรักษา เกิดความละเลยมานานจนวันหนึ่งพบว่าอลูมิเนียมนั้นเกิดชำรุดไปเสียแล้ว ดังนั้นเราจึงควรรู้จักการดูแลรักษาประตูหน้าต่างอลูมิเนียมซึ่งทำได้ด้วยวิธีง่ายๆ ต่อไปนี้
1. ไม่วครนำเทปกาวมาติดบริเวณอลูมิเนียม เพราะถ้าเทปกาวถูกความร้อนหรือติดไว้เป็นระยะเวลานานจะทำให้ติดกับผิวอลูมิเนียมแน่นเมื่อเวลาอยากแกะออกก็จะทำได้ยาก และทำให้ผิวอลูมิเนียมบริเวณนั้นเสียหาย
2. ไม่ควรนำของแข็งมากระแทก หรือขูดขีดบริเวณผิวอลูมิเนียม เพราะจะทำให้อลูมิเนียมเสียรูป และเป็นรอยขีดข่วนยากต่อการซ่อมแซม
3. อลูมิเนียมเป็นตัวกระแสไฟฟ้า ดังนั้นไม่ควรนำสายไฟเดินภายในกล่องอลูมิเนียม ในกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆ ควรมีฉนวนหุ้มและหาวิธีป้องกันที่ปลอดภัยที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่างผู้เชี่ยวชาญด้วย
4. ถ้ามีความเสี่ยงที่จะเกิดประกายไฟในบริเวณอลูมิเนียมควรใช้แผ่นโลหะแบบบางมากันไว้เพื่อป้องกันการกระทบกับประกายไฟโดยตรง เนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากประกายไฟนั้นไม่สามารถซ่อมแซมได้
5. เป็นความเข้าใจที่ผิดๆ มาตลอดว่าการใช้สารเคมีชนิด กรด-ด่าง ทำความสะอาดอลูมิเนียมได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด ไม่ควรใช้สารเคมีชนิดกรด-ด่าง มาทำความสะอาดบริเวณผิวอลูมิเนียม เพราะน้ำยาจะทำปฏิกิริยากับผิวทำให้สีหลุดร่อนได้
การทำความสะอาดหน้าต่าง-ประตูอลูมิเนียม
หลังจากรู้จักการดูแลหน้าต่างประตูอลูมิเนียมแล้ว มารู้จักการทำความสะอาดกันบ้าง ซึ่งวิธีการนั้นง่ายมากพ่อบ้านแม่บ้านสามารถทำได้ ดังวิธีต่อไปนี้
1. เป่าลมให้ฝุ่นออกจากผิวอลูมิเนียม
2. เช็ดด้วยน้ำอุ่น, น้ำยาล้างจาน, น้ำยาเช็ดกระจก หรือน้ำยา Solvent ซึ่งเป็นน้ำยาสำหรับความสะอาดผิวอลูมิเนียม)
3. เช็ดด้วยผ้าแห้ง หรือผ้าบิดหมาด
จังหวัดเชียงใหม่
        รับติดตั้งกระจกอำเภอเมืองเชียงใหม่
         รับติดตั้งกระจกศรีภูมิ
         รับติดตั้งกระจกพระสิงห์
         รับติดตั้งกระจกหายยา
         รับติดตั้งกระจกช้างม่อย
         รับติดตั้งกระจกช้างคลาน
         รับติดตั้งกระจกวัดเกต
         รับติดตั้งกระจกช้างเผือก
         รับติดตั้งกระจกสุเทพ
         รับติดตั้งกระจกแม่เหียะ
         รับติดตั้งกระจกป่าแดด
         รับติดตั้งกระจกหนองหอย
         รับติดตั้งกระจกท่าศาลา
         รับติดตั้งกระจกหนองป่าครั่ง
         รับติดตั้งกระจกฟ้าฮ่าม
         รับติดตั้งกระจกป่าตัน
         รับติดตั้งกระจกสันผีเสื้อ
        รับติดตั้งกระจกอำเภอจอมทอง
         รับติดตั้งกระจกบ้านหลวง
         รับติดตั้งกระจกข่วงเปา
         รับติดตั้งกระจกสบเตี๊ยะ
         รับติดตั้งกระจกบ้านแปะ
         รับติดตั้งกระจกดอยแก้ว
         รับติดตั้งกระจกแม่สอย
        รับติดตั้งกระจกอำเภอแม่แจ่ม
         รับติดตั้งกระจกช่างเคิ่ง
         รับติดตั้งกระจกท่าผา
         รับติดตั้งกระจกบ้านทับ
         รับติดตั้งกระจกแม่ศึก
         รับติดตั้งกระจกแม่นาจร
         รับติดตั้งกระจกปางหินฝน
         รับติดตั้งกระจกกองแขก
        รับติดตั้งกระจกอำเภอเชียงดาว
         รับติดตั้งกระจกเชียงดาว
         รับติดตั้งกระจกเมืองนะ
         รับติดตั้งกระจกเมืองงาย
         รับติดตั้งกระจกแม่นะ
         รับติดตั้งกระจกเมืองคอง
         รับติดตั้งกระจกปิงโค้ง
         รับติดตั้งกระจกทุ่งข้าวพวง
        รับติดตั้งกระจกอำเภอดอยสะเก็ด
         รับติดตั้งกระจกเชิงดอย
         รับติดตั้งกระจกสันปูเลย
         รับติดตั้งกระจกลวงเหนือ
         รับติดตั้งกระจกป่าป้อง
         รับติดตั้งกระจกสง่าบ้าน
         รับติดตั้งกระจกป่าลาน
         รับติดตั้งกระจกตลาดขวัญ
         รับติดตั้งกระจกสำราญราษฎร์
         รับติดตั้งกระจกแม่คือ
         รับติดตั้งกระจกตลาดใหญ่
         รับติดตั้งกระจกแม่ฮ้อยเงิน
         รับติดตั้งกระจกแม่โป่ง
         รับติดตั้งกระจกป่าเมี่ยง
         รับติดตั้งกระจกเทพเสด็จ
        รับติดตั้งกระจกอำเภอแม่แตง
         รับติดตั้งกระจกสันมหาพน
         รับติดตั้งกระจกแม่แตง
         รับติดตั้งกระจกขี้เหล็ก
         รับติดตั้งกระจกช่อแล
         รับติดตั้งกระจกแม่หอพระ
         รับติดตั้งกระจกสบเปิง
         รับติดตั้งกระจกสันป่ายาง
         รับติดตั้งกระจกบ้านเป้า
         รับติดตั้งกระจกป่าแป๋
         รับติดตั้งกระจกเมืองก๋าย
         รับติดตั้งกระจกบ้านช้าง
         รับติดตั้งกระจกกึ้ดช้าง
         รับติดตั้งกระจกอินทขิล
        รับติดตั้งกระจกอำเภอแม่ริม
         รับติดตั้งกระจกริมใต้
         รับติดตั้งกระจกริมเหนือ
         รับติดตั้งกระจกสันโป่ง
         รับติดตั้งกระจกขี้เหล็ก
         รับติดตั้งกระจกสะลวง
         รับติดตั้งกระจกห้วยทราย
         รับติดตั้งกระจกแม่แรม
         รับติดตั้งกระจกโป่งแยง
         รับติดตั้งกระจกแม่สา
         รับติดตั้งกระจกดอนแก้ว
         รับติดตั้งกระจกเหมืองแก้ว
        รับติดตั้งกระจกอำเภอสะเมิง
         รับติดตั้งกระจกสะเมิงใต้
         รับติดตั้งกระจกสะเมิงเหนือ
         รับติดตั้งกระจกแม่สาบ
         รับติดตั้งกระจกบ่อแก้ว
         รับติดตั้งกระจกยั้งเมิน
        รับติดตั้งกระจกอำเภอฝาง
         รับติดตั้งกระจกเวียง
         รับติดตั้งกระจกม่อนปิ่น
         รับติดตั้งกระจกแม่งอน
         รับติดตั้งกระจกแม่สูน
         รับติดตั้งกระจกสันทราย
         รับติดตั้งกระจกแม่คะ
         รับติดตั้งกระจกแม่ข่า
         รับติดตั้งกระจกโป่งน้ำร้อน
        รับติดตั้งกระจกอำเภอแม่อาย
         รับติดตั้งกระจกแม่อาย
         รับติดตั้งกระจกแม่สาว
         รับติดตั้งกระจกสันต้นหมื้อ
         รับติดตั้งกระจกแม่นาวาง
         รับติดตั้งกระจกท่าตอน
         รับติดตั้งกระจกบ้านหลวง
         รับติดตั้งกระจกมะลิกา
        รับติดตั้งกระจกอำเภอพร้าว
         รับติดตั้งกระจกเวียง
         รับติดตั้งกระจกทุ่งหลวง
         รับติดตั้งกระจกป่าตุ้ม
         รับติดตั้งกระจกป่าไหน่
         รับติดตั้งกระจกสันทราย
         รับติดตั้งกระจกบ้านโป่ง
         รับติดตั้งกระจกน้ำแพร่
         รับติดตั้งกระจกเขื่อนผาก
         รับติดตั้งกระจกแม่แวน
         รับติดตั้งกระจกแม่ปั๋ง
         รับติดตั้งกระจกโหล่งขอด
        รับติดตั้งกระจกอำเภอสันป่าตอง
         รับติดตั้งกระจกยุหว่า
         รับติดตั้งกระจกสันกลาง
         รับติดตั้งกระจกท่าวังพร้าว
         รับติดตั้งกระจกมะขามหลวง
         รับติดตั้งกระจกแม่ก๊า
         รับติดตั้งกระจกบ้านแม
         รับติดตั้งกระจกบ้านกลาง
         รับติดตั้งกระจกทุ่งสะโตก
         รับติดตั้งกระจกทุ่งต้อม
         รับติดตั้งกระจกน้ำบ่อหลวง
มะขุนหวาน
        รับติดตั้งกระจกอำเภอสันกำแพง
         รับติดตั้งกระจกสันกำแพง
         รับติดตั้งกระจกทรายมูล
         รับติดตั้งกระจกร้องวัวแดง
         รับติดตั้งกระจกบวกค้าง
         รับติดตั้งกระจกแช่ช้าง
         รับติดตั้งกระจกออนใต้
         รับติดตั้งกระจกแม่ปูคา
         รับติดตั้งกระจกห้วยทราย
         รับติดตั้งกระจกต้นเปา
         รับติดตั้งกระจกสันกลาง
        รับติดตั้งกระจกอำเภอสันทราย
         รับติดตั้งกระจกสันทรายหลวง
         รับติดตั้งกระจกสันทรายน้อย
         รับติดตั้งกระจกสันพระเนตร
         รับติดตั้งกระจกสันนาเม็ง
         รับติดตั้งกระจกสันป่าเปา
         รับติดตั้งกระจกหนองแหย่ง
         รับติดตั้งกระจกหนองจ๊อม
         รับติดตั้งกระจกหนองหาร
         รับติดตั้งกระจกแม่แฝก
         รับติดตั้งกระจกแม่แฝกใหม่
         รับติดตั้งกระจกเมืองเล็น
         รับติดตั้งกระจกป่าไผ่
        รับติดตั้งกระจกอำเภอหางดง
         รับติดตั้งกระจกหางดง
         รับติดตั้งกระจกหนองแก๋ว
         รับติดตั้งกระจกหารแก้ว
         รับติดตั้งกระจกหนองตอง
         รับติดตั้งกระจกขุนคง
         รับติดตั้งกระจกสบแม่ข่า
         รับติดตั้งกระจกบ้านแหวน
         รับติดตั้งกระจกสันผักหวาน
         รับติดตั้งกระจกหนองควาย
         รับติดตั้งกระจกบ้านปง
         รับติดตั้งกระจกน้ำแพร่
        รับติดตั้งกระจกอำเภอฮอด
         รับติดตั้งกระจกหางดง
         รับติดตั้งกระจกฮอด
         รับติดตั้งกระจกบ้านตาล
         รับติดตั้งกระจกบ่อหลวง
         รับติดตั้งกระจกบ่อสลี
         รับติดตั้งกระจกนาคอเรือ
        รับติดตั้งกระจกอำเภอดอยเต่า
         รับติดตั้งกระจกดอยเต่า
         รับติดตั้งกระจกท่าเดื่อ
         รับติดตั้งกระจกมืดกา
         รับติดตั้งกระจกบ้านแอ่น
         รับติดตั้งกระจกบงตัน
         รับติดตั้งกระจกโปงทุ่ง
        รับติดตั้งกระจกอำเภออมก๋อย
         รับติดตั้งกระจกยางเปียง
         รับติดตั้งกระจกอมก๋อย
         รับติดตั้งกระจกแม่ตื่น
         รับติดตั้งกระจกม่อนจอง
         รับติดตั้งกระจกสบโขง
         รับติดตั้งกระจกนาเกียน
        รับติดตั้งกระจกอำเภอสารภี
         รับติดตั้งกระจกยางเนิ้ง
         รับติดตั้งกระจกสารภี
         รับติดตั้งกระจกชมภู
         รับติดตั้งกระจกไชยสถาน
         รับติดตั้งกระจกขัวมุง
         รับติดตั้งกระจกหนองแฝก
         รับติดตั้งกระจกหนองผึ้ง
         รับติดตั้งกระจกท่ากว้าง
         รับติดตั้งกระจกดอนแก้ว
         รับติดตั้งกระจกท่าวังตาล
         รับติดตั้งกระจกสันทราย
         รับติดตั้งกระจกป่าบง
        รับติดตั้งกระจกอำเภอเวียงแหง
         รับติดตั้งกระจกเมืองแหง
         รับติดตั้งกระจกเปียงหลวง
         รับติดตั้งกระจกแสนไห
        รับติดตั้งกระจกอำเภอไชยปราการ
         รับติดตั้งกระจกปงตำ
         รับติดตั้งกระจกศรีดงเย็น
         รับติดตั้งกระจกแม่ทะลบ
         รับติดตั้งกระจกหนองบัว
         รับติดตั้งกระจกอำเภอแม่วาง
         รับติดตั้งกระจกบ้านกาด
         รับติดตั้งกระจกทุ่งปี๊
         รับติดตั้งกระจกทุ่งรวงทอง
         รับติดตั้งกระจกแม่วิน
         รับติดตั้งกระจกดอนเปา
        รับติดตั้งกระจกอำเภอแม่ออน
         รับติดตั้งกระจกออนเหนือ
         รับติดตั้งกระจกออนกลาง
         รับติดตั้งกระจกบ้านสหกรณ์
         รับติดตั้งกระจกห้วยแก้ว
         รับติดตั้งกระจกแม่ทา
         รับติดตั้งกระจกทาเหนือ
        รับติดตั้งกระจกอำเภอดอยหล่อ
         รับติดตั้งกระจกดอยหล่อ
         รับติดตั้งกระจกสองแคว
         รับติดตั้งกระจกยางคราม
         รับติดตั้งกระจกสันติสุข
        รับติดตั้งกระจกอำเภอกัลยาณิวัฒนา
         รับติดตั้งกระจกบ้านจันทร์
         รับติดตั้งกระจกแม่แดด
         รับติดตั้งกระจกแจ่มหลวง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s