พิธียกเสาเอกขอนแก่น

ขอนแก่นรับจัดงานพิธีเปิด พิธีเปิดบริษัท รับจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีบวงสรวง
รับจัดวางศิลาฤกษ์ขอนแก่น พิธีตั้งศาลพระภูมิ-ตั้งเสาเอก-พิธียกเสาเอก-เสาโท ครบชุด เครื่องตั้งศาล ศาลพระภูมิ ศาลตา- ยาย พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ จัดบายศรี ดอกไม้หน้าศพ หน้าเมรุ ผลงานของเรา
รับจัดพิธียกเสาเอกขอนแก่น
จัดผลไม้ไหว้เสาเอกเสาโทขอนแก่น
พราหมณ์ลงเสาเอกขอนแก่น
พราหมณ์ขึ้นเสาเอกขอนแก่น
ฤกษ์ยกเสาเอกบ้านขอนแก่น
ยกเสาเอกแบบเรียบง่ายขอนแก่น
รับจัดงานพิธีเปิดขอนแก่น
พิธีเปิดบริษัทขอนแก่น

รับจัดทำบายศรีขอนแก่น งานบวช พร้อมจัดหาอุปกรณ์พิธีทำขวัญนาค
รับจัดงานไหว้ครู รับจัดดอกไม้ขอนแก่น รับทำบายศรีทุกชนิด 
รับทำบายศรีขอนแก่น บายศรีปากชาม บายศรีพรหม ผลงานของเรา
บายศรีเทพ บายศรีพญานาคขอนแก่น รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรส พานขันหมาก พานขอขมา
พานขันหมากพานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ พวงมาลัยบ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

ร้านดอกไม้ ขอนแก่น  ซุ้มดอกไม้สวยๆ 
จัดดอกไม้งานแต่งงานขอนแก่น ราคาไม่แพง
เราช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่ะ เรามีซุ้มดอกไม้ให้เช่า
งานแต่งย่อมคู่กับดอกไม้  เพราะดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น ช่วยเสริมบรรยากาศให้มีความสุข ดูโรแมนติกแต่ดอกไม้ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็มีหลากหลายพันธุ์ หากเลือกใช้ผิดช่วงเวลาแน่นอนราคาย่อมสูงเป็นธรรมดา  

ตัวอย่างผลงานการจัดดอกไม้


รับจัดพิธีพราหมณ์ขอนแก่น
การตั้งศาลพระภูมิขอนแก่น
การตั้งศาลตายายขอนแก่น
การตั้งศาลเจ้าที่ขอนแก่น
การตั้งศาลพระพรหมขอนแก่น
รื้อถอนตั้งศาลขอนแก่น
จัดพิธีบวงสรวงขอนแก่น

บริการนางรำ รำแก้บน รำถวาย – จ้างนางรำ รำแก้บน รำถวาย ฟ้อนรำบวงสรวงบูชาพญานาค
นางรําแก้บนขอนแก่น
ชุดนางรําแก้บนขอนแก่น
นางรําแก้บนราคาขอนแก่น
รำบวงสรวงขอนแก่น
รําบวงสรวงพญานาคขอนแก่น
รําบวงสรวงขอนแก่น
รําถวายพญานาคขอนแก่น
รําบูชาพญานาคขอนแก่น
รำบวงสรวงพญานาคขอนแก่น
รําพญานาคขอนแก่น
รำถวายพญานาคขอนแก่น


รับจัดพิธียกเสาเอกขอนแก่น

รับจัดพิธียกเสาเอกซำสูง
รับจัดพิธียกเสาเอกกระนวน
รับจัดพิธียกเสาเอกคำแมด
รับจัดพิธียกเสาเอกคูคำ
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านโนน
รับจัดพิธียกเสาเอกห้วยเตย
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านแฮด
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านแฮด
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองแซง
รับจัดพิธียกเสาเอกโคกสำราญ
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนสมบูรณ์
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองนาคำ
รับจัดพิธียกเสาเอกกุดธาตุ
รับจัดพิธียกเสาเอกขนวน
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านโคก
รับจัดพิธียกเสาเอกโคกโพธิ์ไชย
รับจัดพิธียกเสาเอกซับสมบูรณ์
รับจัดพิธียกเสาเอกนาแพง
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านโคก
รับจัดพิธียกเสาเอกโพธิ์ไชย
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนศิลา
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านหัน
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองปลาหมอ
รับจัดพิธียกเสาเอกเปือยใหญ่
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนศิลา
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนแดง
รับจัดพิธียกเสาเอกกระนวน
รับจัดพิธียกเสาเอกดูนสาด
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำอ้อม
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านฝาง
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองกุงใหญ่
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองโก
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองโน
รับจัดพิธียกเสาเอกหัวนาคำ
รับจัดพิธียกเสาเอกห้วยยาง
รับจัดพิธียกเสาเอกห้วยโจด
รับจัดพิธียกเสาเอกชนบท
รับจัดพิธียกเสาเอกกุดเพียขอม
รับจัดพิธียกเสาเอกชนบท
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านแท่น
รับจัดพิธียกเสาเอกปอแดง
รับจัดพิธียกเสาเอกวังแสง
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีบุญเรือง
รับจัดพิธียกเสาเอกห้วยแก
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนพะยอม
รับจัดพิธียกเสาเอกชุมแพ
รับจัดพิธียกเสาเอกขัวเรียง
รับจัดพิธียกเสาเอกชุมแพ
รับจัดพิธียกเสาเอกนาหนองทุ่ม
รับจัดพิธียกเสาเอกนาเพียง
รับจัดพิธียกเสาเอกวังหินลาด
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองเขียด
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองเสาเล้า
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองไผ่
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนสะอาด
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนหัน
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนอุดม
รับจัดพิธียกเสาเอกไชยสอ
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำพอง
รับจัดพิธียกเสาเอกกุดน้ำใส
รับจัดพิธียกเสาเอกทรายมูล
รับจัดพิธียกเสาเอกท่ากระเสริม
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำพอง
รับจัดพิธียกเสาเอกบัวเงิน
รับจัดพิธียกเสาเอกบัวใหญ่
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านขาม
รับจัดพิธียกเสาเอกพังทุย
รับจัดพิธียกเสาเอกม่วงหวาน
รับจัดพิธียกเสาเอกวังชัย
รับจัดพิธียกเสาเอกสะอาด
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองกุง
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านฝาง
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านฝาง
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านเหล่า
รับจัดพิธียกเสาเอกป่ามะนาว
รับจัดพิธียกเสาเอกป่าหวายนั่ง
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองบัว
รับจัดพิธียกเสาเอกโคกงาม
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนฆ้อง
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านไผ่
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านลาน
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านไผ่
รับจัดพิธียกเสาเอกป่าปอ
รับจัดพิธียกเสาเอกภูเหล็ก
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองน้ำใส
รับจัดพิธียกเสาเอกหัวหนอง
รับจัดพิธียกเสาเอกหินตั้ง
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองเพีย
รับจัดพิธียกเสาเอกแคนเหนือ
รับจัดพิธียกเสาเอกในเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกพระยืน
รับจัดพิธียกเสาเอกขามป้อม
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านโต้น
รับจัดพิธียกเสาเอกพระบุ
รับจัดพิธียกเสาเอกพระยืน
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองแวง
รับจัดพิธียกเสาเอกพล
รับจัดพิธียกเสาเอกลอมคอม
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองมะเขือ
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองแวงนางเบ้า
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองแวงโสกพระ
รับจัดพิธียกเสาเอกหัวทุ่ง ตำบลเก่างิ้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกเพ็กใหญ่
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองพล
รับจัดพิธียกเสาเอกโคกสง่า
รับจัดพิธียกเสาเอกโจดหนองแก
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนข่า
รับจัดพิธียกเสาเอกโสกนกเต็น
รับจัดพิธียกเสาเอกภูผาม่าน
รับจัดพิธียกเสาเอกนาฝาย
รับจัดพิธียกเสาเอกภูผาม่าน
รับจัดพิธียกเสาเอกวังสวาบ
รับจัดพิธียกเสาเอกห้วยม่วง
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนคอม
รับจัดพิธียกเสาเอกภูเวียง
รับจัดพิธียกเสาเอกกุดขอนแก่น
รับจัดพิธียกเสาเอกดินดำ
รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งชมพู
รับจัดพิธียกเสาเอกนาชุมแสง
รับจัดพิธียกเสาเอกนาหว้า
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านเรือ
รับจัดพิธียกเสาเอกภูเวียง
รับจัดพิธียกเสาเอกสงเปือย
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองกุงธนสาร
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองกุงเซิน
รับจัดพิธียกเสาเอกหว้าทอง
รับจัดพิธียกเสาเอกเขาน้อย
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองเก่าพัฒนา
รับจัดพิธียกเสาเอกในเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกมัญจาคีรี
รับจัดพิธียกเสาเอกกุดเค้า
รับจัดพิธียกเสาเอกคำแคน
รับจัดพิธียกเสาเอกท่าศาลา
รับจัดพิธียกเสาเอกนาข่า
รับจัดพิธียกเสาเอกนางาม
รับจัดพิธียกเสาเอกสวนหม่อน
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองแปน
รับจัดพิธียกเสาเอกโพนเพ็ก
รับจัดพิธียกเสาเอกสีชมพู
รับจัดพิธียกเสาเอกซำยาง
รับจัดพิธียกเสาเอกดงลาน
รับจัดพิธียกเสาเอกนาจาน
รับจัดพิธียกเสาเอกบริบูรณ์
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านใหม่
รับจัดพิธียกเสาเอกภูห่าน
รับจัดพิธียกเสาเอกวังเพิ่ม
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีสุข
รับจัดพิธียกเสาเอกสีชมพู
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองแดง
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองสองห้อง
รับจัดพิธียกเสาเอกคึมชาด
รับจัดพิธียกเสาเอกดงเค็ง
รับจัดพิธียกเสาเอกดอนดั่ง
รับจัดพิธียกเสาเอกดอนดู่
รับจัดพิธียกเสาเอกตะกั่วป่า
รับจัดพิธียกเสาเอกวังหิน
รับจัดพิธียกเสาเอกสำโรง
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองสองห้อง
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองเม็ก
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองไผ่ล้อม
รับจัดพิธียกเสาเอกหันโจด
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนธาตุ
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองเรือ
รับจัดพิธียกเสาเอกกุดกว้าง
รับจัดพิธียกเสาเอกจระเข้
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านกง
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านผือ
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านเม็ง
รับจัดพิธียกเสาเอกยางคำ
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองเรือ
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนทอง
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนทัน
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนสะอาด
รับจัดพิธียกเสาเอกอุบลรัตน์
รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งโป่ง
รับจัดพิธียกเสาเอกนาคำ
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านดง
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีสุขสำราญ
รับจัดพิธียกเสาเอกเขื่อนอุบลรัตน์
รับจัดพิธียกเสาเอกโคกสูง
รับจัดพิธียกเสาเอกเขาสวนกวาง
รับจัดพิธียกเสาเอกคำม่วง
รับจัดพิธียกเสาเอกดงเมืองแอม
รับจัดพิธียกเสาเอกนางิ้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกเขาสวนกวาง
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนสมบูรณ์
รับจัดพิธียกเสาเอกเปือยน้อย
รับจัดพิธียกเสาเอกขามป้อม
รับจัดพิธียกเสาเอกวังม่วง
รับจัดพิธียกเสาเอกสระแก้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกเปือยน้อย
รับจัดพิธียกเสาเอกเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกดอนช้าง
รับจัดพิธียกเสาเอกดอนหัน
รับจัดพิธียกเสาเอกท่าพระ
รับจัดพิธียกเสาเอกบึงเนียม
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านค้อ
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านทุ่ม
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านหว้า
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านเป็ด
รับจัดพิธียกเสาเอกพระลับ
รับจัดพิธียกเสาเอกศิลา
รับจัดพิธียกเสาเอกสาวะถี
รับจัดพิธียกเสาเอกสำราญ
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองตูม
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองเก่า
รับจัดพิธียกเสาเอกแดงใหญ่
รับจัดพิธียกเสาเอกโคกสี
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนท่อน
รับจัดพิธียกเสาเอกในเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกแวงน้อย
รับจัดพิธียกเสาเอกก้านเหลือง
รับจัดพิธียกเสาเอกทางขวาง
รับจัดพิธียกเสาเอกท่านางแนว
รับจัดพิธียกเสาเอกท่าวัด
รับจัดพิธียกเสาเอกละหานนา
รับจัดพิธียกเสาเอกแวงน้อย
รับจัดพิธียกเสาเอกแวงใหญ่
รับจัดพิธียกเสาเอกคอนฉิม
รับจัดพิธียกเสาเอกแวงใหญ่
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนทอง
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนสะอาด
รับจัดพิธียกเสาเอกใหม่นาเพียง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s