พิธียกเสาเอกน่าน

น่านรับจัดงานพิธีเปิด พิธีเปิดบริษัท รับจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีบวงสรวง
รับจัดวางศิลาฤกษ์น่าน พิธีตั้งศาลพระภูมิ-ตั้งเสาเอก-พิธียกเสาเอก-เสาโท ครบชุด เครื่องตั้งศาล ศาลพระภูมิ ศาลตา- ยาย พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ จัดบายศรี ดอกไม้หน้าศพ หน้าเมรุ ผลงานของเรา
รับจัดพิธียกเสาเอกน่าน
จัดผลไม้ไหว้เสาเอกเสาโทน่าน
พราหมณ์ลงเสาเอกน่าน
พราหมณ์ขึ้นเสาเอกน่าน
ฤกษ์ยกเสาเอกบ้านน่าน
ยกเสาเอกแบบเรียบง่ายน่าน
รับจัดงานพิธีเปิดน่าน
พิธีเปิดบริษัทน่าน

รับจัดทำบายศรีน่าน งานบวช พร้อมจัดหาอุปกรณ์พิธีทำขวัญนาค
รับจัดงานไหว้ครู รับจัดดอกไม้น่าน รับทำบายศรีทุกชนิด 
รับทำบายศรีน่าน บายศรีปากชาม บายศรีพรหม ผลงานของเรา
บายศรีเทพ บายศรีพญานาคน่าน รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรส พานขันหมาก พานขอขมา
พานขันหมากพานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ พวงมาลัยบ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

ร้านดอกไม้ น่าน  ซุ้มดอกไม้สวยๆ 
จัดดอกไม้งานแต่งงานน่าน ราคาไม่แพง
เราช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่ะ เรามีซุ้มดอกไม้ให้เช่า
งานแต่งย่อมคู่กับดอกไม้  เพราะดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น ช่วยเสริมบรรยากาศให้มีความสุข ดูโรแมนติกแต่ดอกไม้ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็มีหลากหลายพันธุ์ หากเลือกใช้ผิดช่วงเวลาแน่นอนราคาย่อมสูงเป็นธรรมดา  

ตัวอย่างผลงานการจัดดอกไม้


รับจัดพิธีพราหมณ์น่าน
การตั้งศาลพระภูมิน่าน
การตั้งศาลตายายน่าน
การตั้งศาลเจ้าที่น่าน
การตั้งศาลพระพรหมน่าน
รื้อถอนตั้งศาลน่าน
จัดพิธีบวงสรวงน่าน

บริการนางรำ รำแก้บน รำถวาย – จ้างนางรำ รำแก้บน รำถวาย ฟ้อนรำบวงสรวงบูชาพญานาค
นางรําแก้บนน่าน
ชุดนางรําแก้บนน่าน
นางรําแก้บนราคาน่าน
รำบวงสรวงน่าน
รําบวงสรวงพญานาคน่าน
รําบวงสรวงน่าน
รําถวายพญานาคน่าน
รําบูชาพญานาคน่าน
รำบวงสรวงพญานาคน่าน
รําพญานาคน่าน
รำถวายพญานาคน่าน


รับจัดพิธียกเสาเอกน่าน

รับจัดพิธียกเสาเอกภูเพียง
รับจัดพิธียกเสาเอกท่าน้าว
รับจัดพิธียกเสาเอกนาปัง
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำเกี๋ยน
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำแก่น
รับจัดพิธียกเสาเอกฝายแก้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกม่วงตึ๊ด
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองจัง
รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งช้าง
รับจัดพิธียกเสาเอกงอบ
รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งช้าง
รับจัดพิธียกเสาเอกปอน
รับจัดพิธียกเสาเอกและ
รับจัดพิธียกเสาเอกท่าวังผา
รับจัดพิธียกเสาเอกจอมพระ
รับจัดพิธียกเสาเอกตาลชุม
รับจัดพิธียกเสาเอกท่าวังผา
รับจัดพิธียกเสาเอกป่าคา
รับจัดพิธียกเสาเอกผาตอ
รับจัดพิธียกเสาเอกยม
รับจัดพิธียกเสาเอกริม
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีภูมิ
รับจัดพิธียกเสาเอกแสนทอง
รับจัดพิธียกเสาเอกนาน้อย
รับจัดพิธียกเสาเอกนาน้อย
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำตก
รับจัดพิธียกเสาเอกบัวใหญ่
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีษะเกษ
รับจัดพิธียกเสาเอกสถาน
รับจัดพิธียกเสาเอกสันทะ
รับจัดพิธียกเสาเอกเชียงของ
รับจัดพิธียกเสาเอกนาหมื่น
รับจัดพิธียกเสาเอกนาทะนุง
รับจัดพิธียกเสาเอกบ่อแก้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกปิงหลวง
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองลี่
รับจัดพิธียกเสาเอกบ่อเกลือ
รับจัดพิธียกเสาเอกดงพญา
รับจัดพิธียกเสาเอกบ่อเกลือเหนือ
รับจัดพิธียกเสาเอกบ่อเกลือใต้
รับจัดพิธียกเสาเอกภูฟ้า
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านหลวง
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านพี้
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านฟ้า
รับจัดพิธียกเสาเอกป่าคาหลวง
รับจัดพิธียกเสาเอกสวด
รับจัดพิธียกเสาเอกปัว
รับจัดพิธียกเสาเอกปัว
รับจัดพิธียกเสาเอกป่ากลาง
รับจัดพิธียกเสาเอกภูคา
รับจัดพิธียกเสาเอกวรนคร
รับจัดพิธียกเสาเอกศิลาเพชร
รับจัดพิธียกเสาเอกศิลาแลง
รับจัดพิธียกเสาเอกสกาด
รับจัดพิธียกเสาเอกสถาน
รับจัดพิธียกเสาเอกอวน
รับจัดพิธียกเสาเอกเจดียชัย
รับจัดพิธียกเสาเอกแงง
รับจัดพิธียกเสาเอกไชยวัฒนา
รับจัดพิธียกเสาเอกสองแคว
รับจัดพิธียกเสาเอกชนแดน
รับจัดพิธียกเสาเอกนาไร่หลวง
รับจัดพิธียกเสาเอกยอด
รับจัดพิธียกเสาเอกสันติสุข
รับจัดพิธียกเสาเอกดู่พงษ์
รับจัดพิธียกเสาเอกป่าแลวหลวง
รับจัดพิธียกเสาเอกพงษ์
รับจัดพิธียกเสาเอกเฉลิมพระเกียรติ
รับจัดพิธียกเสาเอกขุนน่าน
รับจัดพิธียกเสาเอกห้วยโก๋น
รับจัดพิธียกเสาเอกเชียงกลาง
รับจัดพิธียกเสาเอกพญาแก้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกพระธาตุ
รับจัดพิธียกเสาเอกพระพุทธบาท
รับจัดพิธียกเสาเอกเชียงกลาง
รับจัดพิธียกเสาเอกเชียงคาน
รับจัดพิธียกเสาเอกเปือ
รับจัดพิธียกเสาเอกเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกกองควาย
รับจัดพิธียกเสาเอกดู่ใต้
รับจัดพิธียกเสาเอกถืมตอง
รับจัดพิธียกเสาเอกนาชาว
รับจัดพิธียกเสาเอกบ่อ
รับจัดพิธียกเสาเอกผาสิงห์
รับจัดพิธียกเสาเอกสวก
รับจัดพิธียกเสาเอกสะเนียน
รับจัดพิธียกเสาเอกเรือง
รับจัดพิธียกเสาเอกในเวียง
รับจัดพิธียกเสาเอกไชยสถาน
รับจัดพิธียกเสาเอกเวียงสา
รับจัดพิธียกเสาเอกกลางเวียง
รับจัดพิธียกเสาเอกขึ่ง
รับจัดพิธียกเสาเอกจอมจันทร์
รับจัดพิธียกเสาเอกตาลชุม
รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งศรีทอง
รับจัดพิธียกเสาเอกนาเหลือง
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำปั้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำมวบ
รับจัดพิธียกเสาเอกปงสนุก
รับจัดพิธียกเสาเอกยาบหัวนา
รับจัดพิธียกเสาเอกส้าน
รับจัดพิธียกเสาเอกส้านนาหนองใหม่
รับจัดพิธียกเสาเอกอ่ายนาไลย
รับจัดพิธียกเสาเอกแม่ขะนิง
รับจัดพิธียกเสาเอกแม่สา
รับจัดพิธียกเสาเอกแม่สาคร
รับจัดพิธียกเสาเอกไหล่น่าน
รับจัดพิธียกเสาเอกแม่จริม
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำปาย
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำพาง
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองแดง
รับจัดพิธียกเสาเอกหมอเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกแม่จริม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s