พิธียกเสาเอกยโสธร

ยโสธรรับจัดงานพิธีเปิด พิธีเปิดบริษัท รับจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีบวงสรวง
รับจัดวางศิลาฤกษ์ยโสธร พิธีตั้งศาลพระภูมิ-ตั้งเสาเอก-พิธียกเสาเอก-เสาโท ครบชุด เครื่องตั้งศาล ศาลพระภูมิ ศาลตา- ยาย พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ จัดบายศรี ดอกไม้หน้าศพ หน้าเมรุ ผลงานของเรา
รับจัดพิธียกเสาเอกยโสธร
จัดผลไม้ไหว้เสาเอกเสาโทยโสธร
พราหมณ์ลงเสาเอกยโสธร
พราหมณ์ขึ้นเสาเอกยโสธร
ฤกษ์ยกเสาเอกบ้านยโสธร
ยกเสาเอกแบบเรียบง่ายยโสธร
รับจัดงานพิธีเปิดยโสธร
พิธีเปิดบริษัทยโสธร

รับจัดทำบายศรียโสธร งานบวช พร้อมจัดหาอุปกรณ์พิธีทำขวัญนาค
รับจัดงานไหว้ครู รับจัดดอกไม้ยโสธร รับทำบายศรีทุกชนิด 
รับทำบายศรียโสธร บายศรีปากชาม บายศรีพรหม ผลงานของเรา
บายศรีเทพ บายศรีพญานาคยโสธร รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรส พานขันหมาก พานขอขมา
พานขันหมากพานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ พวงมาลัยบ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

ร้านดอกไม้ ยโสธร  ซุ้มดอกไม้สวยๆ 
จัดดอกไม้งานแต่งงานยโสธร ราคาไม่แพง
เราช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่ะ เรามีซุ้มดอกไม้ให้เช่า
งานแต่งย่อมคู่กับดอกไม้  เพราะดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น ช่วยเสริมบรรยากาศให้มีความสุข ดูโรแมนติกแต่ดอกไม้ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็มีหลากหลายพันธุ์ หากเลือกใช้ผิดช่วงเวลาแน่นอนราคาย่อมสูงเป็นธรรมดา  

ตัวอย่างผลงานการจัดดอกไม้


รับจัดพิธีพราหมณ์ยโสธร
การตั้งศาลพระภูมิยโสธร
การตั้งศาลตายายยโสธร
การตั้งศาลเจ้าที่ยโสธร
การตั้งศาลพระพรหมยโสธร
รื้อถอนตั้งศาลยโสธร
จัดพิธีบวงสรวงยโสธร

บริการนางรำ รำแก้บน รำถวาย – จ้างนางรำ รำแก้บน รำถวาย ฟ้อนรำบวงสรวงบูชาพญานาค
นางรําแก้บนยโสธร
ชุดนางรําแก้บนยโสธร
นางรําแก้บนราคายโสธร
รำบวงสรวงยโสธร
รําบวงสรวงพญานาคยโสธร
รําบวงสรวงยโสธร
รําถวายพญานาคยโสธร
รําบูชาพญานาคยโสธร
รำบวงสรวงพญานาคยโสธร
รําพญานาคยโสธร
รำถวายพญานาคยโสธร


รับจัดพิธียกเสาเอกยโสธร

รับจัดพิธียกเสาเอกกุดชุม
รับจัดพิธียกเสาเอกกำแมด
รับจัดพิธียกเสาเอกกุดชุม
รับจัดพิธียกเสาเอกคำน้ำสร้าง
รับจัดพิธียกเสาเอกนาโส่
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองหมี
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองแหน
รับจัดพิธียกเสาเอกห้วยแก้ง
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนเปือย
รับจัดพิธียกเสาเอกโพนงาม
รับจัดพิธียกเสาเอกคำเขื่อนแก้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกกุดกุง
รับจัดพิธียกเสาเอกกู่จาน
รับจัดพิธียกเสาเอกดงเจริญ
รับจัดพิธียกเสาเอกดงแคนใหญ่
รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งมน
รับจัดพิธียกเสาเอกนาคำ
รับจัดพิธียกเสาเอกนาแก
รับจัดพิธียกเสาเอกย่อ
รับจัดพิธียกเสาเอกลุมพุก
รับจัดพิธียกเสาเอกสงเปือย
รับจัดพิธียกเสาเอกเหล่าไฮ
รับจัดพิธียกเสาเอกแคนน้อย
รับจัดพิธียกเสาเอกโพนทัน
รับจัดพิธียกเสาเอกค้อวัง
รับจัดพิธียกเสาเอกกุดน้ำใส
รับจัดพิธียกเสาเอกค้อวัง
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำอ้อม
รับจัดพิธียกเสาเอกฟ้าห่วน
รับจัดพิธียกเสาเอกทรายมูล
รับจัดพิธียกเสาเอกดงมะไฟ
 รับจัดพิธียกเสาเอกดู่ลาด
รับจัดพิธียกเสาเอกทรายมูล
รับจัดพิธียกเสาเอกนาเวียง
รับจัดพิธียกเสาเอกไผ่
รับจัดพิธียกเสาเอกป่าติ้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกกระจาย
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีฐาน
รับจัดพิธียกเสาเอกเชียงเพ็ง
รับจัดพิธียกเสาเอกโคกนาโก
รับจัดพิธียกเสาเอกโพธิ์ไทร
รับจัดพิธียกเสาเอกมหาชนะชัย
รับจัดพิธียกเสาเอกคูเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกบากเรือ
รับจัดพิธียกเสาเอกบึงแก
รับจัดพิธียกเสาเอกผือฮี
รับจัดพิธียกเสาเอกพระเสาร์
รับจัดพิธียกเสาเอกฟ้าหยาด
รับจัดพิธียกเสาเอกม่วง
รับจัดพิธียกเสาเอกสงยาง
รับจัดพิธียกเสาเอกหัวเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนทราย
รับจัดพิธียกเสาเอกเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกขั้นไดใหญ่
รับจัดพิธียกเสาเอกขุมเงิน
รับจัดพิธียกเสาเอกค้อเหนือ
รับจัดพิธียกเสาเอกดู่ทุ่ง
รับจัดพิธียกเสาเอกตาดทอง
รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งนางโอก
รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งแต้
รับจัดพิธียกเสาเอกนาสะไมย์
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำคำใหญ่
รับจัดพิธียกเสาเอกสำราญ
รับจัดพิธียกเสาเอกสิงห์
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองคู
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองหิน
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองเป็ด
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองเรือ
รับจัดพิธียกเสาเอกเขื่องคำ
รับจัดพิธียกเสาเอกเดิด
รับจัดพิธียกเสาเอกในเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกเลิงนกทา
รับจัดพิธียกเสาเอกกุดเชียงหมี
รับจัดพิธียกเสาเอกกุดแห่
รับจัดพิธียกเสาเอกบุ่งค้า
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีแก้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกสร้างมิ่ง
รับจัดพิธียกเสาเอกสวาท
รับจัดพิธียกเสาเอกสามัคคี
รับจัดพิธียกเสาเอกสามแยก
รับจัดพิธียกเสาเอกห้องแซง
รับจัดพิธียกเสาเอกโคกสำราญ
รับจัดพิธียกเสาเอกไทยเจริญ
รับจัดพิธียกเสาเอกคำเตย
รับจัดพิธียกเสาเอกคำไผ่
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำคำ
รับจัดพิธียกเสาเอกส้มผ่อ
รับจัดพิธียกเสาเอกไทยเจริญ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s