พิธียกเสาเอกร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดรับจัดงานพิธีเปิด พิธีเปิดบริษัท รับจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีบวงสรวง
รับจัดวางศิลาฤกษ์ร้อยเอ็ด พิธีตั้งศาลพระภูมิ-ตั้งเสาเอก-พิธียกเสาเอก-เสาโท ครบชุด เครื่องตั้งศาล ศาลพระภูมิ ศาลตา- ยาย พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ จัดบายศรี ดอกไม้หน้าศพ หน้าเมรุ ผลงานของเรา
รับจัดพิธียกเสาเอกร้อยเอ็ด
จัดผลไม้ไหว้เสาเอกเสาโทร้อยเอ็ด
พราหมณ์ลงเสาเอกร้อยเอ็ด
พราหมณ์ขึ้นเสาเอกร้อยเอ็ด
ฤกษ์ยกเสาเอกบ้านร้อยเอ็ด
ยกเสาเอกแบบเรียบง่ายร้อยเอ็ด
รับจัดงานพิธีเปิดร้อยเอ็ด
พิธีเปิดบริษัทร้อยเอ็ด

รับจัดทำบายศรีร้อยเอ็ด งานบวช พร้อมจัดหาอุปกรณ์พิธีทำขวัญนาค
รับจัดงานไหว้ครู รับจัดดอกไม้ร้อยเอ็ด รับทำบายศรีทุกชนิด 
รับทำบายศรีร้อยเอ็ด บายศรีปากชาม บายศรีพรหม ผลงานของเรา
บายศรีเทพ บายศรีพญานาคร้อยเอ็ด รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรส พานขันหมาก พานขอขมา
พานขันหมากพานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ พวงมาลัยบ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

ร้านดอกไม้ ร้อยเอ็ด  ซุ้มดอกไม้สวยๆ 
จัดดอกไม้งานแต่งงานร้อยเอ็ด ราคาไม่แพง
เราช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่ะ เรามีซุ้มดอกไม้ให้เช่า
งานแต่งย่อมคู่กับดอกไม้  เพราะดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น ช่วยเสริมบรรยากาศให้มีความสุข ดูโรแมนติกแต่ดอกไม้ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็มีหลากหลายพันธุ์ หากเลือกใช้ผิดช่วงเวลาแน่นอนราคาย่อมสูงเป็นธรรมดา  

ตัวอย่างผลงานการจัดดอกไม้


รับจัดพิธีพราหมณ์ร้อยเอ็ด
การตั้งศาลพระภูมิร้อยเอ็ด
การตั้งศาลตายายร้อยเอ็ด
การตั้งศาลเจ้าที่ร้อยเอ็ด
การตั้งศาลพระพรหมร้อยเอ็ด
รื้อถอนตั้งศาลร้อยเอ็ด
จัดพิธีบวงสรวงร้อยเอ็ด

บริการนางรำ รำแก้บน รำถวาย – จ้างนางรำ รำแก้บน รำถวาย ฟ้อนรำบวงสรวงบูชาพญานาค
นางรําแก้บนร้อยเอ็ด
ชุดนางรําแก้บนร้อยเอ็ด
นางรําแก้บนราคาร้อยเอ็ด
รำบวงสรวงร้อยเอ็ด
รําบวงสรวงพญานาคร้อยเอ็ด
รําบวงสรวงร้อยเอ็ด
รําถวายพญานาคร้อยเอ็ด
รําบูชาพญานาคร้อยเอ็ด
รำบวงสรวงพญานาคร้อยเอ็ด
รําพญานาคร้อยเอ็ด
รำถวายพญานาคร้อยเอ็ด


รับจัดพิธียกเสาเอกร้อยเอ็ด

รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งเขาหลวง
รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งเขาหลวง
รับจัดพิธียกเสาเอกบึงงาม
รับจัดพิธียกเสาเอกมะบ้า
รับจัดพิธียกเสาเอกเทอดไทย
รับจัดพิธียกเสาเอกเหล่า
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองฮี
รับจัดพิธียกเสาเอกดูกอึ่ง
รับจัดพิธียกเสาเอกสาวแห
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองฮี
รับจัดพิธียกเสาเอกเด่นราษฎร์
รับจัดพิธียกเสาเอกเชียงขวัญ
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านเขือง
รับจัดพิธียกเสาเอกพระธาตุ
รับจัดพิธียกเสาเอกพระเจ้า
รับจัดพิธียกเสาเอกพลับพลา
รับจัดพิธียกเสาเอกหมูม้น
รับจัดพิธียกเสาเอกเชียงขวัญ
รับจัดพิธียกเสาเอกจตุรพักตรพิมาน
รับจัดพิธียกเสาเอกดงกลาง
รับจัดพิธียกเสาเอกดงแดง
รับจัดพิธียกเสาเอกดู่น้อย
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำใส
รับจัดพิธียกเสาเอกป่าสังข์
รับจัดพิธียกเสาเอกลิ้นฟ้า
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีโคตร
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองผือ
รับจัดพิธียกเสาเอกหัวช้าง
รับจัดพิธียกเสาเอกอีง่อง
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองหงส์
รับจัดพิธียกเสาเอกโคกล่าม
รับจัดพิธียกเสาเอกจังหาร
รับจัดพิธียกเสาเอกจังหาร
รับจัดพิธียกเสาเอกดงสิงห์
รับจัดพิธียกเสาเอกดินดำ
รับจัดพิธียกเสาเอกปาฝา
รับจัดพิธียกเสาเอกผักแว่น
รับจัดพิธียกเสาเอกม่วงลาด
รับจัดพิธียกเสาเอกยางใหญ่
รับจัดพิธียกเสาเอกแสนชาติ
รับจัดพิธียกเสาเอกธวัชบุรี
รับจัดพิธียกเสาเอกธงธานี
รับจัดพิธียกเสาเอกธวัชบุรี
รับจัดพิธียกเสาเอกนิเวศน์
รับจัดพิธียกเสาเอกบึงนคร
รับจัดพิธียกเสาเอกมะอึ
รับจัดพิธียกเสาเอกราชธานี
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองพอก
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองไผ่
รับจัดพิธียกเสาเอกอุ่มเม้า
รับจัดพิธียกเสาเอกเขวาทุ่ง
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองน้อย
รับจัดพิธียกเสาเอกไพศาล
รับจัดพิธียกเสาเอกปทุมรัตต์
รับจัดพิธียกเสาเอกขี้เหล็ก
รับจัดพิธียกเสาเอกดอกล้ำ
รับจัดพิธียกเสาเอกบัวแดง
รับจัดพิธียกเสาเอกสระบัว
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองแคน
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนสง่า
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนสวรรค์
รับจัดพิธียกเสาเอกโพนสูง
รับจัดพิธียกเสาเอกพนมไพร
รับจัดพิธียกเสาเอกกุดน้ำใส
รับจัดพิธียกเสาเอกคำไฮ
รับจัดพิธียกเสาเอกค้อใหญ่
รับจัดพิธียกเสาเอกชานุวรรณ
รับจัดพิธียกเสาเอกนานวล
รับจัดพิธียกเสาเอกพนมไพร
รับจัดพิธียกเสาเอกวารีสวัสดิ์
รับจัดพิธียกเสาเอกสระแก้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองทัพไทย
รับจัดพิธียกเสาเอกแสนสุข
รับจัดพิธียกเสาเอกโคกสว่าง
รับจัดพิธียกเสาเอกโพธิ์ชัย
รับจัดพิธียกเสาเอกโพธิ์ใหญ่
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีสมเด็จ
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านบาก
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีสมเด็จ
รับจัดพิธียกเสาเอกสวนจิก
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองแวงควง
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองใหญ่
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองเปลือย
รับจัดพิธียกเสาเอกโพธิ์ทอง
รับจัดพิธียกเสาเอกโพธิ์สัย
รับจัดพิธียกเสาเอกสุวรรณภูมิ
รับจัดพิธียกเสาเอกจำปาขัน
รับจัดพิธียกเสาเอกช้างเผือก
รับจัดพิธียกเสาเอกดอกไม้
รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งกุลา
รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งศรีเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งหลวง
รับจัดพิธียกเสาเอกนาใหญ่
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำคำ
รับจัดพิธียกเสาเอกบ่อพันขัน
รับจัดพิธียกเสาเอกสระคู
รับจัดพิธียกเสาเอกหัวช้าง
รับจัดพิธียกเสาเอกหัวโทน
รับจัดพิธียกเสาเอกหินกอง
รับจัดพิธียกเสาเอกห้วยหินลาด
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองทุ่ง
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองพอก
รับจัดพิธียกเสาเอกกกโพธิ์
รับจัดพิธียกเสาเอกท่าสีดา
รับจัดพิธียกเสาเอกบึงงาม
รับจัดพิธียกเสาเอกผาน้ำย้อย
รับจัดพิธียกเสาเอกภูเขาทอง
รับจัดพิธียกเสาเอกรอบเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองขุ่นใหญ่
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองพอก
รับจัดพิธียกเสาเอกโคกสว่าง
รับจัดพิธียกเสาเอกอาจสามารถ
รับจัดพิธียกเสาเอกขี้เหล็ก
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านดู่
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านแจ้ง
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองขาม
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองบัว
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองหมื่นถ่าน
รับจัดพิธียกเสาเอกหน่อม
รับจัดพิธียกเสาเอกอาจสามารถ
รับจัดพิธียกเสาเอกโพนเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกโหรา
รับจัดพิธียกเสาเอกเกษตรวิสัย
รับจัดพิธียกเสาเอกกำแพง
รับจัดพิธียกเสาเอกกู่กาสิงห์
รับจัดพิธียกเสาเอกดงครั่งน้อย
รับจัดพิธียกเสาเอกดงครั่งใหญ่
รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งทอง
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำอ้อม
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านฝาง
รับจัดพิธียกเสาเอกสิงห์โคก
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองแวง
รับจัดพิธียกเสาเอกเกษตรวิสัย
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองบัว
รับจัดพิธียกเสาเอกเหล่าหลวง
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนสว่าง
รับจัดพิธียกเสาเอกเมยวดี
รับจัดพิธียกเสาเอกชมสะอาด
รับจัดพิธียกเสาเอกชุมพร
รับจัดพิธียกเสาเอกบุ่งเลิศ
รับจัดพิธียกเสาเอกเมยวดี
รับจัดพิธียกเสาเอกเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกขอนแก่น
รับจัดพิธียกเสาเอกดงลาน
รับจัดพิธียกเสาเอกนาโพธิ์
รับจัดพิธียกเสาเอกปอภาร
รับจัดพิธียกเสาเอกรอบเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกสะอาดสมบูรณ์
รับจัดพิธียกเสาเอกสีแก้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองแก้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองแวง
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองทอง
รับจัดพิธียกเสาเอกเหนือเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกแคนใหญ่
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนตาล
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนรัง
รับจัดพิธียกเสาเอกในเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองสรวง
รับจัดพิธียกเสาเอกกกกุง
รับจัดพิธียกเสาเอกคูเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองผือ
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองหิน
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองสรวง
รับจัดพิธียกเสาเอกเสลภูมิ
รับจัดพิธียกเสาเอกกลาง
รับจัดพิธียกเสาเอกขวัญเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกขวาว
รับจัดพิธียกเสาเอกท่าม่วง
รับจัดพิธียกเสาเอกนางาม
รับจัดพิธียกเสาเอกนาเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกนาเลิง
รับจัดพิธียกเสาเอกนาแซง
รับจัดพิธียกเสาเอกบึงเกลือ
รับจัดพิธียกเสาเอกพรสวรรค์
รับจัดพิธียกเสาเอกภูเงิน
รับจัดพิธียกเสาเอกวังหลวง
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีวิสัย
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองหลวง
รับจัดพิธียกเสาเอกเกาะแก้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองไพร
รับจัดพิธียกเสาเอกเหล่าน้อย
รับจัดพิธียกเสาเอกโพธิ์ทอง
รับจัดพิธียกเสาเอกโพธิ์ชัย
รับจัดพิธียกเสาเอกขามเปี้ย
รับจัดพิธียกเสาเอกคำพอุง
รับจัดพิธียกเสาเอกดอนโอง
รับจัดพิธียกเสาเอกบัวคำ
รับจัดพิธียกเสาเอกสะอาด
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองตาไก้
รับจัดพิธียกเสาเอกอัคคะคำ
รับจัดพิธียกเสาเอกเชียงใหม่
รับจัดพิธียกเสาเอกโพธิ์ศรี
รับจัดพิธียกเสาเอกโพนทราย
รับจัดพิธียกเสาเอกท่าหาดยาว
รับจัดพิธียกเสาเอกยางคำ
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีสว่าง
รับจัดพิธียกเสาเอกสามขา
รับจัดพิธียกเสาเอกโพนทราย
รับจัดพิธียกเสาเอกโพนทอง
รับจัดพิธียกเสาเอกคำนาดี
รับจัดพิธียกเสาเอกนาอุดม
รับจัดพิธียกเสาเอกพรมสวรรค์
รับจัดพิธียกเสาเอกวังสามัคคี
รับจัดพิธียกเสาเอกสระนกแก้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกสว่าง
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองใหญ่
รับจัดพิธียกเสาเอกอุ่มเม่า
รับจัดพิธียกเสาเอกแวง
รับจัดพิธียกเสาเอกโคกกกม่วง
รับจัดพิธียกเสาเอกโคกสูง
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนชัยศรี
รับจัดพิธียกเสาเอกโพธิ์ทอง
รับจัดพิธียกเสาเอกโพธิ์ศรีสว่าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s