พิธียกเสาเอกลำปาง

ลำปางรับจัดงานพิธีเปิด พิธีเปิดบริษัท รับจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีบวงสรวง
รับจัดวางศิลาฤกษ์ลำปาง พิธีตั้งศาลพระภูมิ-ตั้งเสาเอก-พิธียกเสาเอก-เสาโท ครบชุด เครื่องตั้งศาล ศาลพระภูมิ ศาลตา- ยาย พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ จัดบายศรี ดอกไม้หน้าศพ หน้าเมรุ ผลงานของเรา
รับจัดพิธียกเสาเอกลำปาง
จัดผลไม้ไหว้เสาเอกเสาโทลำปาง
พราหมณ์ลงเสาเอกลำปาง
พราหมณ์ขึ้นเสาเอกลำปาง
ฤกษ์ยกเสาเอกบ้านลำปาง
ยกเสาเอกแบบเรียบง่ายลำปาง
รับจัดงานพิธีเปิดลำปาง
พิธีเปิดบริษัทลำปาง

รับจัดทำบายศรีลำปาง งานบวช พร้อมจัดหาอุปกรณ์พิธีทำขวัญนาค
รับจัดงานไหว้ครู รับจัดดอกไม้ลำปาง รับทำบายศรีทุกชนิด 
รับทำบายศรีลำปาง บายศรีปากชาม บายศรีพรหม ผลงานของเรา
บายศรีเทพ บายศรีพญานาคลำปาง รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรส พานขันหมาก พานขอขมา
พานขันหมากพานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ พวงมาลัยบ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

ร้านดอกไม้ ลำปาง  ซุ้มดอกไม้สวยๆ 
จัดดอกไม้งานแต่งงานลำปาง ราคาไม่แพง
เราช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่ะ เรามีซุ้มดอกไม้ให้เช่า
งานแต่งย่อมคู่กับดอกไม้  เพราะดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น ช่วยเสริมบรรยากาศให้มีความสุข ดูโรแมนติกแต่ดอกไม้ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็มีหลากหลายพันธุ์ หากเลือกใช้ผิดช่วงเวลาแน่นอนราคาย่อมสูงเป็นธรรมดา  

ตัวอย่างผลงานการจัดดอกไม้


รับจัดพิธีพราหมณ์ลำปาง
การตั้งศาลพระภูมิลำปาง
การตั้งศาลตายายลำปาง
การตั้งศาลเจ้าที่ลำปาง
การตั้งศาลพระพรหมลำปาง
รื้อถอนตั้งศาลลำปาง
จัดพิธีบวงสรวงลำปาง

บริการนางรำ รำแก้บน รำถวาย – จ้างนางรำ รำแก้บน รำถวาย ฟ้อนรำบวงสรวงบูชาพญานาค
นางรําแก้บนลำปาง
ชุดนางรําแก้บนลำปาง
นางรําแก้บนราคาลำปาง
รำบวงสรวงลำปาง
รําบวงสรวงพญานาคลำปาง
รําบวงสรวงลำปาง
รําถวายพญานาคลำปาง
รําบูชาพญานาคลำปาง
รำบวงสรวงพญานาคลำปาง
รําพญานาคลำปาง
รำถวายพญานาคลำปาง


รับจัดพิธียกเสาเอกลำปาง

รับจัดพิธียกเสาเอกงาว
รับจัดพิธียกเสาเอกนาแก
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านร้อง
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านหวด
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านอ้อน
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านแหง
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านโป่ง
รับจัดพิธียกเสาเอกปงเตา
รับจัดพิธียกเสาเอกหลวงเหนือ
รับจัดพิธียกเสาเอกหลวงใต้
รับจัดพิธียกเสาเอกแม่ตีบ
รับจัดพิธียกเสาเอกวังเหนือ
รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งฮั้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกร่องเคาะ
รับจัดพิธียกเสาเอกวังซ้าย
รับจัดพิธียกเสาเอกวังทรายคำ
รับจัดพิธียกเสาเอกวังทอง
รับจัดพิธียกเสาเอกวังเหนือ
รับจัดพิธียกเสาเอกวังแก้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกวังใต้
รับจัดพิธียกเสาเอกสบปราบ
รับจัดพิธียกเสาเอกนายาง
รับจัดพิธียกเสาเอกสบปราบ
รับจัดพิธียกเสาเอกสมัย
รับจัดพิธียกเสาเอกแม่กัวะ
รับจัดพิธียกเสาเอกห้างฉัตร
รับจัดพิธียกเสาเอกปงยางคก
รับจัดพิธียกเสาเอกวอแก้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองหล่ม
รับจัดพิธียกเสาเอกห้างฉัตร
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองยาว
รับจัดพิธียกเสาเอกเวียงตาล
รับจัดพิธียกเสาเอกแม่สัน
รับจัดพิธียกเสาเอกเกาะคา
รับจัดพิธียกเสาเอกท่าผา
รับจัดพิธียกเสาเอกนาแก้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกนาแส่ง
รับจัดพิธียกเสาเอกลำปางหลวง
รับจัดพิธียกเสาเอกวังพร้าว
รับจัดพิธียกเสาเอกศาลา
รับจัดพิธียกเสาเอกเกาะคา
รับจัดพิธียกเสาเอกใหม่พัฒนา
รับจัดพิธียกเสาเอกไหล่หิน
รับจัดพิธียกเสาเอกเถิน
รับจัดพิธียกเสาเอกนาโป่ง
รับจัดพิธียกเสาเอกล้อมแรด
รับจัดพิธียกเสาเอกเถินบุรี
รับจัดพิธียกเสาเอกเวียงมอก
รับจัดพิธียกเสาเอกแม่ถอด
รับจัดพิธียกเสาเอกแม่ปะ
รับจัดพิธียกเสาเอกแม่มอก
รับจัดพิธียกเสาเอกแม่วะ
รับจัดพิธียกเสาเอกเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกกล้วยแพะ
รับจัดพิธียกเสาเอกชมพู
รับจัดพิธียกเสาเอกต้นธงชัย
รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งฝาย
รับจัดพิธียกเสาเอกนิคมพัฒนา
รับจัดพิธียกเสาเอกบุญนาคพัฒนา
รับจัดพิธียกเสาเอกบ่อแฮ้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านค่า
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านเป้า
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านเสด็จ
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านเอื้อม
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านแลง
รับจัดพิธียกเสาเอกปงแสนทอง
รับจัดพิธียกเสาเอกพระบาท
รับจัดพิธียกเสาเอกพิชัย
รับจัดพิธียกเสาเอกสบตุ๋ย
รับจัดพิธียกเสาเอกสวนดอก
รับจัดพิธียกเสาเอกหัวเวียง
รับจัดพิธียกเสาเอกเวียงเหนือ
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองปาน
รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งกว๋าว
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านขอ
รับจัดพิธียกเสาเอกหัวเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองปาน
รับจัดพิธียกเสาเอกแจ้ซ้อน
รับจัดพิธียกเสาเอกเสริมงาม
รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งงาม
รับจัดพิธียกเสาเอกเสริมกลาง
รับจัดพิธียกเสาเอกเสริมขวา
รับจัดพิธียกเสาเอกเสริมซ้าย
รับจัดพิธียกเสาเอกแจ้ห่ม
รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งผึ้ง
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านสา
รับจัดพิธียกเสาเอกปงดอน
รับจัดพิธียกเสาเอกวิเชตนคร
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองมาย
รับจัดพิธียกเสาเอกแจ้ห่ม
รับจัดพิธียกเสาเอกแม่สุก
รับจัดพิธียกเสาเอกแม่ทะ
รับจัดพิธียกเสาเอกดอนไฟ
รับจัดพิธียกเสาเอกนาครัว
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำโจ้
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านกิ่ว
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านบอม
รับจัดพิธียกเสาเอกป่าตัน
รับจัดพิธียกเสาเอกวังเงิน
รับจัดพิธียกเสาเอกสันดอนแก้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกหัวเสือ
รับจัดพิธียกเสาเอกแม่ทะ
รับจัดพิธียกเสาเอกแม่พริก
รับจัดพิธียกเสาเอกผาปัง
รับจัดพิธียกเสาเอกพระบาทวังตวง
รับจัดพิธียกเสาเอกแม่ปุ
รับจัดพิธียกเสาเอกแม่พริก
รับจัดพิธียกเสาเอกแม่เมาะ
รับจัดพิธียกเสาเอกจางเหนือ
รับจัดพิธียกเสาเอกนาสัก
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านดง
รับจัดพิธียกเสาเอกสบป้าน
รับจัดพิธียกเสาเอกแม่เมาะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s