พิธียกเสาเอกสุโขทัย

สุโขทัยรับจัดงานพิธีเปิด พิธีเปิดบริษัท รับจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีบวงสรวง
รับจัดวางศิลาฤกษ์สุโขทัย พิธีตั้งศาลพระภูมิ-ตั้งเสาเอก-พิธียกเสาเอก-เสาโท ครบชุด เครื่องตั้งศาล ศาลพระภูมิ ศาลตา- ยาย พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ จัดบายศรี ดอกไม้หน้าศพ หน้าเมรุ ผลงานของเรา
รับจัดพิธียกเสาเอกสุโขทัย
จัดผลไม้ไหว้เสาเอกเสาโทสุโขทัย
พราหมณ์ลงเสาเอกสุโขทัย
พราหมณ์ขึ้นเสาเอกสุโขทัย
ฤกษ์ยกเสาเอกบ้านสุโขทัย
ยกเสาเอกแบบเรียบง่ายสุโขทัย
รับจัดงานพิธีเปิดสุโขทัย
พิธีเปิดบริษัทสุโขทัย

รับจัดทำบายศรีสุโขทัย งานบวช พร้อมจัดหาอุปกรณ์พิธีทำขวัญนาค
รับจัดงานไหว้ครู รับจัดดอกไม้สุโขทัย รับทำบายศรีทุกชนิด 
รับทำบายศรีสุโขทัย บายศรีปากชาม บายศรีพรหม ผลงานของเรา
บายศรีเทพ บายศรีพญานาคสุโขทัย รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรส พานขันหมาก พานขอขมา
พานขันหมากพานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ พวงมาลัยบ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

ร้านดอกไม้ สุโขทัย  ซุ้มดอกไม้สวยๆ 
จัดดอกไม้งานแต่งงานสุโขทัย ราคาไม่แพง
เราช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่ะ เรามีซุ้มดอกไม้ให้เช่า
งานแต่งย่อมคู่กับดอกไม้  เพราะดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น ช่วยเสริมบรรยากาศให้มีความสุข ดูโรแมนติกแต่ดอกไม้ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็มีหลากหลายพันธุ์ หากเลือกใช้ผิดช่วงเวลาแน่นอนราคาย่อมสูงเป็นธรรมดา  

ตัวอย่างผลงานการจัดดอกไม้


รับจัดพิธีพราหมณ์สุโขทัย
การตั้งศาลพระภูมิสุโขทัย
การตั้งศาลตายายสุโขทัย
การตั้งศาลเจ้าที่สุโขทัย
การตั้งศาลพระพรหมสุโขทัย
รื้อถอนตั้งศาลสุโขทัย
จัดพิธีบวงสรวงสุโขทัย

บริการนางรำ รำแก้บน รำถวาย – จ้างนางรำ รำแก้บน รำถวาย ฟ้อนรำบวงสรวงบูชาพญานาค
นางรําแก้บนสุโขทัย
ชุดนางรําแก้บนสุโขทัย
นางรําแก้บนราคาสุโขทัย
รำบวงสรวงสุโขทัย
รําบวงสรวงพญานาคสุโขทัย
รําบวงสรวงสุโขทัย
รําถวายพญานาคสุโขทัย
รําบูชาพญานาคสุโขทัย
รำบวงสรวงพญานาคสุโขทัย
รําพญานาคสุโขทัย
รำถวายพญานาคสุโขทัย


รับจัดพิธียกเสาเอกสุโขทัย

รับจัดพิธียกเสาเอกกงไกรลาศ
รับจัดพิธียกเสาเอกกกแรต
รับจัดพิธียกเสาเอกกง
รับจัดพิธียกเสาเอกดงเดือย
รับจัดพิธียกเสาเอกท่าฉนวน
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านกร่าง
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านใหม่สุขเกษม
รับจัดพิธียกเสาเอกป่าแฝก
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองตูม
รับจัดพิธียกเสาเอกไกรกลาง
รับจัดพิธียกเสาเอกไกรนอก
รับจัดพิธียกเสาเอกไกรใน
รับจัดพิธียกเสาเอกคีรีมาศ
รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งยางเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งหลวง
รับจัดพิธียกเสาเอกนาเชิงคีรี
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านน้ำพุ
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านป้อม
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีคีรีมาศ
รับจัดพิธียกเสาเอกสามพวง
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองกระดิ่ง
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองจิก
รับจัดพิธียกเสาเอกโตนด
รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งเสลี่ยม
รับจัดพิธียกเสาเอกกลางดง
รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งเสลี่ยม
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านใหม่ไชยมงคล
รับจัดพิธียกเสาเอกเขาแก้วศรีสมบูรณ์
รับจัดพิธียกเสาเอกไทยชนะศึก
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านด่านลานหอย
รับจัดพิธียกเสาเอกตลิ่งชัน
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านด่าน
รับจัดพิธียกเสาเอกลานหอย
รับจัดพิธียกเสาเอกวังตะคร้อ
รับจัดพิธียกเสาเอกวังน้ำขาว
รับจัดพิธียกเสาเอกวังลึก
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองหญ้าปล้อง
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีนคร
รับจัดพิธียกเสาเอกคลองมะพลับ
รับจัดพิธียกเสาเอกนครเดิฐ
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำขุม
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีนคร
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองบัว
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีสัชนาลัย
รับจัดพิธียกเสาเอกดงคู่
รับจัดพิธียกเสาเอกท่าชัย
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านตึก
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านแก่ง
รับจัดพิธียกเสาเอกป่างิ้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีสัชนาลัย
รับจัดพิธียกเสาเอกสารจิตร
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองอ้อ
รับจัดพิธียกเสาเอกหาดเสี้ยว
รับจัดพิธียกเสาเอกแม่สำ
รับจัดพิธียกเสาเอกแม่สิน
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีสำโรง
รับจัดพิธียกเสาเอกคลองตาล
รับจัดพิธียกเสาเอกทับผึ้ง
รับจัดพิธียกเสาเอกนาขุนไกร
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านซ่าน
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านนา
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านไร่
รับจัดพิธียกเสาเอกราวต้นจันทร์
รับจัดพิธียกเสาเอกวังทอง
รับจัดพิธียกเสาเอกวังลึก
รับจัดพิธียกเสาเอกวังใหญ่
รับจัดพิธียกเสาเอกวัดเกาะ
รับจัดพิธียกเสาเอกสามเรือน
รับจัดพิธียกเสาเอกเกาะตาเลี้ยง
รับจัดพิธียกเสาเอกสวรรคโลก
รับจัดพิธียกเสาเอกคลองกระจง
รับจัดพิธียกเสาเอกคลองยาง
รับจัดพิธียกเสาเอกท่าทอง
รับจัดพิธียกเสาเอกนาทุ่ง
รับจัดพิธียกเสาเอกปากน้ำ
รับจัดพิธียกเสาเอกป่ากุมเกาะ
รับจัดพิธียกเสาเอกย่านยาว
รับจัดพิธียกเสาเอกวังพิณพาทย์
รับจัดพิธียกเสาเอกวังไม้ขอน
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองกลับ
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองบางขลัง
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองบางยม
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองสวรรคโลก
รับจัดพิธียกเสาเอกในเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกตาลเตี้ย
รับจัดพิธียกเสาเอกธานี
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านกล้วย
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านสวน
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านหลุม
รับจัดพิธียกเสาเอกปากพระ
รับจัดพิธียกเสาเอกปากแคว
รับจัดพิธียกเสาเอกยางซ้าย
รับจัดพิธียกเสาเอกวังทองแดง
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองเก่า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s