พิธียกเสาเอกหนองคาย

หนองคายรับจัดงานพิธีเปิด พิธีเปิดบริษัท รับจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีบวงสรวง
รับจัดวางศิลาฤกษ์หนองคาย พิธีตั้งศาลพระภูมิ-ตั้งเสาเอก-พิธียกเสาเอก-เสาโท ครบชุด เครื่องตั้งศาล ศาลพระภูมิ ศาลตา- ยาย พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ จัดบายศรี ดอกไม้หน้าศพ หน้าเมรุ ผลงานของเรา
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองคาย
จัดผลไม้ไหว้เสาเอกเสาโทหนองคาย
พราหมณ์ลงเสาเอกหนองคาย
พราหมณ์ขึ้นเสาเอกหนองคาย
ฤกษ์ยกเสาเอกบ้านหนองคาย
ยกเสาเอกแบบเรียบง่ายหนองคาย
รับจัดงานพิธีเปิดหนองคาย
พิธีเปิดบริษัทหนองคาย

รับจัดทำบายศรีหนองคาย งานบวช พร้อมจัดหาอุปกรณ์พิธีทำขวัญนาค
รับจัดงานไหว้ครู รับจัดดอกไม้หนองคาย รับทำบายศรีทุกชนิด 
รับทำบายศรีหนองคาย บายศรีปากชาม บายศรีพรหม ผลงานของเรา
บายศรีเทพ บายศรีพญานาคหนองคาย รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรส พานขันหมาก พานขอขมา
พานขันหมากพานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ พวงมาลัยบ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

ร้านดอกไม้ หนองคาย  ซุ้มดอกไม้สวยๆ 
จัดดอกไม้งานแต่งงานหนองคาย ราคาไม่แพง
เราช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่ะ เรามีซุ้มดอกไม้ให้เช่า
งานแต่งย่อมคู่กับดอกไม้  เพราะดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น ช่วยเสริมบรรยากาศให้มีความสุข ดูโรแมนติกแต่ดอกไม้ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็มีหลากหลายพันธุ์ หากเลือกใช้ผิดช่วงเวลาแน่นอนราคาย่อมสูงเป็นธรรมดา  

ตัวอย่างผลงานการจัดดอกไม้


รับจัดพิธีพราหมณ์หนองคาย
การตั้งศาลพระภูมิหนองคาย
การตั้งศาลตายายหนองคาย
การตั้งศาลเจ้าที่หนองคาย
การตั้งศาลพระพรหมหนองคาย
รื้อถอนตั้งศาลหนองคาย
จัดพิธีบวงสรวงหนองคาย

บริการนางรำ รำแก้บน รำถวาย – จ้างนางรำ รำแก้บน รำถวาย ฟ้อนรำบวงสรวงบูชาพญานาค
นางรําแก้บนหนองคาย
ชุดนางรําแก้บนหนองคาย
นางรําแก้บนราคาหนองคาย
รำบวงสรวงหนองคาย
รําบวงสรวงพญานาคหนองคาย
รําบวงสรวงหนองคาย
รําถวายพญานาคหนองคาย
รําบูชาพญานาคหนองคาย
รำบวงสรวงพญานาคหนองคาย
รําพญานาคหนองคาย
รำถวายพญานาคหนองคาย


รับจัดพิธียกเสาเอกหนองคาย

รับจัดพิธียกเสาเอกท่าบ่อ
รับจัดพิธียกเสาเอกกองนาง
รับจัดพิธียกเสาเอกท่าบ่อ
รับจัดพิธียกเสาเอกนาข่า
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำโมง
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านถ่อน
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านว่าน
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านเดื่อ
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองนาง
รับจัดพิธียกเสาเอกโคกคอน
รับจัดพิธียกเสาเอกโพนสา
รับจัดพิธียกเสาเอกบึงกาฬ
รับจัดพิธียกเสาเอกคำนาดี
รับจัดพิธียกเสาเอกชัยพร
รับจัดพิธียกเสาเอกนาสวรรค์
รับจัดพิธียกเสาเอกบึงกาฬ
รับจัดพิธียกเสาเอกวิศิษฐ์
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองเข็ง
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองเลิง
รับจัดพิธียกเสาเอกหอคำ
รับจัดพิธียกเสาเอกโคกก่อง
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนสมบูรณ์
รับจัดพิธียกเสาเอกโป่งเปือย
รับจัดพิธียกเสาเอกไคสี
รับจัดพิธียกเสาเอกบึงโขงหลง
รับจัดพิธียกเสาเอกดงบัง
รับจัดพิธียกเสาเอกท่าดอกคำ
รับจัดพิธียกเสาเอกบึงโขงหลง
รับจัดพิธียกเสาเอกโพธิ์หมากแข้ง
รับจัดพิธียกเสาเอกบุ่งคล้า
รับจัดพิธียกเสาเอกบุ่งคล้า
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองเดิ๋น
รับจัดพิธียกเสาเอกโคกกว้าง
รับจัดพิธียกเสาเอกปากคาด
รับจัดพิธียกเสาเอกนากั้ง
รับจัดพิธียกเสาเอกนาดง
รับจัดพิธียกเสาเอกปากคาด
รับจัดพิธียกเสาเอกสมสนุก
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองยอง
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนศิลา
รับจัดพิธียกเสาเอกพรเจริญ
รับจัดพิธียกเสาเอกดอนหญ้านาง
รับจัดพิธียกเสาเอกป่าแฝก
รับจัดพิธียกเสาเอกพรเจริญ
รับจัดพิธียกเสาเอกวังชมภู
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีชมภู
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีสำราญ
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองหัวช้าง
รับจัดพิธียกเสาเอกรัตนวาปี
รับจัดพิธียกเสาเอกนาทับไฮ
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านต้อน
รับจัดพิธียกเสาเอกพระบาทนาสิงห์
รับจัดพิธียกเสาเอกรัตนวาปี
รับจัดพิธียกเสาเอกโพนแพง
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีวิไล
รับจัดพิธียกเสาเอกชุมภูพร
รับจัดพิธียกเสาเอกนาสะแบง
รับจัดพิธียกเสาเอกนาสิงห์
รับจัดพิธียกเสาเอกนาแสง
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีวิไล
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีเชียงใหม่
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านหม้อ
รับจัดพิธียกเสาเอกพระพุทธบาท
รับจัดพิธียกเสาเอกพานพร้าว
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองปลาปาก
รับจัดพิธียกเสาเอกสระใคร
รับจัดพิธียกเสาเอกคอกช้าง
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านฝาง
รับจัดพิธียกเสาเอกสระใคร
รับจัดพิธียกเสาเอกสังคม
รับจัดพิธียกเสาเอกนางิ้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านม่วง
รับจัดพิธียกเสาเอกผาตั้ง
รับจัดพิธียกเสาเอกสังคม
รับจัดพิธียกเสาเอกแก้งไก่
รับจัดพิธียกเสาเอกเซกา
รับจัดพิธียกเสาเอกซาง
รับจัดพิธียกเสาเอกท่ากกแดง
รับจัดพิธียกเสาเอกท่าสะอาด
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำจั้น
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านต้อง
รับจัดพิธียกเสาเอกป่งไฮ
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองทุ่ม
รับจัดพิธียกเสาเอกเซกา
รับจัดพิธียกเสาเอกโสกก่าม
รับจัดพิธียกเสาเอกเฝ้าไร่
รับจัดพิธียกเสาเอกนาดี
รับจัดพิธียกเสาเอกวังหลวง
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองหลวง
รับจัดพิธียกเสาเอกอุดมพร
รับจัดพิธียกเสาเอกเฝ้าไร่
รับจัดพิธียกเสาเอกเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกกวนวัน
รับจัดพิธียกเสาเอกค่ายบกหวาน
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านเดื่อ
รับจัดพิธียกเสาเอกปะโค
รับจัดพิธียกเสาเอกพระธาตุบังพวน
รับจัดพิธียกเสาเอกมีชัย
รับจัดพิธียกเสาเอกวัดธาตุ
รับจัดพิธียกเสาเอกสองห้อง
รับจัดพิธียกเสาเอกสีกาย
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองกอมเกาะ
รับจัดพิธียกเสาเอกหาดคำ
รับจัดพิธียกเสาเอกหินโงม
รับจัดพิธียกเสาเอกเมืองหมี
รับจัดพิธียกเสาเอกเวียงคุก
รับจัดพิธียกเสาเอกโพธิ์ชัย
รับจัดพิธียกเสาเอกในเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกโซ่พิสัย
รับจัดพิธียกเสาเอกคำแก้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกถ้ำเจริญ
รับจัดพิธียกเสาเอกบัวตูม
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีชมภู
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองพันทา
รับจัดพิธียกเสาเอกเหล่าทอง
รับจัดพิธียกเสาเอกโซ่
รับจัดพิธียกเสาเอกโพธิ์ตาก
รับจัดพิธียกเสาเอกด่านศรีสุข
รับจัดพิธียกเสาเอกโพธิ์ตาก
รับจัดพิธียกเสาเอกโพนทอง
รับจัดพิธียกเสาเอกโพนพิสัย
รับจัดพิธียกเสาเอกกุดบง
รับจัดพิธียกเสาเอกจุมพล
รับจัดพิธียกเสาเอกชุมช้าง
รับจัดพิธียกเสาเอกทุ่งหลวง
รับจัดพิธียกเสาเอกนาหนัง
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านผือ
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านโพธิ์
รับจัดพิธียกเสาเอกวัดหลวง
รับจัดพิธียกเสาเอกสร้างนางขาว
รับจัดพิธียกเสาเอกเซิม
รับจัดพิธียกเสาเอกเหล่าต่างคำ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s