พิธียกเสาเอกเลย

เลยรับจัดงานพิธีเปิด พิธีเปิดบริษัท รับจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีบวงสรวง
รับจัดวางศิลาฤกษ์เลย พิธีตั้งศาลพระภูมิ-ตั้งเสาเอก-พิธียกเสาเอก-เสาโท ครบชุด เครื่องตั้งศาล ศาลพระภูมิ ศาลตา- ยาย พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ จัดบายศรี ดอกไม้หน้าศพ หน้าเมรุ ผลงานของเรา
รับจัดพิธียกเสาเอกเลย
จัดผลไม้ไหว้เสาเอกเสาโทเลย
พราหมณ์ลงเสาเอกเลย
พราหมณ์ขึ้นเสาเอกเลย
ฤกษ์ยกเสาเอกบ้านเลย
ยกเสาเอกแบบเรียบง่ายเลย
รับจัดงานพิธีเปิดเลย
พิธีเปิดบริษัทเลย

รับจัดทำบายศรีเลย งานบวช พร้อมจัดหาอุปกรณ์พิธีทำขวัญนาค
รับจัดงานไหว้ครู รับจัดดอกไม้เลย รับทำบายศรีทุกชนิด 
รับทำบายศรีเลย บายศรีปากชาม บายศรีพรหม ผลงานของเรา
บายศรีเทพ บายศรีพญานาคเลย รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรส พานขันหมาก พานขอขมา
พานขันหมากพานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ พวงมาลัยบ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

ร้านดอกไม้ เลย  ซุ้มดอกไม้สวยๆ 
จัดดอกไม้งานแต่งงานเลย ราคาไม่แพง
เราช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่ะ เรามีซุ้มดอกไม้ให้เช่า
งานแต่งย่อมคู่กับดอกไม้  เพราะดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น ช่วยเสริมบรรยากาศให้มีความสุข ดูโรแมนติกแต่ดอกไม้ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็มีหลากหลายพันธุ์ หากเลือกใช้ผิดช่วงเวลาแน่นอนราคาย่อมสูงเป็นธรรมดา  

ตัวอย่างผลงานการจัดดอกไม้


รับจัดพิธีพราหมณ์เลย
การตั้งศาลพระภูมิเลย
การตั้งศาลตายายเลย
การตั้งศาลเจ้าที่เลย
การตั้งศาลพระพรหมเลย
รื้อถอนตั้งศาลเลย
จัดพิธีบวงสรวงเลย

บริการนางรำ รำแก้บน รำถวาย – จ้างนางรำ รำแก้บน รำถวาย ฟ้อนรำบวงสรวงบูชาพญานาค
นางรําแก้บนเลย
ชุดนางรําแก้บนเลย
นางรําแก้บนราคาเลย
รำบวงสรวงเลย
รําบวงสรวงพญานาคเลย
รําบวงสรวงเลย
รําถวายพญานาคเลย
รําบูชาพญานาคเลย
รำบวงสรวงพญานาคเลย
รําพญานาคเลย
รำถวายพญานาคเลย


รับจัดพิธียกเสาเอกเลย

รับจัดพิธียกเสาเอกหนองหิน
รับจัดพิธียกเสาเอกตาดข่า
รับจัดพิธียกเสาเอกปวนพุ
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองหิน
รับจัดพิธียกเสาเอกเอราวัณ
รับจัดพิธียกเสาเอกทรัพย์ไพวัลย์
รับจัดพิธียกเสาเอกผาสามยอด
รับจัดพิธียกเสาเอกผาอินทร์แปลง
รับจัดพิธียกเสาเอกเอราวัณ
รับจัดพิธียกเสาเอกด่านซ้าย
รับจัดพิธียกเสาเอกกกสะทอน
รับจัดพิธียกเสาเอกด่านซ้าย
รับจัดพิธียกเสาเอกนาดี
รับจัดพิธียกเสาเอกนาหอ
รับจัดพิธียกเสาเอกปากหมัน
รับจัดพิธียกเสาเอกวังยาว
รับจัดพิธียกเสาเอกอิปุ่ม
รับจัดพิธียกเสาเอกโคกงาม
รับจัดพิธียกเสาเอกโป่ง
รับจัดพิธียกเสาเอกโพนสูง
รับจัดพิธียกเสาเอกท่าลี่
รับจัดพิธียกเสาเอกท่าลี่
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำทูน
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำแคม
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองผือ
รับจัดพิธียกเสาเอกอาฮี
รับจัดพิธียกเสาเอกโคกใหญ่
รับจัดพิธียกเสาเอกนาด้วง
รับจัดพิธียกเสาเอกท่าสวรรค์
รับจัดพิธียกเสาเอกท่าสะอาด
รับจัดพิธียกเสาเอกนาดอกคำ
รับจัดพิธียกเสาเอกนาด้วง
รับจัดพิธียกเสาเอกนาแห้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกนาพึง
รับจัดพิธียกเสาเอกนามาลา
รับจัดพิธียกเสาเอกนาแห้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกเหล่ากอหก
รับจัดพิธียกเสาเอกแสงภา
รับจัดพิธียกเสาเอกปากชม
รับจัดพิธียกเสาเอกชมเจริญ
รับจัดพิธียกเสาเอกปากชม
รับจัดพิธียกเสาเอกหาดคัมภีร์
รับจัดพิธียกเสาเอกห้วยบ่อซืน
รับจัดพิธียกเสาเอกห้วยพิชัย
รับจัดพิธียกเสาเอกเชียงกลม
รับจัดพิธียกเสาเอกผาขาว
รับจัดพิธียกเสาเอกท่าช้างคล้อง
รับจัดพิธียกเสาเอกบ้านเพิ่ม
รับจัดพิธียกเสาเอกผาขาว
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนปอแดง
รับจัดพิธียกเสาเอกโนนป่าซาง
รับจัดพิธียกเสาเอกภูกระดึง
รับจัดพิธียกเสาเอกผานกเค้า
รับจัดพิธียกเสาเอกภูกระดึง
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีฐาน
รับจัดพิธียกเสาเอกห้วยส้ม
รับจัดพิธียกเสาเอกภูหลวง
รับจัดพิธียกเสาเอกภูหอ
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองคัน
รับจัดพิธียกเสาเอกห้วยสีเสียด
รับจัดพิธียกเสาเอกเลยวังไสย์
รับจัดพิธียกเสาเอกแก่งศรีภูมิ
รับจัดพิธียกเสาเอกภูเรือ
รับจัดพิธียกเสาเอกท่าศาลา
รับจัดพิธียกเสาเอกปลาบ่า
รับจัดพิธียกเสาเอกร่องจิก
รับจัดพิธียกเสาเอกลาดค่าง
รับจัดพิธียกเสาเอกสานตม
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองบัว
รับจัดพิธียกเสาเอกวังสะพุง
รับจัดพิธียกเสาเอกทรายขาว
รับจัดพิธียกเสาเอกปากปวน
รับจัดพิธียกเสาเอกผาน้อย
รับจัดพิธียกเสาเอกผาบิ้ง
รับจัดพิธียกเสาเอกวังสะพุง
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีสงคราม
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองงิ้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกหนองหญ้าปล้อง
รับจัดพิธียกเสาเอกเขาหลวง
รับจัดพิธียกเสาเอกโคกขมิ้น
รับจัดพิธียกเสาเอกเชียงคาน
รับจัดพิธียกเสาเอกจอมศรี
รับจัดพิธียกเสาเอกธาตุ
รับจัดพิธียกเสาเอกนาซ่าว
รับจัดพิธียกเสาเอกบุฮม
รับจัดพิธียกเสาเอกปากตม
รับจัดพิธียกเสาเอกหาดทรายขาว
รับจัดพิธียกเสาเอกเขาแก้ว
รับจัดพิธียกเสาเอกเชียงคาน
รับจัดพิธียกเสาเอกเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกกกดู่
รับจัดพิธียกเสาเอกกกทอง
รับจัดพิธียกเสาเอกกุดป่อง
รับจัดพิธียกเสาเอกชัยพฤกษ์
รับจัดพิธียกเสาเอกนาดินดำ
รับจัดพิธียกเสาเอกนาอาน
รับจัดพิธียกเสาเอกนาอ้อ
รับจัดพิธียกเสาเอกนาแขม
รับจัดพิธียกเสาเอกนาโป่ง
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำสวย
รับจัดพิธียกเสาเอกน้ำหมาน
รับจัดพิธียกเสาเอกศรีสองรัก
รับจัดพิธียกเสาเอกเมือง
รับจัดพิธียกเสาเอกเสี้ยว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s