รับขุดสระกาญจนบุรี

ขุดสระโคกหนองนากาญจนบุรีแบคโฮขุดบ่อน้ำกาญจนบุรีขุดสระน้ำกาญจนบุรีแบคโฮขุดสระเก็บน้ำกาญจนบุรีถมดินสร้างบ้านกาญจนบุรีขุดบ่อถมที่กาญจนบุรีรับถมที่กาญจนบุรี ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินกาญจนบุรี
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำกาญจนบุรี สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจกาญจนบุรีขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในกาญจนบุรีกาญจนบุรีขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำกาญจนบุรี จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินกาญจนบุรี หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่กาญจนบุรี ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกกาญจนบุรี เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรกาญจนบุรีขุดบ่อ ถมที่กาญจนบุรี ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ กาญจนบุรี

 ขุดสระเก็บน้ำด่านมะขามเตี้ยขุดสระเก็บน้ำกลอนโด ขุดสระเก็บน้ำจรเข้เผือก ขุดสระเก็บน้ำด่านมะขามเตี้ย ขุดสระเก็บน้ำหนองไผ่  ขุดสระเก็บน้ำทองผาภูมิขุดสระเก็บน้ำชะแล ขุดสระเก็บน้ำท่าขนุน ขุดสระเก็บน้ำปิล๊อก ขุดสระเก็บน้ำลิ่นถิ่น ขุดสระเก็บน้ำสหกรณ์นิคม ขุดสระเก็บน้ำหินดาด ขุดสระเก็บน้ำห้วยเขย่ง  ขุดสระเก็บน้ำท่ามะกาขุดสระเก็บน้ำดอนขมิ้น ขุดสระเก็บน้ำดอนชะเอม ขุดสระเก็บน้ำตะคร้ำเอน ขุดสระเก็บน้ำท่ามะกา ขุดสระเก็บน้ำท่าเสา ขุดสระเก็บน้ำท่าไม้ ขุดสระเก็บน้ำพงตึก ขุดสระเก็บน้ำพระแท่น ขุดสระเก็บน้ำยางม่วง ขุดสระเก็บน้ำสนามแย้ ขุดสระเก็บน้ำหนองลาน ขุดสระเก็บน้ำหวายเหนียว ขุดสระเก็บน้ำอุโลกสี่หมื่น ขุดสระเก็บน้ำเขาสามสิบหาบ ขุดสระเก็บน้ำแสนตอ ขุดสระเก็บน้ำโคกตะบอง ท่าเรือ ขุดสระเก็บน้ำเทศบาลเมืองพระแท่น  ขุดสระเก็บน้ำท่าม่วงขุดสระเก็บน้ำทุ่งทอง ขุดสระเก็บน้ำท่าตะคร้อ ขุดสระเก็บน้ำท่าม่วง ขุดสระเก็บน้ำท่าล้อ ขุดสระเก็บน้ำบ้านใหม่ ขุดสระเก็บน้ำพังตรุ ขุดสระเก็บน้ำม่วงชุม ขุดสระเก็บน้ำรางสาลี่ ขุดสระเก็บน้ำวังขนาย ขุดสระเก็บน้ำวังศาลา ขุดสระเก็บน้ำหนองขาว ขุดสระเก็บน้ำหนองตากยา ขุดสระเก็บน้ำเขาน้อย  ขุดสระเก็บน้ำบ่อพลอยขุดสระเก็บน้ำช่องด่าน ขุดสระเก็บน้ำบ่อพลอย ขุดสระเก็บน้ำหนองกร่าง ขุดสระเก็บน้ำหนองกุ่ม ขุดสระเก็บน้ำหนองรี ขุดสระเก็บน้ำหลุมรัง  ขุดสระเก็บน้ำพนมทวนขุดสระเก็บน้ำดอนตาเพชร ขุดสระเก็บน้ำดอนเจดีย์ ขุดสระเก็บน้ำทุ่งสมอ ขุดสระเก็บน้ำพนมทวน ขุดสระเก็บน้ำพังตรุ ขุดสระเก็บน้ำรางหวาย ขุดสระเก็บน้ำหนองสาหร่าย ขุดสระเก็บน้ำหนองโรง  ขุดสระเก็บน้ำศรีสวัสดิ์ขุดสระเก็บน้ำด่านแม่แฉลบ ขุดสระเก็บน้ำท่ากระดาน ขุดสระเก็บน้ำนาสวน ขุดสระเก็บน้ำหนองเป็ด ขุดสระเก็บน้ำเขาโจด ขุดสระเก็บน้ำแม่กระบุง  ขุดสระเก็บน้ำสังขละบุรีขุดสระเก็บน้ำปรังเผล ขุดสระเก็บน้ำหนองลู ขุดสระเก็บน้ำไล่โว่  ขุดสระเก็บน้ำหนองปรือขุดสระเก็บน้ำสมเด็จเจริญ ขุดสระเก็บน้ำหนองปรือ ขุดสระเก็บน้ำหนองปลาไหล  ขุดสระเก็บน้ำห้วยกระเจาขุดสระเก็บน้ำดอนแสลบ ขุดสระเก็บน้ำวังไผ่ ขุดสระเก็บน้ำสระลงเรือ ขุดสระเก็บน้ำห้วยกระเจา  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำช่องสะเดา ขุดสระเก็บน้ำท่ามะขาม ขุดสระเก็บน้ำบ้านเก่า ขุดสระเก็บน้ำบ้านเหนือ ขุดสระเก็บน้ำบ้านใต้ ขุดสระเก็บน้ำปากแพรก ขุดสระเก็บน้ำลาดหญ้า ขุดสระเก็บน้ำวังด้ง ขุดสระเก็บน้ำวังเย็น ขุดสระเก็บน้ำหนองบัว ขุดสระเก็บน้ำหนองหญ้า ขุดสระเก็บน้ำเกาะสำโรง ขุดสระเก็บน้ำแก่งเสี้ยน  ขุดสระเก็บน้ำเลาขวัญขุดสระเก็บน้ำทุ่งกระบ่ำ ขุดสระเก็บน้ำหนองนกแก้ว ขุดสระเก็บน้ำหนองประดู่ ขุดสระเก็บน้ำหนองปลิง ขุดสระเก็บน้ำหนองฝ้าย ขุดสระเก็บน้ำหนองโสน ขุดสระเก็บน้ำเลาขวัญ  ขุดสระเก็บน้ำไทรโยคขุดสระเก็บน้ำท่าเสา ขุดสระเก็บน้ำบ้องตี้ ขุดสระเก็บน้ำลุ่มสุ่ม ขุดสระเก็บน้ำวังกระแจะ ขุดสระเก็บน้ำศรีมงคล ขุดสระเก็บน้ำสิงห์ ขุดสระเก็บน้ำไทรโยค

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s