รับขุดสระกำแพงเพชร

ขุดสระโคกหนองนากำแพงเพชรแบคโฮขุดบ่อน้ำกำแพงเพชรขุดสระน้ำกำแพงเพชรแบคโฮขุดสระเก็บน้ำกำแพงเพชรถมดินสร้างบ้านกำแพงเพชรขุดบ่อถมที่กำแพงเพชรรับถมที่กำแพงเพชร ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินกำแพงเพชร
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำกำแพงเพชร สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจกำแพงเพชรขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในกำแพงเพชรกำแพงเพชรขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำกำแพงเพชร จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินกำแพงเพชร หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่กำแพงเพชร ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกกำแพงเพชร เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรกำแพงเพชรขุดบ่อ ถมที่กำแพงเพชร ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ กำแพงเพชร

 ขุดสระเก็บน้ำขาณุวรลักษบุรีขุดสระเก็บน้ำดอนแตง ขุดสระเก็บน้ำบ่อถ้ำ ขุดสระเก็บน้ำปางมะค่า ขุดสระเก็บน้ำป่าพุทรา ขุดสระเก็บน้ำยางสูง ขุดสระเก็บน้ำวังชะพลู ขุดสระเก็บน้ำวังหามแห ขุดสระเก็บน้ำสลกบาตร ขุดสระเก็บน้ำเกาะตาล ขุดสระเก็บน้ำแสนตอ ขุดสระเก็บน้ำโค้งไผ่  ขุดสระเก็บน้ำคลองขลุงขุดสระเก็บน้ำคลองขลุง ขุดสระเก็บน้ำคลองสมบูรณ์ ขุดสระเก็บน้ำท่าพุทรา ขุดสระเก็บน้ำท่ามะเขือ ขุดสระเก็บน้ำวังบัว ขุดสระเก็บน้ำวังยาง ขุดสระเก็บน้ำวังแขม ขุดสระเก็บน้ำวังไทร ขุดสระเก็บน้ำหัวถนน ขุดสระเก็บน้ำแม่ลาด  ขุดสระเก็บน้ำคลองลานขุดสระเก็บน้ำคลองน้ำไหล ขุดสระเก็บน้ำคลองลานพัฒนา ขุดสระเก็บน้ำสักงาม ขุดสระเก็บน้ำโป่งน้ำร้อน   ขุดสระเก็บน้ำทรายทองวัฒนาขุดสระเก็บน้ำถาวรวัฒนา ขุดสระเก็บน้ำทุ่งทราย ขุดสระเก็บน้ำทุ่งทอง  ขุดสระเก็บน้ำบึงสามัคคีขุดสระเก็บน้ำบึงสามัคคี ขุดสระเก็บน้ำระหาน ขุดสระเก็บน้ำวังชะโอน ขุดสระเก็บน้ำเทพนิมิต  ขุดสระเก็บน้ำปางศิลาทองขุดสระเก็บน้ำปางตาไว ขุดสระเก็บน้ำหินดาต ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ทอง  ขุดสระเก็บน้ำพรานกระต่ายขุดสระเก็บน้ำคลองพิไกร ขุดสระเก็บน้ำคุยบ้านโอง ขุดสระเก็บน้ำถ้ำกระต่ายทอง ขุดสระเก็บน้ำท่าไม้ ขุดสระเก็บน้ำพรานกระต่าย ขุดสระเก็บน้ำวังควง ขุดสระเก็บน้ำวังตะแบก ขุดสระเก็บน้ำหนองหัววัว ขุดสระเก็บน้ำห้วยยั้ง ขุดสระเก็บน้ำเขาคีริส  ขุดสระเก็บน้ำลานกระบือขุดสระเก็บน้ำจันทิมา ขุดสระเก็บน้ำช่องลม ขุดสระเก็บน้ำบึงทับแรต ขุดสระเก็บน้ำประชาสุขสันต์ ขุดสระเก็บน้ำลานกระบือ ขุดสระเก็บน้ำหนองหลวง ขุดสระเก็บน้ำโนนพลวง  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำคณฑี ขุดสระเก็บน้ำคลองแม่ลาย ขุดสระเก็บน้ำทรงธรรม ขุดสระเก็บน้ำท่าขุนราม ขุดสระเก็บน้ำธำมรงค์ ขุดสระเก็บน้ำนครชุม ขุดสระเก็บน้ำนาบ่อคำ ขุดสระเก็บน้ำนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ขุดสระเก็บน้ำลานดอกไม้ ขุดสระเก็บน้ำวังทอง ขุดสระเก็บน้ำสระแก้ว ขุดสระเก็บน้ำหนองปลิง ขุดสระเก็บน้ำอ่างทอง ขุดสระเก็บน้ำเทพนคร ขุดสระเก็บน้ำในเมือง ขุดสระเก็บน้ำไตรตรึงษ์  ขุดสระเก็บน้ำโกสัมพีนครขุดสระเก็บน้ำลานดอกไม้ตก ขุดสระเก็บน้ำเพชรชมภู ขุดสระเก็บน้ำโกสัมพี  ขุดสระเก็บน้ำไทรงามขุดสระเก็บน้ำพานทอง ขุดสระเก็บน้ำมหาชัย ขุดสระเก็บน้ำหนองคล้า ขุดสระเก็บน้ำหนองทอง ขุดสระเก็บน้ำหนองแม่แตง ขุดสระเก็บน้ำหนองไม้กอง ขุดสระเก็บน้ำไทรงาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s