รับขุดสระขอนแก่น

ขุดสระโคกหนองนาขอนแก่นแบคโฮขุดบ่อน้ำขอนแก่นขุดสระน้ำขอนแก่นแบคโฮขุดสระเก็บน้ำขอนแก่นถมดินสร้างบ้านขอนแก่นขุดบ่อถมที่ขอนแก่นรับถมที่ขอนแก่น ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินขอนแก่น
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำขอนแก่น สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจขอนแก่นขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในขอนแก่นขอนแก่นขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำขอนแก่น จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินขอนแก่น หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่ขอนแก่น ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกขอนแก่น เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรขอนแก่นขุดบ่อ ถมที่ขอนแก่น ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ ขอนแก่น

 ขุดสระเก็บน้ำซำสูงขุดสระเก็บน้ำกระนวน ขุดสระเก็บน้ำคำแมด ขุดสระเก็บน้ำคูคำ ขุดสระเก็บน้ำบ้านโนน ขุดสระเก็บน้ำห้วยเตย  ขุดสระเก็บน้ำบ้านแฮดขุดสระเก็บน้ำบ้านแฮด ขุดสระเก็บน้ำหนองแซง ขุดสระเก็บน้ำโคกสำราญ ขุดสระเก็บน้ำโนนสมบูรณ์  ขุดสระเก็บน้ำหนองนาคำขุดสระเก็บน้ำกุดธาตุ ขุดสระเก็บน้ำขนวน ขุดสระเก็บน้ำบ้านโคก  ขุดสระเก็บน้ำโคกโพธิ์ไชยขุดสระเก็บน้ำซับสมบูรณ์ ขุดสระเก็บน้ำนาแพง ขุดสระเก็บน้ำบ้านโคก ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ไชย  ขุดสระเก็บน้ำโนนศิลาขุดสระเก็บน้ำบ้านหัน ขุดสระเก็บน้ำหนองปลาหมอ ขุดสระเก็บน้ำเปือยใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำโนนศิลา ขุดสระเก็บน้ำโนนแดง  ขุดสระเก็บน้ำกระนวนขุดสระเก็บน้ำดูนสาด ขุดสระเก็บน้ำน้ำอ้อม ขุดสระเก็บน้ำบ้านฝาง ขุดสระเก็บน้ำหนองกุงใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำหนองโก ขุดสระเก็บน้ำหนองโน ขุดสระเก็บน้ำหัวนาคำ ขุดสระเก็บน้ำห้วยยาง ขุดสระเก็บน้ำห้วยโจด  ขุดสระเก็บน้ำชนบทขุดสระเก็บน้ำกุดเพียขอม ขุดสระเก็บน้ำชนบท ขุดสระเก็บน้ำบ้านแท่น ขุดสระเก็บน้ำปอแดง ขุดสระเก็บน้ำวังแสง ขุดสระเก็บน้ำศรีบุญเรือง ขุดสระเก็บน้ำห้วยแก ขุดสระเก็บน้ำโนนพะยอม  ขุดสระเก็บน้ำชุมแพขุดสระเก็บน้ำขัวเรียง ขุดสระเก็บน้ำชุมแพ ขุดสระเก็บน้ำนาหนองทุ่ม ขุดสระเก็บน้ำนาเพียง ขุดสระเก็บน้ำวังหินลาด ขุดสระเก็บน้ำหนองเขียด ขุดสระเก็บน้ำหนองเสาเล้า ขุดสระเก็บน้ำหนองไผ่ ขุดสระเก็บน้ำโนนสะอาด ขุดสระเก็บน้ำโนนหัน ขุดสระเก็บน้ำโนนอุดม ขุดสระเก็บน้ำไชยสอ  ขุดสระเก็บน้ำน้ำพองขุดสระเก็บน้ำกุดน้ำใส ขุดสระเก็บน้ำทรายมูล ขุดสระเก็บน้ำท่ากระเสริม ขุดสระเก็บน้ำน้ำพอง ขุดสระเก็บน้ำบัวเงิน ขุดสระเก็บน้ำบัวใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำบ้านขาม ขุดสระเก็บน้ำพังทุย ขุดสระเก็บน้ำม่วงหวาน ขุดสระเก็บน้ำวังชัย ขุดสระเก็บน้ำสะอาด ขุดสระเก็บน้ำหนองกุง  ขุดสระเก็บน้ำบ้านฝางขุดสระเก็บน้ำบ้านฝาง ขุดสระเก็บน้ำบ้านเหล่า ขุดสระเก็บน้ำป่ามะนาว ขุดสระเก็บน้ำป่าหวายนั่ง ขุดสระเก็บน้ำหนองบัว ขุดสระเก็บน้ำโคกงาม ขุดสระเก็บน้ำโนนฆ้อง  ขุดสระเก็บน้ำบ้านไผ่ขุดสระเก็บน้ำบ้านลาน ขุดสระเก็บน้ำบ้านไผ่ ขุดสระเก็บน้ำป่าปอ ขุดสระเก็บน้ำภูเหล็ก ขุดสระเก็บน้ำหนองน้ำใส ขุดสระเก็บน้ำหัวหนอง ขุดสระเก็บน้ำหินตั้ง ขุดสระเก็บน้ำเมืองเพีย ขุดสระเก็บน้ำแคนเหนือ ขุดสระเก็บน้ำในเมือง  ขุดสระเก็บน้ำพระยืนขุดสระเก็บน้ำขามป้อม ขุดสระเก็บน้ำบ้านโต้น ขุดสระเก็บน้ำพระบุ ขุดสระเก็บน้ำพระยืน ขุดสระเก็บน้ำหนองแวง  ขุดสระเก็บน้ำพลขุดสระเก็บน้ำลอมคอม ขุดสระเก็บน้ำหนองมะเขือ ขุดสระเก็บน้ำหนองแวงนางเบ้า ขุดสระเก็บน้ำหนองแวงโสกพระ ขุดสระเก็บน้ำหัวทุ่ง ตำบลเก่างิ้ว ขุดสระเก็บน้ำเพ็กใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำเมืองพล ขุดสระเก็บน้ำโคกสง่า ขุดสระเก็บน้ำโจดหนองแก ขุดสระเก็บน้ำโนนข่า ขุดสระเก็บน้ำโสกนกเต็น  ขุดสระเก็บน้ำภูผาม่านขุดสระเก็บน้ำนาฝาย ขุดสระเก็บน้ำภูผาม่าน ขุดสระเก็บน้ำวังสวาบ ขุดสระเก็บน้ำห้วยม่วง ขุดสระเก็บน้ำโนนคอม  ขุดสระเก็บน้ำภูเวียงขุดสระเก็บน้ำกุดขอนแก่น ขุดสระเก็บน้ำดินดำ ขุดสระเก็บน้ำทุ่งชมพู ขุดสระเก็บน้ำนาชุมแสง ขุดสระเก็บน้ำนาหว้า ขุดสระเก็บน้ำบ้านเรือ ขุดสระเก็บน้ำภูเวียง ขุดสระเก็บน้ำสงเปือย ขุดสระเก็บน้ำหนองกุงธนสาร ขุดสระเก็บน้ำหนองกุงเซิน ขุดสระเก็บน้ำหว้าทอง ขุดสระเก็บน้ำเขาน้อย ขุดสระเก็บน้ำเมืองเก่าพัฒนา ขุดสระเก็บน้ำในเมือง  ขุดสระเก็บน้ำมัญจาคีรีขุดสระเก็บน้ำกุดเค้า ขุดสระเก็บน้ำคำแคน ขุดสระเก็บน้ำท่าศาลา ขุดสระเก็บน้ำนาข่า ขุดสระเก็บน้ำนางาม ขุดสระเก็บน้ำสวนหม่อน ขุดสระเก็บน้ำหนองแปน ขุดสระเก็บน้ำโพนเพ็ก  ขุดสระเก็บน้ำสีชมพูขุดสระเก็บน้ำซำยาง ขุดสระเก็บน้ำดงลาน ขุดสระเก็บน้ำนาจาน ขุดสระเก็บน้ำบริบูรณ์ ขุดสระเก็บน้ำบ้านใหม่ ขุดสระเก็บน้ำภูห่าน ขุดสระเก็บน้ำวังเพิ่ม ขุดสระเก็บน้ำศรีสุข ขุดสระเก็บน้ำสีชมพู ขุดสระเก็บน้ำหนองแดง  ขุดสระเก็บน้ำหนองสองห้องขุดสระเก็บน้ำคึมชาด ขุดสระเก็บน้ำดงเค็ง ขุดสระเก็บน้ำดอนดั่ง ขุดสระเก็บน้ำดอนดู่ ขุดสระเก็บน้ำตะกั่วป่า ขุดสระเก็บน้ำวังหิน ขุดสระเก็บน้ำสำโรง ขุดสระเก็บน้ำหนองสองห้อง ขุดสระเก็บน้ำหนองเม็ก ขุดสระเก็บน้ำหนองไผ่ล้อม ขุดสระเก็บน้ำหันโจด ขุดสระเก็บน้ำโนนธาตุ  ขุดสระเก็บน้ำหนองเรือขุดสระเก็บน้ำกุดกว้าง ขุดสระเก็บน้ำจระเข้ ขุดสระเก็บน้ำบ้านกง ขุดสระเก็บน้ำบ้านผือ ขุดสระเก็บน้ำบ้านเม็ง ขุดสระเก็บน้ำยางคำ ขุดสระเก็บน้ำหนองเรือ ขุดสระเก็บน้ำโนนทอง ขุดสระเก็บน้ำโนนทัน ขุดสระเก็บน้ำโนนสะอาด  ขุดสระเก็บน้ำอุบลรัตน์ขุดสระเก็บน้ำทุ่งโป่ง ขุดสระเก็บน้ำนาคำ ขุดสระเก็บน้ำบ้านดง ขุดสระเก็บน้ำศรีสุขสำราญ ขุดสระเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ขุดสระเก็บน้ำโคกสูง  ขุดสระเก็บน้ำเขาสวนกวางขุดสระเก็บน้ำคำม่วง ขุดสระเก็บน้ำดงเมืองแอม ขุดสระเก็บน้ำนางิ้ว ขุดสระเก็บน้ำเขาสวนกวาง ขุดสระเก็บน้ำโนนสมบูรณ์  ขุดสระเก็บน้ำเปือยน้อยขุดสระเก็บน้ำขามป้อม ขุดสระเก็บน้ำวังม่วง ขุดสระเก็บน้ำสระแก้ว ขุดสระเก็บน้ำเปือยน้อย  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำดอนช้าง ขุดสระเก็บน้ำดอนหัน ขุดสระเก็บน้ำท่าพระ ขุดสระเก็บน้ำบึงเนียม ขุดสระเก็บน้ำบ้านค้อ ขุดสระเก็บน้ำบ้านทุ่ม ขุดสระเก็บน้ำบ้านหว้า ขุดสระเก็บน้ำบ้านเป็ด ขุดสระเก็บน้ำพระลับ ขุดสระเก็บน้ำศิลา ขุดสระเก็บน้ำสาวะถี ขุดสระเก็บน้ำสำราญ ขุดสระเก็บน้ำหนองตูม ขุดสระเก็บน้ำเมืองเก่า ขุดสระเก็บน้ำแดงใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำโคกสี ขุดสระเก็บน้ำโนนท่อน ขุดสระเก็บน้ำในเมือง  ขุดสระเก็บน้ำแวงน้อยขุดสระเก็บน้ำก้านเหลือง ขุดสระเก็บน้ำทางขวาง ขุดสระเก็บน้ำท่านางแนว ขุดสระเก็บน้ำท่าวัด ขุดสระเก็บน้ำละหานนา ขุดสระเก็บน้ำแวงน้อย  ขุดสระเก็บน้ำแวงใหญ่ขุดสระเก็บน้ำคอนฉิม ขุดสระเก็บน้ำแวงใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำโนนทอง ขุดสระเก็บน้ำโนนสะอาด ขุดสระเก็บน้ำใหม่นาเพียง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s