รับขุดสระฉะเชิงเทรา

ขุดสระโคกหนองนาฉะเชิงเทราแบคโฮขุดบ่อน้ำฉะเชิงเทราขุดสระน้ำฉะเชิงเทราแบคโฮขุดสระเก็บน้ำฉะเชิงเทราถมดินสร้างบ้านฉะเชิงเทราขุดบ่อถมที่ฉะเชิงเทรารับถมที่ฉะเชิงเทรา ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินฉะเชิงเทรา
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำฉะเชิงเทรา สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจฉะเชิงเทราขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำฉะเชิงเทรา จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินฉะเชิงเทรา หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่ฉะเชิงเทรา ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกฉะเชิงเทรา เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรฉะเชิงเทราขุดบ่อ ถมที่ฉะเชิงเทรา ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ ฉะเชิงเทรา

 ขุดสระเก็บน้ำคลองเขื่อนขุดสระเก็บน้ำก้อนแก้ว ขุดสระเก็บน้ำคลองเขื่อน ขุดสระเก็บน้ำบางตลาด ขุดสระเก็บน้ำบางเล่า ขุดสระเก็บน้ำบางโรง  ขุดสระเก็บน้ำท่าตะเกียบขุดสระเก็บน้ำคลองตะเกรา ขุดสระเก็บน้ำท่าตะเกียบ  ขุดสระเก็บน้ำบางคล้าขุดสระเก็บน้ำท่าทองหลาง ขุดสระเก็บน้ำบางกระเจ็ด ขุดสระเก็บน้ำบางคล้า ขุดสระเก็บน้ำบางสวน ขุดสระเก็บน้ำปากน้ำ ขุดสระเก็บน้ำสาวชะโงก ขุดสระเก็บน้ำหัวไทร ขุดสระเก็บน้ำเสม็ดเหนือ ขุดสระเก็บน้ำเสม็ดใต้  ขุดสระเก็บน้ำบางน้ำเปรี้ยวขุดสระเก็บน้ำดอนฉิมพลี ขุดสระเก็บน้ำดอนเกาะกา ขุดสระเก็บน้ำบางขนาก ขุดสระเก็บน้ำบางน้ำเปรี้ยว ขุดสระเก็บน้ำบึงน้ำรักษ์ ขุดสระเก็บน้ำศาลาแดง ขุดสระเก็บน้ำสิงโตทอง ขุดสระเก็บน้ำหมอนทอง ขุดสระเก็บน้ำโพรงอากาศ ขุดสระเก็บน้ำโยธะกา  ขุดสระเก็บน้ำบางปะกงขุดสระเก็บน้ำท่าข้าม ขุดสระเก็บน้ำท่าสะอ้าน ขุดสระเก็บน้ำบางปะกง ขุดสระเก็บน้ำบางผึ้ง ขุดสระเก็บน้ำบางวัว ขุดสระเก็บน้ำบางสมัคร ขุดสระเก็บน้ำบางเกลือ ขุดสระเก็บน้ำพิมพา ขุดสระเก็บน้ำสองคลอง ขุดสระเก็บน้ำหนองจอก ขุดสระเก็บน้ำหอมศีล ขุดสระเก็บน้ำเขาดิน  ขุดสระเก็บน้ำบ้านโพธิ์ขุดสระเก็บน้ำคลองขุด ขุดสระเก็บน้ำคลองบ้านโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำคลองประเวศ ขุดสระเก็บน้ำดอนทราย ขุดสระเก็บน้ำท่าพลับ ขุดสระเก็บน้ำบางกรูด ขุดสระเก็บน้ำบางซ่อน ขุดสระเก็บน้ำบ้านโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำลาดขวาง ขุดสระเก็บน้ำสนามจันทร์ ขุดสระเก็บน้ำสิบเอ็ดศอก ขุดสระเก็บน้ำหนองตีนนก ขุดสระเก็บน้ำหนองบัว ขุดสระเก็บน้ำเกาะไร่ ขุดสระเก็บน้ำเทพราช ขุดสระเก็บน้ำแสนภูดาษ ขุดสระเก็บน้ำแหลมประดู่  ขุดสระเก็บน้ำพนมสารคามขุดสระเก็บน้ำท่าถ่าน ขุดสระเก็บน้ำบ้านซ่อง ขุดสระเก็บน้ำพนมสารคาม ขุดสระเก็บน้ำหนองยาว ขุดสระเก็บน้ำหนองแหน ขุดสระเก็บน้ำเกาะขนุน ขุดสระเก็บน้ำเขาหินซ้อน ขุดสระเก็บน้ำเมืองเก่า  ขุดสระเก็บน้ำราชสาส์นขุดสระเก็บน้ำดงน้อย ขุดสระเก็บน้ำบางคา ขุดสระเก็บน้ำเมืองใหม่  ขุดสระเก็บน้ำสนามชัยเขตขุดสระเก็บน้ำคู้ยายหมี ขุดสระเก็บน้ำทุ่งพระยา ขุดสระเก็บน้ำท่ากระดาน ขุดสระเก็บน้ำลาดกระทิง  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำคลองจุกกระเฌอ ขุดสระเก็บน้ำคลองนครเนื่องเขต ขุดสระเก็บน้ำคลองนา ขุดสระเก็บน้ำคลองหลวงแพ่ง ขุดสระเก็บน้ำคลองอุดมชลจร ขุดสระเก็บน้ำคลองเปรง ขุดสระเก็บน้ำท่าไข่ ขุดสระเก็บน้ำบางกระไห ขุดสระเก็บน้ำบางขวัญ ขุดสระเก็บน้ำบางตีนเป็ด ขุดสระเก็บน้ำบางพระ ขุดสระเก็บน้ำบางเตย ขุดสระเก็บน้ำบางแก้ว ขุดสระเก็บน้ำบางไผ่ ขุดสระเก็บน้ำบ้านใหม่ ขุดสระเก็บน้ำวังตะเคียน ขุดสระเก็บน้ำหนามแดง ขุดสระเก็บน้ำหน้าเมือง ขุดสระเก็บน้ำโสธร  ขุดสระเก็บน้ำแปลงยาวขุดสระเก็บน้ำวังเย็น ขุดสระเก็บน้ำหนองไม้แก่น ขุดสระเก็บน้ำหัวสำโรง ขุดสระเก็บน้ำแปลงยาว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s