รับขุดสระชัยนาท

ขุดสระโคกหนองนาชัยนาทแบคโฮขุดบ่อน้ำชัยนาทขุดสระน้ำชัยนาทแบคโฮขุดสระเก็บน้ำชัยนาทถมดินสร้างบ้านชัยนาทขุดบ่อถมที่ชัยนาทรับถมที่ชัยนาท ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินชัยนาท
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำชัยนาท สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจชัยนาทขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในชัยนาทชัยนาทขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำชัยนาท จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินชัยนาท หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่ชัยนาท ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกชัยนาท เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรชัยนาทขุดบ่อ ถมที่ชัยนาท ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ ชัยนาท

 ขุดสระเก็บน้ำมโนรมย์ขุดสระเก็บน้ำคุ้งสำเภา ขุดสระเก็บน้ำท่าฉนวน ขุดสระเก็บน้ำวัดโคก ขุดสระเก็บน้ำศิลาดาน ขุดสระเก็บน้ำหางน้ำสาคร ขุดสระเก็บน้ำอู่ตะเภา ขุดสระเก็บน้ำไร่พัฒนา  ขุดสระเก็บน้ำวัดสิงห์ขุดสระเก็บน้ำบ่อแร่ ขุดสระเก็บน้ำมะขามเฒ่า ขุดสระเก็บน้ำวังหมัน ขุดสระเก็บน้ำวัดสิงห์ ขุดสระเก็บน้ำหนองขุ่น ขุดสระเก็บน้ำหนองน้อย ขุดสระเก็บน้ำหนองบัว  ขุดสระเก็บน้ำสรรคบุรีขุดสระเก็บน้ำดงคอน ขุดสระเก็บน้ำดอนกำ ขุดสระเก็บน้ำบางขุด ขุดสระเก็บน้ำห้วยกรด ขุดสระเก็บน้ำห้วยกรดพัฒนา ขุดสระเก็บน้ำเที่ยงแท้ ขุดสระเก็บน้ำแพรกศรีราชา ขุดสระเก็บน้ำโพงาม  ขุดสระเก็บน้ำสรรพยาขุดสระเก็บน้ำตลุก ขุดสระเก็บน้ำบางหลวง ขุดสระเก็บน้ำสรรพยา ขุดสระเก็บน้ำหาดอาษา ขุดสระเก็บน้ำเขาแก้ว ขุดสระเก็บน้ำโพนางดำตก ขุดสระเก็บน้ำโพนางดำออก  ขุดสระเก็บน้ำหนองมะโมงขุดสระเก็บน้ำกุดจอก ขุดสระเก็บน้ำวังตะเคียน ขุดสระเก็บน้ำสะพานหิน ขุดสระเก็บน้ำหนองมะโมง  ขุดสระเก็บน้ำหันคาขุดสระเก็บน้ำบ้านเชี่ยน ขุดสระเก็บน้ำวังไก่เถื่อน ขุดสระเก็บน้ำสามง่ามท่าโบสถ์ ขุดสระเก็บน้ำหนองแซง ขุดสระเก็บน้ำหันคา ขุดสระเก็บน้ำห้วยงู ขุดสระเก็บน้ำเด่นใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำไพรนกยูง  ขุดสระเก็บน้ำเนินขามขุดสระเก็บน้ำกะบกเตี้ย ขุดสระเก็บน้ำสุขเดือนห้า ขุดสระเก็บน้ำเนินขาม  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำชัยนาท ขุดสระเก็บน้ำท่าชัย ขุดสระเก็บน้ำธรรมามูล ขุดสระเก็บน้ำนางลือ ขุดสระเก็บน้ำบ้านกล้วย ขุดสระเก็บน้ำหาดท่าเสา ขุดสระเก็บน้ำเขาท่าพระ ขุดสระเก็บน้ำเสือโฮก ขุดสระเก็บน้ำในเมือง 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s