รับขุดสระชุมพร

ขุดสระโคกหนองนาชุมพรแบคโฮขุดบ่อน้ำชุมพรขุดสระน้ำชุมพรแบคโฮขุดสระเก็บน้ำชุมพรถมดินสร้างบ้านชุมพรขุดบ่อถมที่ชุมพรรับถมที่ชุมพร ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินชุมพร
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำชุมพร สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจชุมพรขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในชุมพรชุมพรขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำชุมพร จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินชุมพร หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่ชุมพร ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกชุมพร เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรชุมพรขุดบ่อ ถมที่ชุมพร ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ ชุมพร

 ขุดสระเก็บน้ำทุ่งตะโกขุดสระเก็บน้ำช่องไม้แก้ว ขุดสระเก็บน้ำตะโก ขุดสระเก็บน้ำทุ่งตะไคร ขุดสระเก็บน้ำปากตะโก  ขุดสระเก็บน้ำท่าแซะขุดสระเก็บน้ำคุริง ขุดสระเก็บน้ำทรัพย์อนันต์ ขุดสระเก็บน้ำท่าข้าม ขุดสระเก็บน้ำท่าแซะ ขุดสระเก็บน้ำนากระตาม ขุดสระเก็บน้ำรับร่อ ขุดสระเก็บน้ำสลุย ขุดสระเก็บน้ำสองพี่น้อง ขุดสระเก็บน้ำหงษ์เจริญ ขุดสระเก็บน้ำหินแก้ว  ขุดสระเก็บน้ำปะทิวขุดสระเก็บน้ำชุมโค ขุดสระเก็บน้ำดอนยาง ขุดสระเก็บน้ำทะเลทรัพย์ ขุดสระเก็บน้ำบางสน ขุดสระเก็บน้ำปากคลอง ขุดสระเก็บน้ำสะพลี ขุดสระเก็บน้ำเขาไชยราช  ขุดสระเก็บน้ำพะโต๊ะขุดสระเก็บน้ำปังหวาน ขุดสระเก็บน้ำปากทรง ขุดสระเก็บน้ำพระรักษ์ ขุดสระเก็บน้ำพะโต๊ะ  ขุดสระเก็บน้ำละแมขุดสระเก็บน้ำทุ่งคาวัด ขุดสระเก็บน้ำทุ่งหลวง ขุดสระเก็บน้ำละแม ขุดสระเก็บน้ำสวนแตง  ขุดสระเก็บน้ำสวีขุดสระเก็บน้ำครน ขุดสระเก็บน้ำด่านสวี ขุดสระเก็บน้ำทุ่งระยะ ขุดสระเก็บน้ำท่าหิน ขุดสระเก็บน้ำนาสัก ขุดสระเก็บน้ำนาโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำปากแพรก ขุดสระเก็บน้ำวิสัยใต้ ขุดสระเก็บน้ำสวี ขุดสระเก็บน้ำเขาค่าย ขุดสระเก็บน้ำเขาทะลุ  ขุดสระเก็บน้ำหลังสวนขุดสระเก็บน้ำขันเงิน ขุดสระเก็บน้ำท่ามะพลา ขุดสระเก็บน้ำนาขา ขุดสระเก็บน้ำนาพญา ขุดสระเก็บน้ำบางน้ำจืด ขุดสระเก็บน้ำบางมะพร้าว ขุดสระเก็บน้ำบ้านควน ขุดสระเก็บน้ำปากน้ำ ขุดสระเก็บน้ำพ้อแดง ขุดสระเก็บน้ำวังตะกอ ขุดสระเก็บน้ำหลังสวน ขุดสระเก็บน้ำหาดยาย ขุดสระเก็บน้ำแหลมทราย  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำขุนกระทิง ขุดสระเก็บน้ำตากแดด ขุดสระเก็บน้ำถ้ำสิงห์ ขุดสระเก็บน้ำทุ่งคา ขุดสระเก็บน้ำท่าตะเภา ขุดสระเก็บน้ำท่ายาง ขุดสระเก็บน้ำนาชะอัง ขุดสระเก็บน้ำนาทุ่ง ขุดสระเก็บน้ำบางลึก ขุดสระเก็บน้ำบางหมาก ขุดสระเก็บน้ำบ้านนา ขุดสระเก็บน้ำปากน้ำ ขุดสระเก็บน้ำวังใหม่ ขุดสระเก็บน้ำวังไผ่ ขุดสระเก็บน้ำวิสัยเหนือ ขุดสระเก็บน้ำหาดทรายรี ขุดสระเก็บน้ำหาดพันไกร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s