รับขุดสระตาก

ขุดสระโคกหนองนาตากแบคโฮขุดบ่อน้ำตากขุดสระน้ำตากแบคโฮขุดสระเก็บน้ำตากถมดินสร้างบ้านตากขุดบ่อถมที่ตากรับถมที่ตาก ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินตาก
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำตาก สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจตากขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในตากตากขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำตาก จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินตาก หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่ตาก ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกตาก เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรตากขุดบ่อ ถมที่ตาก ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ ตาก

 ขุดสระเก็บน้ำท่าสองยางขุดสระเก็บน้ำท่าสองยาง ขุดสระเก็บน้ำแม่ต้าน ขุดสระเก็บน้ำแม่วะหลวง ขุดสระเก็บน้ำแม่สอง ขุดสระเก็บน้ำแม่หละ ขุดสระเก็บน้ำแม่อุสุ  ขุดสระเก็บน้ำบ้านตากขุดสระเก็บน้ำตากตก ขุดสระเก็บน้ำตากออก ขุดสระเก็บน้ำทุ่งกระเซาะ ขุดสระเก็บน้ำท้องฟ้า ขุดสระเก็บน้ำสมอโคน ขุดสระเก็บน้ำเกาะตะเภา ขุดสระเก็บน้ำแม่สลิด  ขุดสระเก็บน้ำพบพระขุดสระเก็บน้ำคีรีราษฎร์ ขุดสระเก็บน้ำช่องแคบ ขุดสระเก็บน้ำพบพระ ขุดสระเก็บน้ำรวมไทยพัฒนา ขุดสระเก็บน้ำวาเล่ย์  ขุดสระเก็บน้ำวังเจ้าขุดสระเก็บน้ำนาโบสถ์ ขุดสระเก็บน้ำประดาง ขุดสระเก็บน้ำเชียงทอง  ขุดสระเก็บน้ำสามเงาขุดสระเก็บน้ำบ้านนา ขุดสระเก็บน้ำยกกระบัตร ขุดสระเก็บน้ำย่านรี ขุดสระเก็บน้ำวังจันทร์ ขุดสระเก็บน้ำวังหมัน ขุดสระเก็บน้ำสามเงา  ขุดสระเก็บน้ำอุ้มผางขุดสระเก็บน้ำหนองหลวง ขุดสระเก็บน้ำอุ้มผาง ขุดสระเก็บน้ำแม่กลอง ขุดสระเก็บน้ำแม่จัน ขุดสระเก็บน้ำแม่ละมุ้ง ขุดสระเก็บน้ำโมโกร  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำตลุกกลางทุ่ง ขุดสระเก็บน้ำน้ำรึม ขุดสระเก็บน้ำป่ามะม่วง ขุดสระเก็บน้ำระแหง ขุดสระเก็บน้ำวังประจบ ขุดสระเก็บน้ำวังหิน ขุดสระเก็บน้ำหนองบัวเหนือ ขุดสระเก็บน้ำหนองบัวใต้ ขุดสระเก็บน้ำหนองหลวง ขุดสระเก็บน้ำหัวเดียด ขุดสระเก็บน้ำเชียงเงิน ขุดสระเก็บน้ำแม่ท้อ ขุดสระเก็บน้ำโป่งแดง ขุดสระเก็บน้ำไม้งาม  ขุดสระเก็บน้ำแม่ระมาดขุดสระเก็บน้ำขะเนจื้อ ขุดสระเก็บน้ำพระธาตุ ขุดสระเก็บน้ำสามหมื่น ขุดสระเก็บน้ำแม่จะเรา ขุดสระเก็บน้ำแม่ตื่น ขุดสระเก็บน้ำแม่ระมาด  ขุดสระเก็บน้ำแม่สอดขุดสระเก็บน้ำด่านแม่ละเมา ขุดสระเก็บน้ำท่าสายลวด ขุดสระเก็บน้ำพระธาตุผาแดง ขุดสระเก็บน้ำพะวอ ขุดสระเก็บน้ำมหาวัน ขุดสระเก็บน้ำแม่กาษา ขุดสระเก็บน้ำแม่กุ ขุดสระเก็บน้ำแม่ตาว ขุดสระเก็บน้ำแม่ปะ ขุดสระเก็บน้ำแม่สอด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s