รับขุดสระนครปฐม

ขุดสระโคกหนองนานครปฐมแบคโฮขุดบ่อน้ำนครปฐมขุดสระน้ำนครปฐมแบคโฮขุดสระเก็บน้ำนครปฐมถมดินสร้างบ้านนครปฐมขุดบ่อถมที่นครปฐมรับถมที่นครปฐม ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินนครปฐม
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำนครปฐม สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจนครปฐมขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในนครปฐมนครปฐมขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำนครปฐม จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินนครปฐม หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่นครปฐม ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกนครปฐม เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรนครปฐมขุดบ่อ ถมที่นครปฐม ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ นครปฐม

ขุดสระเก็บน้ำกำแพงแสนขุดสระเก็บน้ำกรตีบ ขุดสระเก็บน้ำกำแพงแสน ขุดสระเก็บน้ำดอนข่อย ขุดสระเก็บน้ำทุ่งกระพัโหม ขุดสระเก็บน้ำทุ่งขวาง ขุดสระเก็บน้ำทุ่งบัว ขุดสระเก็บน้ำทุ่งลูกนก ขุดสระเก็บน้ำรางพิกุล ขุดสระเก็บน้ำวังน้ำเขียว ขุดสระเก็บน้ำสระพัฒนา ขุดสระเก็บน้ำสระสี่มุม ขุดสระเก็บน้ำหนองกระทุ่ม ขุดสระเก็บน้ำห้วยขวาง ขุดสระเก็บน้ำห้วยม่วง ขุดสระเก็บน้ำห้วยหมอนทอง  ขุดสระเก็บน้ำดอนตูมขุดสระเก็บน้ำดอนพุทรา ขุดสระเก็บน้ำดอนรวก ขุดสระเก็บน้ำบ้านหลวง ขุดสระเก็บน้ำลำลูกบัว ขุดสระเก็บน้ำลำเหย ขุดสระเก็บน้ำสามง่าม ขุดสระเก็บน้ำห้วยด้วน ขุดสระเก็บน้ำห้วยพระ  ขุดสระเก็บน้ำนครชัยศรีขุดสระเก็บน้ำขุนแก้ว ขุดสระเก็บน้ำงิ้วราย ขุดสระเก็บน้ำดอนแฝก ขุดสระเก็บน้ำท่ากระชับ ขุดสระเก็บน้ำท่าตำหนัก ขุดสระเก็บน้ำท่าพระยา ขุดสระเก็บน้ำนครชัยศรี ขุดสระเก็บน้ำบางกระเบา ขุดสระเก็บน้ำบางพระ ขุดสระเก็บน้ำบางระกำ ขุดสระเก็บน้ำบางแก้ว ขุดสระเก็บน้ำบางแก้วฟ้า ขุดสระเก็บน้ำพะเนียด ขุดสระเก็บน้ำลานตากฟ้า ขุดสระเก็บน้ำวัดละมุด ขุดสระเก็บน้ำวัดสำโรง ขุดสระเก็บน้ำวัดแค ขุดสระเก็บน้ำศรีมหาโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำศีรษะทอง ขุดสระเก็บน้ำสัมปทวน ขุดสระเก็บน้ำห้วยพลู ขุดสระเก็บน้ำแหลมบัว ขุดสระเก็บน้ำโคกพระเจดีย์ ขุดสระเก็บน้ำไทยาวาส  ขุดสระเก็บน้ำบางเลนขุดสระเก็บน้ำคลองนกกระทุง ขุดสระเก็บน้ำดอนตูม ขุดสระเก็บน้ำนราภิรมย์ ขุดสระเก็บน้ำนิลเพชร ขุดสระเก็บน้ำบัวปากท่า ขุดสระเก็บน้ำบางปลา ขุดสระเก็บน้ำบางภาษี ขุดสระเก็บน้ำบางระกำ ขุดสระเก็บน้ำบางหลวง ขุดสระเก็บน้ำบางเลน ขุดสระเก็บน้ำบางไทรป่า ขุดสระเก็บน้ำลำพญา ขุดสระเก็บน้ำหินมูล ขุดสระเก็บน้ำไทรงาม ขุดสระเก็บน้ำไผ่หูช้าง  ขุดสระเก็บน้ำพุทธมณฑลขุดสระเก็บน้ำคลองโยง ขุดสระเก็บน้ำมหาสวัสดิ์ ขุดสระเก็บน้ำศาลายา  ขุดสระเก็บน้ำสามพรานขุดสระเก็บน้ำกระทุ่มล้ม ขุดสระเก็บน้ำคลองจินดา ขุดสระเก็บน้ำคลองใหม่ ขุดสระเก็บน้ำตลาดจินดา ขุดสระเก็บน้ำทรงคนอง ขุดสระเก็บน้ำท่าข้าม ขุดสระเก็บน้ำท่าตลาด ขุดสระเก็บน้ำบางกระทึก ขุดสระเก็บน้ำบางช้าง ขุดสระเก็บน้ำบางเตย ขุดสระเก็บน้ำบ้านใหม่ ขุดสระเก็บน้ำยายชา ขุดสระเก็บน้ำสามพราน ขุดสระเก็บน้ำหอมเกร็ด ขุดสระเก็บน้ำอ้อมใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำไร่ขิง  ขุดสระเก็บน้ำเมืองนครปฐมขุดสระเก็บน้ำดอนยายหอม ขุดสระเก็บน้ำตาก้อง ขุดสระเก็บน้ำถนนขาด ขุดสระเก็บน้ำทัพหลวง ขุดสระเก็บน้ำทุ่งน้อย ขุดสระเก็บน้ำธรรมศาลา ขุดสระเก็บน้ำนครปฐม ขุดสระเก็บน้ำบางแขม ขุดสระเก็บน้ำบ่อพลับ ขุดสระเก็บน้ำบ้านยาง ขุดสระเก็บน้ำพระปฐมเจดีย์ ขุดสระเก็บน้ำพระประโทน ขุดสระเก็บน้ำมาบแค ขุดสระเก็บน้ำลำพยา ขุดสระเก็บน้ำวังตะกู ขุดสระเก็บน้ำวังเย็น ขุดสระเก็บน้ำสนามจันทร์ ขุดสระเก็บน้ำสระกระเทียม ขุดสระเก็บน้ำสวนป่าน ขุดสระเก็บน้ำสามควายเผือก ขุดสระเก็บน้ำหนองงูเหลือม ขุดสระเก็บน้ำหนองดินแดง ขุดสระเก็บน้ำหนองปากโลง ขุดสระเก็บน้ำห้วยจรเข้ ขุดสระเก็บน้ำโพรงมะเดื่อ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s