รับขุดสระนครพนม

ขุดสระโคกหนองนานครพนมแบคโฮขุดบ่อน้ำนครพนมขุดสระน้ำนครพนมแบคโฮขุดสระเก็บน้ำนครพนมถมดินสร้างบ้านนครพนมขุดบ่อถมที่นครพนมรับถมที่นครพนม ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินนครพนม
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำนครพนม สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจนครพนมขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในนครพนมนครพนมขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำนครพนม จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินนครพนม หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่นครพนม ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกนครพนม เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรนครพนมขุดบ่อ ถมที่นครพนม ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ นครพนม

ขุดสระเก็บน้ำวังยางขุดสระเก็บน้ำยอดชาด ขุดสระเก็บน้ำวังยาง ขุดสระเก็บน้ำหนองโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำโคกสี  ขุดสระเก็บน้ำท่าอุเทนขุดสระเก็บน้ำท่าจำปา ขุดสระเก็บน้ำท่าอุเทน ขุดสระเก็บน้ำพนอม ขุดสระเก็บน้ำพะทาย ขุดสระเก็บน้ำรามราช ขุดสระเก็บน้ำหนองเทา ขุดสระเก็บน้ำเวินพระบาท ขุดสระเก็บน้ำโนนตาล ขุดสระเก็บน้ำไชยบุรี  ขุดสระเก็บน้ำธาตุพนมขุดสระเก็บน้ำกุดฉิม ขุดสระเก็บน้ำดอนนางหงส์ ขุดสระเก็บน้ำธาตุพนม ขุดสระเก็บน้ำธาตุพนมเหนือ ขุดสระเก็บน้ำนาถ่อน ขุดสระเก็บน้ำนาหนาด ขุดสระเก็บน้ำน้ำก่ำ ขุดสระเก็บน้ำฝั่งแดง ขุดสระเก็บน้ำพระกลางทุ่ง ขุดสระเก็บน้ำอุ่มเหม้า ขุดสระเก็บน้ำแสนพัน ขุดสระเก็บน้ำโพนแพง  ขุดสระเก็บน้ำนาทมขุดสระเก็บน้ำดอนเตย ขุดสระเก็บน้ำนาทม  ขุดสระเก็บน้ำหนองซน  ขุดสระเก็บน้ำนาหว้าขุดสระเก็บน้ำท่าเรือ ขุดสระเก็บน้ำนาคูณใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำนางัว ขุดสระเก็บน้ำนาหว้า ขุดสระเก็บน้ำบ้านเสียว ขุดสระเก็บน้ำเหล่าพัฒนา  ขุดสระเก็บน้ำนาแกขุดสระเก็บน้ำก้านเหลือง ขุดสระเก็บน้ำคำพี้ ขุดสระเก็บน้ำนาคู่ ขุดสระเก็บน้ำนาเลียง ขุดสระเก็บน้ำนาแก ขุดสระเก็บน้ำบ้านแก้ง ขุดสระเก็บน้ำพระซอง ขุดสระเก็บน้ำพิมาน ขุดสระเก็บน้ำพุ่มแก ขุดสระเก็บน้ำสีชมพู ขุดสระเก็บน้ำหนองบ่อ ขุดสระเก็บน้ำหนองสังข์  ขุดสระเก็บน้ำบ้านแพงขุดสระเก็บน้ำนางัว ขุดสระเก็บน้ำนาเข ขุดสระเก็บน้ำบ้านแพง ขุดสระเก็บน้ำหนองแวง ขุดสระเก็บน้ำโพนทอง ขุดสระเก็บน้ำไผ่ล้อม  ขุดสระเก็บน้ำปลาปากขุดสระเก็บน้ำกุตาไก้ ขุดสระเก็บน้ำนามะเขือ ขุดสระเก็บน้ำปลาปาก ขุดสระเก็บน้ำมหาชัย ขุดสระเก็บน้ำหนองฮี ขุดสระเก็บน้ำหนองเทาใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำโคกสว่าง ขุดสระเก็บน้ำโคกสูง  ขุดสระเก็บน้ำศรีสงครามขุดสระเก็บน้ำท่าบ่อสงคราม ขุดสระเก็บน้ำนาคำ ขุดสระเก็บน้ำนาเดื่อ ขุดสระเก็บน้ำบ้านข่า ขุดสระเก็บน้ำบ้านเอื้อง ขุดสระเก็บน้ำศรีสงคราม ขุดสระเก็บน้ำสามผง ขุดสระเก็บน้ำหาดแพง ขุดสระเก็บน้ำโพนสว่าง  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำกุรุคุ ขุดสระเก็บน้ำขามเฒ่า ขุดสระเก็บน้ำคำเตย ขุดสระเก็บน้ำดงขวาง ขุดสระเก็บน้ำท่าค้อ ขุดสระเก็บน้ำนาทราย ขุดสระเก็บน้ำนาราชควาย ขุดสระเก็บน้ำบ้านกลาง ขุดสระเก็บน้ำบ้านผึ้ง ขุดสระเก็บน้ำวังตามัว ขุดสระเก็บน้ำหนองญาติ ขุดสระเก็บน้ำอาจสามารถ ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ตาก ขุดสระเก็บน้ำในเมือง  ขุดสระเก็บน้ำเรณูนครขุดสระเก็บน้ำท่าลาดขุดสระเก็บน้ำนาขาม ขุดสระเก็บน้ำนางาม ขุดสระเก็บน้ำหนองย่างชิ้น ขุดสระเก็บน้ำเรณู ขุดสระเก็บน้ำเรณูใต้ ขุดสระเก็บน้ำโคกหินแฮ่ ขุดสระเก็บน้ำโพนทอง  ขุดสระเก็บน้ำโพนสวรรค์ขุดสระเก็บน้ำนาขมิ้น ขุดสระเก็บน้ำนาหัวบ่อ ขุดสระเก็บน้ำนาใน ขุดสระเก็บน้ำบ้านค้อ ขุดสระเก็บน้ำโพนจาน ขุดสระเก็บน้ำโพนบก ขุดสระเก็บน้ำโพนสวรรค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s