รับขุดสระนครราชสีมา

ขุดสระโคกหนองนานครราชสีมาแบคโฮขุดบ่อน้ำนครราชสีมาขุดสระน้ำนครราชสีมาแบคโฮขุดสระเก็บน้ำนครราชสีมาถมดินสร้างบ้านนครราชสีมาขุดบ่อถมที่นครราชสีมารับถมที่นครราชสีมา ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินนครราชสีมา
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำนครราชสีมา สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจนครราชสีมาขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในนครราชสีมานครราชสีมาขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำนครราชสีมา จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินนครราชสีมา หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่นครราชสีมา ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกนครราชสีมา เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรนครราชสีมาขุดบ่อ ถมที่นครราชสีมา ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ นครราชสีมา

 ขุดสระเก็บน้ำบัวลายขุดสระเก็บน้ำบัวลาย ขุดสระเก็บน้ำหนองหว้า ขุดสระเก็บน้ำเมืองพะไล ขุดสระเก็บน้ำโนนจาน  ขุดสระเก็บน้ำสีดาขุดสระเก็บน้ำสามเมือง ขุดสระเก็บน้ำสีดา ขุดสระเก็บน้ำหนองตาดใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำโนนประดู่ ขุดสระเก็บน้ำโพนทอง  ขุดสระเก็บน้ำขามทะเลสอขุดสระเก็บน้ำขามทะเลสอ ขุดสระเก็บน้ำบึงอ้อ ขุดสระเก็บน้ำพันดุง ขุดสระเก็บน้ำหนองสรวง ขุดสระเก็บน้ำโป่งแดง  ขุดสระเก็บน้ำขามสะแกแสงขุดสระเก็บน้ำขามสะแกแสง ขุดสระเก็บน้ำชีวึก ขุดสระเก็บน้ำพะงาด ขุดสระเก็บน้ำหนองหัวฟาน ขุดสระเก็บน้ำเมืองนาท ขุดสระเก็บน้ำเมืองเกษตร ขุดสระเก็บน้ำโนนเมือง  ขุดสระเก็บน้ำคงขุดสระเก็บน้ำขามสมบูรณ์ ขุดสระเก็บน้ำคูขาด ขุดสระเก็บน้ำดอนใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำตาจั่น ขุดสระเก็บน้ำบ้านปรางค์ ขุดสระเก็บน้ำหนองบัว ขุดสระเก็บน้ำหนองมะนาว ขุดสระเก็บน้ำเทพาลัย ขุดสระเก็บน้ำเมืองคง ขุดสระเก็บน้ำโนนเต็ง  ดีดบ้านปูอำเภอนครบุรีขุดสระเก็บน้ำครบุรี ขุดสระเก็บน้ำครบุรีใต้ ขุดสระเก็บน้ำจระเข้หิน ขุดสระเก็บน้ำตะแบกบาน ขุดสระเก็บน้ำบ้านใหม่ ขุดสระเก็บน้ำมาบตะโกเอน ขุดสระเก็บน้ำลำเพียก ขุดสระเก็บน้ำสระว่านพระยา ขุดสระเก็บน้ำอรพิมพ์ ขุดสระเก็บน้ำเฉลียง ขุดสระเก็บน้ำแชะ ขุดสระเก็บน้ำโคกกระชาย  ขุดสระเก็บน้ำจักราชขุดสระเก็บน้ำคลองเมือง ขุดสระเก็บน้ำจักราช ขุดสระเก็บน้ำทองหลาง ขุดสระเก็บน้ำศรีละกอ ขุดสระเก็บน้ำสีสุก ขุดสระเก็บน้ำหนองขาม ขุดสระเก็บน้ำหนองพลวง ขุดสระเก็บน้ำหินโคน  ขุดสระเก็บน้ำชุมพวงขุดสระเก็บน้ำชุมพวง ขุดสระเก็บน้ำตลาดไทร ขุดสระเก็บน้ำท่าลาด ขุดสระเก็บน้ำประสุข ขุดสระเก็บน้ำสาหร่าย ขุดสระเก็บน้ำหนองหลัก ขุดสระเก็บน้ำโนนตูม ขุดสระเก็บน้ำโนนยอ ขุดสระเก็บน้ำโนนรัง  ขุดสระเก็บน้ำด่านขุนทดขุดสระเก็บน้ำกุดพิมาน ขุดสระเก็บน้ำด่านขุนทด ขุดสระเก็บน้ำด่านนอก ขุดสระเก็บน้ำด่านใน ขุดสระเก็บน้ำตะเคียน ขุดสระเก็บน้ำบ้านเก่า ขุดสระเก็บน้ำบ้านแปรง ขุดสระเก็บน้ำพันชนะ ขุดสระเก็บน้ำสระจรเข้ ขุดสระเก็บน้ำหนองกราด ขุดสระเก็บน้ำหนองบัวตะเกียด ขุดสระเก็บน้ำหนองบัวละคร ขุดสระเก็บน้ำหนองไทร ขุดสระเก็บน้ำหินดาด ขุดสระเก็บน้ำห้วยบง ขุดสระเก็บน้ำโนนเมืองพัฒนา  ขุดสระเก็บน้ำบัวใหญ่ขุดสระเก็บน้ำกุดจอก ขุดสระเก็บน้ำขุนทอง ขุดสระเก็บน้ำดอนตะหนิน ขุดสระเก็บน้ำด่านช้าง ขุดสระเก็บน้ำบัวใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำหนองบัวสะอาด ขุดสระเก็บน้ำหนองแจ้งใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำห้วยยาง ขุดสระเก็บน้ำเสมาใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำโนนทองหลาง  ขุดสระเก็บน้ำบ้านเหลื่อมขุดสระเก็บน้ำช่อระกา ขุดสระเก็บน้ำบ้านเหลื่อม ขุดสระเก็บน้ำวังโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำโคกกระเบื้อง  ขุดสระเก็บน้ำประทายขุดสระเก็บน้ำกระทุ่มราย ขุดสระเก็บน้ำดอนมัน ขุดสระเก็บน้ำตลาดไทร ขุดสระเก็บน้ำทุ่งสว่าง ขุดสระเก็บน้ำนางรำ ขุดสระเก็บน้ำประทาย ขุดสระเก็บน้ำวังไม้แดง ขุดสระเก็บน้ำหนองค่าย ขุดสระเก็บน้ำหนองพลวง ขุดสระเก็บน้ำหันห้วยทราย ขุดสระเก็บน้ำเมืองโดน ขุดสระเก็บน้ำโคกกลาง ขุดสระเก็บน้ำโนนเพ็ด  ขุดสระเก็บน้ำปักธงชัยขุดสระเก็บน้ำงิ้ว ขุดสระเก็บน้ำดอน ขุดสระเก็บน้ำตะขบ ขุดสระเก็บน้ำตะคุ ขุดสระเก็บน้ำตูม ขุดสระเก็บน้ำธงชัยเหนือ ขุดสระเก็บน้ำนกออก ขุดสระเก็บน้ำบ่อปลาทอง ขุดสระเก็บน้ำภูหลวง ขุดสระเก็บน้ำลำนางแก้ว ขุดสระเก็บน้ำสะแกราช ขุดสระเก็บน้ำสำโรง ขุดสระเก็บน้ำสุขเกษม ขุดสระเก็บน้ำเกษมทรัพย์ ขุดสระเก็บน้ำเมืองปัก ขุดสระเก็บน้ำโคกไทย  ขุดสระเก็บน้ำปากช่องขุดสระเก็บน้ำกลางดง ขุดสระเก็บน้ำขนงพระ ขุดสระเก็บน้ำคลองม่วง ขุดสระเก็บน้ำจันทึก ขุดสระเก็บน้ำปากช่อง ขุดสระเก็บน้ำพญาเย็น ขุดสระเก็บน้ำวังกะทะ ขุดสระเก็บน้ำวังไทร ขุดสระเก็บน้ำหนองน้ำแดง ขุดสระเก็บน้ำหนองสาหร่าย ขุดสระเก็บน้ำหมูสี ขุดสระเก็บน้ำโป่งตาลอง  ขุดสระเก็บน้ำพระทองคำขุดสระเก็บน้ำทัพรั้ง ขุดสระเก็บน้ำพังเทียม ขุดสระเก็บน้ำมาบกราด ขุดสระเก็บน้ำสระพระ ขุดสระเก็บน้ำหนองหอย  ขุดสระเก็บน้ำพิมายขุดสระเก็บน้ำกระชอน ขุดสระเก็บน้ำกระเบื้องใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำชีวาน ขุดสระเก็บน้ำดงใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำท่าหลวง ขุดสระเก็บน้ำธารละหลอด ขุดสระเก็บน้ำนิคมสร้างตนเอง ขุดสระเก็บน้ำรังกาใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำสัมฤทธิ์ ขุดสระเก็บน้ำหนองระเวียง ขุดสระเก็บน้ำโบสถ์ ขุดสระเก็บน้ำในเมือง  ขุดสระเก็บน้ำลำทะเมนชัยขุดสระเก็บน้ำขุย ขุดสระเก็บน้ำช่องแมว ขุดสระเก็บน้ำบ้านยาง ขุดสระเก็บน้ำไพล  ขุดสระเก็บน้ำวังน้ำเขียวขุดสระเก็บน้ำระเริง ขุดสระเก็บน้ำวังน้ำเขียว ขุดสระเก็บน้ำวังหมี ขุดสระเก็บน้ำอุดมทรัพย์ ขุดสระเก็บน้ำไทยสามัคคี  ขุดสระเก็บน้ำสีคิ้วขุดสระเก็บน้ำกฤษณา ขุดสระเก็บน้ำกุดน้อย ขุดสระเก็บน้ำคลองไผ่ ขุดสระเก็บน้ำดอนเมือง ขุดสระเก็บน้ำบ้านหัน ขุดสระเก็บน้ำมิตรภาพ ขุดสระเก็บน้ำลาดบัวขาว ขุดสระเก็บน้ำวังโรงใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำสีคิ้ว ขุดสระเก็บน้ำหนองน้ำใส ขุดสระเก็บน้ำหนองบัวน้อย ขุดสระเก็บน้ำหนองหญ้าขาว  ขุดสระเก็บน้ำสูงเนินขุดสระเก็บน้ำกุดจิก ขุดสระเก็บน้ำนากลาง ขุดสระเก็บน้ำบุ่งขี้เหล็ก ขุดสระเก็บน้ำมะเกลือเก่า ขุดสระเก็บน้ำมะเกลือใหม่ ขุดสระเก็บน้ำสูงเนิน ขุดสระเก็บน้ำหนองตะไก้ ขุดสระเก็บน้ำเสมา ขุดสระเก็บน้ำโคราช ขุดสระเก็บน้ำโค้งยาง ขุดสระเก็บน้ำโนนค่า  ขุดสระเก็บน้ำหนองบุนนากขุดสระเก็บน้ำบ้านใหม่ ขุดสระเก็บน้ำลุงเขว้า ขุดสระเก็บน้ำสารภี ขุดสระเก็บน้ำหนองตะไก้ ขุดสระเก็บน้ำหนองบุนนาก ขุดสระเก็บน้ำหนองหัวแรต ขุดสระเก็บน้ำหนองไม้ไผ่ ขุดสระเก็บน้ำแหลมทอง ขุดสระเก็บน้ำไทยเจริญ  ขุดสระเก็บน้ำห้วยแถลงขุดสระเก็บน้ำกงรถ ขุดสระเก็บน้ำงิ้ว ขุดสระเก็บน้ำตะโก ขุดสระเก็บน้ำทับสวาย ขุดสระเก็บน้ำหลุ่งตะเคียน ขุดสระเก็บน้ำหลุ่งประดู่ ขุดสระเก็บน้ำหินดาด ขุดสระเก็บน้ำห้วยแคน ขุดสระเก็บน้ำห้วยแถลง ขุดสระเก็บน้ำเมืองพลับพลา  ขุดสระเก็บน้ำเฉลิมพระเกียรติขุดสระเก็บน้ำช้างทอง ขุดสระเก็บน้ำท่าช้าง ขุดสระเก็บน้ำพระพุทธ ขุดสระเก็บน้ำหนองงูเหลือม ขุดสระเก็บน้ำหนองยาง  ขุดสระเก็บน้ำเทพารักษ์ขุดสระเก็บน้ำบึงปรือ ขุดสระเก็บน้ำวังยายทอง ขุดสระเก็บน้ำสำนักตะคร้อ ขุดสระเก็บน้ำหนองแวง  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำจอหอ ขุดสระเก็บน้ำตลาด ขุดสระเก็บน้ำบ้านเกาะ ขุดสระเก็บน้ำบ้านโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำบ้านใหม่ ขุดสระเก็บน้ำปรุใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำพลกรัง ขุดสระเก็บน้ำพะเนา ขุดสระเก็บน้ำพุดซา ขุดสระเก็บน้ำมะเริง ขุดสระเก็บน้ำสีมุม ขุดสระเก็บน้ำสุรนารี ขุดสระเก็บน้ำหนองกระทุ่ม ขุดสระเก็บน้ำหนองจะบก ขุดสระเก็บน้ำหนองบัวศาลา ขุดสระเก็บน้ำหนองระเวียง ขุดสระเก็บน้ำหนองไข่น้ำ ขุดสระเก็บน้ำหนองไผ่ล้อม ขุดสระเก็บน้ำหมื่นไวย ขุดสระเก็บน้ำหัวทะเล ขุดสระเก็บน้ำโคกกรวด ขุดสระเก็บน้ำโคกสูง ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์กลาง ขุดสระเก็บน้ำในเมือง ขุดสระเก็บน้ำไชยมงคล  ขุดสระเก็บน้ำเมืองยางขุดสระเก็บน้ำกระเบื้องนอก ขุดสระเก็บน้ำละหานปลาค้าว ขุดสระเก็บน้ำเมืองยาง ขุดสระเก็บน้ำโนนอุดม  ขุดสระเก็บน้ำเสิงสางขุดสระเก็บน้ำกุดโบสถ์ ขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฎร์ ขุดสระเก็บน้ำสระตะเคียน ขุดสระเก็บน้ำสุขไพบูลย์ ขุดสระเก็บน้ำเสิงสาง ขุดสระเก็บน้ำโนนสมบูรณ์  ขุดสระเก็บน้ำแก้งสนามนางขุดสระเก็บน้ำบึงพะไล ขุดสระเก็บน้ำบึงสำโรง ขุดสระเก็บน้ำสีสุก ขุดสระเก็บน้ำแก้งสนามนาง ขุดสระเก็บน้ำโนนสำราญ  ขุดสระเก็บน้ำโชคชัยขุดสระเก็บน้ำกระโทก ขุดสระเก็บน้ำด่านเกวียน ขุดสระเก็บน้ำทุ่งอรุณ ขุดสระเก็บน้ำท่าจะหลุง ขุดสระเก็บน้ำท่าลาดขาว ขุดสระเก็บน้ำท่าอ่าง ขุดสระเก็บน้ำท่าเยี่ยม ขุดสระเก็บน้ำพลับพลา ขุดสระเก็บน้ำละลมใหม่พัฒนา ขุดสระเก็บน้ำโชคชัย  ขุดสระเก็บน้ำโนนสูงขุดสระเก็บน้ำขามเฒ่า ขุดสระเก็บน้ำจันอัด ขุดสระเก็บน้ำดอนชมพู ขุดสระเก็บน้ำดอนหวาย ขุดสระเก็บน้ำด่านคล้า ขุดสระเก็บน้ำธารปราสาท ขุดสระเก็บน้ำบิง ขุดสระเก็บน้ำพลสงคราม ขุดสระเก็บน้ำมะค่า ขุดสระเก็บน้ำลำคอหงษ์ ขุดสระเก็บน้ำลำมูล ขุดสระเก็บน้ำหลุมข้าว ขุดสระเก็บน้ำเมืองปราสาท ขุดสระเก็บน้ำโตนด ขุดสระเก็บน้ำโนนสูง ขุดสระเก็บน้ำใหม่  ขุดสระเก็บน้ำโนนแดงขุดสระเก็บน้ำดอนยาวใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำวังหิน ขุดสระเก็บน้ำสำพะเนียง ขุดสระเก็บน้ำโนนตาเถร ขุดสระเก็บน้ำโนนแดง  ขุดสระเก็บน้ำโนนไทยขุดสระเก็บน้ำกำปัง ขุดสระเก็บน้ำค้างพลู ขุดสระเก็บน้ำด่านจาก ขุดสระเก็บน้ำถนนโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำบัลลังก์ ขุดสระเก็บน้ำบ้านวัง ขุดสระเก็บน้ำมะค่า ขุดสระเก็บน้ำสายออ ขุดสระเก็บน้ำสำโรง ขุดสระเก็บน้ำโนนไทย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s