รับขุดสระนครศรีธรรมราช

ขุดสระโคกหนองนานครศรีธรรมราชแบคโฮขุดบ่อน้ำนครศรีธรรมราชขุดสระน้ำนครศรีธรรมราชแบคโฮขุดสระเก็บน้ำนครศรีธรรมราชถมดินสร้างบ้านนครศรีธรรมราชขุดบ่อถมที่นครศรีธรรมราชรับถมที่นครศรีธรรมราช ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินนครศรีธรรมราช
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำนครศรีธรรมราช สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจนครศรีธรรมราชขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำนครศรีธรรมราช จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินนครศรีธรรมราช หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่นครศรีธรรมราช ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกนครศรีธรรมราช เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรนครศรีธรรมราชขุดบ่อ ถมที่นครศรีธรรมราช ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ นครศรีธรรมราช

 ขุดสระเก็บน้ำช้างกลางขุดสระเก็บน้ำช้างกลาง ขุดสระเก็บน้ำสวนขัน ขุดสระเก็บน้ำหลักช้าง  ขุดสระเก็บน้ำ กิ่งอำเภอนบพิตำขุดสระเก็บน้ำกรุงชิง ขุดสระเก็บน้ำกะหรอ ขุดสระเก็บน้ำนบพิตำ ขุดสระเก็บน้ำนาเหรง  ขุดสระเก็บน้ำขนอมขุดสระเก็บน้ำขนอม ขุดสระเก็บน้ำควนทอง ขุดสระเก็บน้ำท้องเนียน  ขุดสระเก็บน้ำจุฬาภรณ์ขุดสระเก็บน้ำควนหนองคว้า ขุดสระเก็บน้ำทุ่งโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำนาหมอบุญ ขุดสระเก็บน้ำบ้านควนมุด ขุดสระเก็บน้ำบ้านชะอวด ขุดสระเก็บน้ำสามตำบล  ขุดสระเก็บน้ำฉวางขุดสระเก็บน้ำกะเปียด ขุดสระเก็บน้ำจันดี ขุดสระเก็บน้ำฉวาง ขุดสระเก็บน้ำนากะชะ ขุดสระเก็บน้ำนาเขลียง ขุดสระเก็บน้ำนาแว ขุดสระเก็บน้ำละอาย ขุดสระเก็บน้ำห้วยปริก ขุดสระเก็บน้ำไม้เรียง ขุดสระเก็บน้ำไสหร้า  ขุดสระเก็บน้ำชะอวดขุดสระเก็บน้ำขอนหาด ขุดสระเก็บน้ำควนหนองหงษ์ ขุดสระเก็บน้ำชะอวด ขุดสระเก็บน้ำท่าประจะ ขุดสระเก็บน้ำท่าเสม็ด ขุดสระเก็บน้ำนางหลง ขุดสระเก็บน้ำบ้านตูล ขุดสระเก็บน้ำวังอ่าง ขุดสระเก็บน้ำเกาะขันธ์ ขุดสระเก็บน้ำเขาพระทอง ขุดสระเก็บน้ำเคร็ง  ขุดสระเก็บน้ำถ้ำพรรณราขุดสระเก็บน้ำคลองเส ขุดสระเก็บน้ำดุสิต ขุดสระเก็บน้ำถ้ำพรรณรา  ขุดสระเก็บน้ำทุ่งสงขุดสระเก็บน้ำกะปาง ขุดสระเก็บน้ำควนกรด ขุดสระเก็บน้ำชะมาย ขุดสระเก็บน้ำถ้ำใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำที่วัง ขุดสระเก็บน้ำนาหลวงเสน ขุดสระเก็บน้ำนาโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำนาไม้ไผ่ ขุดสระเก็บน้ำน้ำตก ขุดสระเก็บน้ำหนองหงส์ ขุดสระเก็บน้ำเขาขาว ขุดสระเก็บน้ำเขาโร ขุดสระเก็บน้ำเทศบาลเมืองทุ่งสง-ตำบลปากแพรก  ขุดสระเก็บน้ำทุ่งใหญ่ขุดสระเก็บน้ำกรุงหยัน ขุดสระเก็บน้ำกุแหระ ขุดสระเก็บน้ำทุ่งสัง ขุดสระเก็บน้ำทุ่งใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำท่ายาง ขุดสระเก็บน้ำบางรูป ขุดสระเก็บน้ำปริก  ขุดสระเก็บน้ำท่าศาลาขุดสระเก็บน้ำกลาย ขุดสระเก็บน้ำดอนตะโก ขุดสระเก็บน้ำตลิ่งชัน ขุดสระเก็บน้ำท่าขึ้น ขุดสระเก็บน้ำท่าศาลา ขุดสระเก็บน้ำสระแก้ว ขุดสระเก็บน้ำหัวตะพาน ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ทอง ขุดสระเก็บน้ำโมคลาน ขุดสระเก็บน้ำไทยบุรี  ขุดสระเก็บน้ำนาบอนขุดสระเก็บน้ำทุ่งสง ขุดสระเก็บน้ำนาบอน ขุดสระเก็บน้ำแก้วแสน  ขุดสระเก็บน้ำบางขันขุดสระเก็บน้ำบางขัน ขุดสระเก็บน้ำบ้านนิคม ขุดสระเก็บน้ำบ้านลำนาว ขุดสระเก็บน้ำวังหิน  ขุดสระเก็บน้ำปากพนังขุดสระเก็บน้ำขนาบนาก ขุดสระเก็บน้ำคลองกระบือ ขุดสระเก็บน้ำคลองน้อย ขุดสระเก็บน้ำชะเมา ขุดสระเก็บน้ำท่าพญา ขุดสระเก็บน้ำบางตะพง ขุดสระเก็บน้ำบางพระ ขุดสระเก็บน้ำบางศาลา ขุดสระเก็บน้ำบ้านเพิง ขุดสระเก็บน้ำบ้านใหม่ ขุดสระเก็บน้ำปากพนังฝั่งตะวันตก ขุดสระเก็บน้ำปากพนังฝั่งตะวันออก ขุดสระเก็บน้ำปากแพรก ขุดสระเก็บน้ำป่าระกำ ขุดสระเก็บน้ำหูล่อง ขุดสระเก็บน้ำเกาะทวด ขุดสระเก็บน้ำแหลมตะลุมพุก  ขุดสระเก็บน้ำพรหมคีรีขุดสระเก็บน้ำทอนหงส์ ขุดสระเก็บน้ำนาเรียง ขุดสระเก็บน้ำบ้านเกาะ ขุดสระเก็บน้ำพรหมโลก ขุดสระเก็บน้ำอินคีรี  ขุดสระเก็บน้ำพระพรหมขุดสระเก็บน้ำช้างซ้าย ขุดสระเก็บน้ำท้ายสำเภา ขุดสระเก็บน้ำนาพรุ ขุดสระเก็บน้ำนาสาร  ขุดสระเก็บน้ำพิปูนขุดสระเก็บน้ำกะทูน ขุดสระเก็บน้ำควนกลาง ขุดสระเก็บน้ำพิปูน ขุดสระเก็บน้ำยางค้อม ขุดสระเก็บน้ำเขาพระ  ขุดสระเก็บน้ำร่อนพิบูลย์ขุดสระเก็บน้ำควนชุม ขุดสระเก็บน้ำควนพัง ขุดสระเก็บน้ำควนเกย ขุดสระเก็บน้ำร่อนพิบูลย์ ขุดสระเก็บน้ำหินตก ขุดสระเก็บน้ำเสาธง  ขุดสระเก็บน้ำลานสกาขุดสระเก็บน้ำกำโลน ขุดสระเก็บน้ำขุนทะเล ขุดสระเก็บน้ำท่าดี ขุดสระเก็บน้ำลานสกา ขุดสระเก็บน้ำเขาแก้ว  ขุดสระเก็บน้ำสิชลขุดสระเก็บน้ำฉลอง ขุดสระเก็บน้ำทุ่งปรัง ขุดสระเก็บน้ำทุ่งใส ขุดสระเก็บน้ำสิชล ขุดสระเก็บน้ำสีขีด ขุดสระเก็บน้ำเขาน้อย ขุดสระเก็บน้ำเทพราช ขุดสระเก็บน้ำเปลี่ยน ขุดสระเก็บน้ำเสาเภา  ขุดสระเก็บน้ำหัวไทรขุดสระเก็บน้ำควนชะลิก ขุดสระเก็บน้ำทรายขาว ขุดสระเก็บน้ำท่าซอม ขุดสระเก็บน้ำบางนบ ขุดสระเก็บน้ำบ้านราม ขุดสระเก็บน้ำรามแก้ว ขุดสระเก็บน้ำหน้าสตน ขุดสระเก็บน้ำหัวไทร ขุดสระเก็บน้ำเกาะเพชร ขุดสระเก็บน้ำเขาพังไกร ขุดสระเก็บน้ำแหลม  ขุดสระเก็บน้ำเฉลิมพระเกียรติขุดสระเก็บน้ำดอนตรอ ขุดสระเก็บน้ำทางพูน ขุดสระเก็บน้ำสวนหลวง ขุดสระเก็บน้ำเชียรเขา  ขุดสระเก็บน้ำเชียรใหญ่ขุดสระเก็บน้ำการะเกด ขุดสระเก็บน้ำท่าขนาน ขุดสระเก็บน้ำท้องลำเจียก ขุดสระเก็บน้ำบ้านกลาง ขุดสระเก็บน้ำบ้านเนิน ขุดสระเก็บน้ำเขาพระบาท ขุดสระเก็บน้ำเชียรใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำเสือหึง ขุดสระเก็บน้ำแม่เจ้าอยู่หัว ขุดสระเก็บน้ำไสหมาก  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำกำแพงเซา ขุดสระเก็บน้ำคลัง ขุดสระเก็บน้ำท่างิ้ว ขุดสระเก็บน้ำท่าซัก ขุดสระเก็บน้ำท่าวัง ขุดสระเก็บน้ำท่าเรือ ขุดสระเก็บน้ำท่าไร่ ขุดสระเก็บน้ำนาทราย ขุดสระเก็บน้ำนาเคียน ขุดสระเก็บน้ำบางจาก ขุดสระเก็บน้ำปากนคร ขุดสระเก็บน้ำปากพูน ขุดสระเก็บน้ำมะม่วงสองต้น ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์เสด็จ ขุดสระเก็บน้ำในเมือง ขุดสระเก็บน้ำไชยมนตรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s