รับขุดสระนนทบุรี

ขุดสระโคกหนองนานนทบุรีแบคโฮขุดบ่อน้ำนนทบุรีขุดสระน้ำนนทบุรีแบคโฮขุดสระเก็บน้ำนนทบุรีถมดินสร้างบ้านนนทบุรีขุดบ่อถมที่นนทบุรีรับถมที่นนทบุรี ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินนนทบุรี
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำนนทบุรี สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจนนทบุรีขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในนนทบุรีนนทบุรีขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำนนทบุรี จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินนนทบุรี หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่นนทบุรี ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกนนทบุรี เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรนนทบุรีขุดบ่อ ถมที่นนทบุรี ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ นนทบุรี

ขุดสระเก็บน้ำบางกรวยขุดสระเก็บน้ำบางกรวย ขุดสระเก็บน้ำบางขนุน ขุดสระเก็บน้ำบางขุนกอง ขุดสระเก็บน้ำบางคูเวียง ขุดสระเก็บน้ำบางสีทอง ขุดสระเก็บน้ำปลายบาง ขุดสระเก็บน้ำมหาสวัสดิ์ ขุดสระเก็บน้ำวัดชลอ ขุดสระเก็บน้ำศาลากลาง ขุดสระเก็บน้ำบางบัวทองขุดสระเก็บน้ำบางคูรัด ขุดสระเก็บน้ำบางบัวทอง ขุดสระเก็บน้ำบางรักพัฒนา ขุดสระเก็บน้ำบางรักใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำพิมลราช ขุดสระเก็บน้ำละหาร ขุดสระเก็บน้ำลำโพ ขุดสระเก็บน้ำโสนลอย ขุดสระเก็บน้ำบางใหญ่ขุดสระเก็บน้ำบางม่วง ขุดสระเก็บน้ำบางเลน ขุดสระเก็บน้ำบางแม่นาง ขุดสระเก็บน้ำบางใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำบ้านใหม่ ขุดสระเก็บน้ำเสาธงหิน ขุดสระเก็บน้ำปากเกร็ดขุดสระเก็บน้ำคลองข่อย ขุดสระเก็บน้ำคลองพระอุดม ขุดสระเก็บน้ำคลองเกลือ ขุดสระเก็บน้ำท่าอิฐ ขุดสระเก็บน้ำบางตลาด ขุดสระเก็บน้ำบางตะไนย์ ขุดสระเก็บน้ำบางพลับ ขุดสระเก็บน้ำบางพูด ขุดสระเก็บน้ำบ้านใหม่ ขุดสระเก็บน้ำปากเกร็ด ขุดสระเก็บน้ำอ้อมเกร็ด ขุดสระเก็บน้ำเกาะเกร็ด  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำตลาดขวัญ ขุดสระเก็บน้ำท่าทราย ขุดสระเก็บน้ำบางกระสอ ขุดสระเก็บน้ำบางกร่าง ขุดสระเก็บน้ำบางรักน้อย ขุดสระเก็บน้ำบางศรีเมือง ขุดสระเก็บน้ำบางเขน ขุดสระเก็บน้ำบางไผ่ ขุดสระเก็บน้ำสวนใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำไทรม้า  ขุดสระเก็บน้ำไทรน้อยขุดสระเก็บน้ำขุนศรี ขุดสระเก็บน้ำคลองขวาง ขุดสระเก็บน้ำทวีวัฒนา ขุดสระเก็บน้ำราษฎร์นิยม ขุดสระเก็บน้ำหนองเพรางาย ขุดสระเก็บน้ำไทรน้อย ขุดสระเก็บน้ำไทรใหญ่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s