รับขุดสระนราธิวาส

ขุดสระโคกหนองนานราธิวาสแบคโฮขุดบ่อน้ำนราธิวาสขุดสระน้ำนราธิวาสแบคโฮขุดสระเก็บน้ำนราธิวาสถมดินสร้างบ้านนราธิวาสขุดบ่อถมที่นราธิวาสรับถมที่นราธิวาส ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินนราธิวาส
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำนราธิวาส สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจนราธิวาสขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในนราธิวาสนราธิวาสขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำนราธิวาส จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินนราธิวาส หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่นราธิวาส ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกนราธิวาส เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรนราธิวาสขุดบ่อ ถมที่นราธิวาส ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ นราธิวาส

 ขุดสระเก็บน้ำจะแนะขุดสระเก็บน้ำจะแนะ ขุดสระเก็บน้ำช้างเผือก ขุดสระเก็บน้ำดุซงญอ ขุดสระเก็บน้ำผดุงมาตร  ขุดสระเก็บน้ำตากใบขุดสระเก็บน้ำนานาค ขุดสระเก็บน้ำบางขุนทอง ขุดสระเก็บน้ำพร่อน ขุดสระเก็บน้ำศาลาใหม่ ขุดสระเก็บน้ำเกาะสะท้อน ขุดสระเก็บน้ำเจ๊ะเห ขุดสระเก็บน้ำโฆษิต ขุดสระเก็บน้ำไพรวัน  ขุดสระเก็บน้ำบาเจาะขุดสระเก็บน้ำกาเยาะมาตี ขุดสระเก็บน้ำบาเจาะ ขุดสระเก็บน้ำบาเระเหนือ ขุดสระเก็บน้ำบาเระใต้ ขุดสระเก็บน้ำปะลุกาสาเมาะ ขุดสระเก็บน้ำลุโบะสาวอ  ขุดสระเก็บน้ำยี่งอขุดสระเก็บน้ำจอเบาะ ขุดสระเก็บน้ำตะปอเยาะ ขุดสระเก็บน้ำยี่งอ ขุดสระเก็บน้ำละหาร ขุดสระเก็บน้ำลุโบะบายะ ขุดสระเก็บน้ำลุโบะบือซา  ขุดสระเก็บน้ำระแงะขุดสระเก็บน้ำกาลิชา ขุดสระเก็บน้ำตันหยงมัส ขุดสระเก็บน้ำตันหยงลิมอ ขุดสระเก็บน้ำบองอ ขุดสระเก็บน้ำบาโงสะโต ขุดสระเก็บน้ำมะรือโบตก ขุดสระเก็บน้ำเฉลิม  ขุดสระเก็บน้ำรือเสาะขุดสระเก็บน้ำบาตง ขุดสระเก็บน้ำรือเสาะ ขุดสระเก็บน้ำรือเสาะออก ขุดสระเก็บน้ำลาโละ ขุดสระเก็บน้ำสามัคคี ขุดสระเก็บน้ำสาวอ ขุดสระเก็บน้ำสุวารี ขุดสระเก็บน้ำเรียง ขุดสระเก็บน้ำโคกสะตอ  ขุดสระเก็บน้ำศรีสาครขุดสระเก็บน้ำกาหลง ขุดสระเก็บน้ำซากอ ขุดสระเก็บน้ำตะมะยูง ขุดสระเก็บน้ำศรีบรรพต ขุดสระเก็บน้ำศรีสาคร ขุดสระเก็บน้ำเชิงคีรี  ขุดสระเก็บน้ำสุคิรินขุดสระเก็บน้ำภูเขาทอง ขุดสระเก็บน้ำมาโมง ขุดสระเก็บน้ำร่มไทร ขุดสระเก็บน้ำสุคิริน ขุดสระเก็บน้ำเกียร์  ขุดสระเก็บน้ำสุไหงปาดีขุดสระเก็บน้ำกาวะ ขุดสระเก็บน้ำปะลุรู ขุดสระเก็บน้ำริโก๋ ขุดสระเก็บน้ำสากอ ขุดสระเก็บน้ำสุไหงปาดี ขุดสระเก็บน้ำโต๊ะเด็ง  ขุดสระเก็บน้ำสุไหงโกลกขุดสระเก็บน้ำปูโยะ ขุดสระเก็บน้ำป่าเสมัส ขุดสระเก็บน้ำมูโนะ ขุดสระเก็บน้ำสุไหงโกลก  ขุดสระเก็บน้ำเจาะไอร้องขุดสระเก็บน้ำจวบ ขุดสระเก็บน้ำบูกิต ขุดสระเก็บน้ำมะรือโบออก  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำกะลุวอ ขุดสระเก็บน้ำกะลุวอเหนือ ขุดสระเก็บน้ำบางนาค ขุดสระเก็บน้ำบางปอ ขุดสระเก็บน้ำมะนังตายอ ขุดสระเก็บน้ำลำภู ขุดสระเก็บน้ำโคกเคียน  ขุดสระเก็บน้ำแว้งขุดสระเก็บน้ำกายูคละ ขุดสระเก็บน้ำฆอเลาะ ขุดสระเก็บน้ำเอราวัณ ขุดสระเก็บน้ำแม่ดง ขุดสระเก็บน้ำแว้ง ขุดสระเก็บน้ำโละจูด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s