รับขุดสระน่าน

ขุดสระโคกหนองนาน่านแบคโฮขุดบ่อน้ำน่านขุดสระน้ำน่านแบคโฮขุดสระเก็บน้ำน่านถมดินสร้างบ้านน่านขุดบ่อถมที่น่านรับถมที่น่าน ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินน่าน
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำน่าน สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจน่านขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในน่านน่านขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำน่าน จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินน่าน หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่น่าน ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกน่าน เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรน่านขุดบ่อ ถมที่น่าน ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ น่าน

 ขุดสระเก็บน้ำภูเพียงขุดสระเก็บน้ำท่าน้าว ขุดสระเก็บน้ำนาปัง ขุดสระเก็บน้ำน้ำเกี๋ยน ขุดสระเก็บน้ำน้ำแก่น ขุดสระเก็บน้ำฝายแก้ว ขุดสระเก็บน้ำม่วงตึ๊ด ขุดสระเก็บน้ำเมืองจัง  ขุดสระเก็บน้ำทุ่งช้างขุดสระเก็บน้ำงอบ ขุดสระเก็บน้ำทุ่งช้าง ขุดสระเก็บน้ำปอน ขุดสระเก็บน้ำและ  ขุดสระเก็บน้ำท่าวังผาขุดสระเก็บน้ำจอมพระ ขุดสระเก็บน้ำตาลชุม ขุดสระเก็บน้ำท่าวังผา ขุดสระเก็บน้ำป่าคา ขุดสระเก็บน้ำผาตอ ขุดสระเก็บน้ำยม ขุดสระเก็บน้ำริม ขุดสระเก็บน้ำศรีภูมิ ขุดสระเก็บน้ำแสนทอง  ขุดสระเก็บน้ำนาน้อยขุดสระเก็บน้ำนาน้อย ขุดสระเก็บน้ำน้ำตก ขุดสระเก็บน้ำบัวใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำศรีษะเกษ ขุดสระเก็บน้ำสถาน ขุดสระเก็บน้ำสันทะ ขุดสระเก็บน้ำเชียงของ  ขุดสระเก็บน้ำนาหมื่นขุดสระเก็บน้ำนาทะนุง ขุดสระเก็บน้ำบ่อแก้ว ขุดสระเก็บน้ำปิงหลวง ขุดสระเก็บน้ำเมืองลี่  ขุดสระเก็บน้ำบ่อเกลือขุดสระเก็บน้ำดงพญา ขุดสระเก็บน้ำบ่อเกลือเหนือ ขุดสระเก็บน้ำบ่อเกลือใต้ ขุดสระเก็บน้ำภูฟ้า  ขุดสระเก็บน้ำบ้านหลวงขุดสระเก็บน้ำบ้านพี้ ขุดสระเก็บน้ำบ้านฟ้า ขุดสระเก็บน้ำป่าคาหลวง ขุดสระเก็บน้ำสวด  ขุดสระเก็บน้ำปัวขุดสระเก็บน้ำปัว ขุดสระเก็บน้ำป่ากลาง ขุดสระเก็บน้ำภูคา ขุดสระเก็บน้ำวรนคร ขุดสระเก็บน้ำศิลาเพชร ขุดสระเก็บน้ำศิลาแลง ขุดสระเก็บน้ำสกาด ขุดสระเก็บน้ำสถาน ขุดสระเก็บน้ำอวน ขุดสระเก็บน้ำเจดียชัย ขุดสระเก็บน้ำแงง ขุดสระเก็บน้ำไชยวัฒนา  ขุดสระเก็บน้ำสองแควขุดสระเก็บน้ำชนแดน ขุดสระเก็บน้ำนาไร่หลวง ขุดสระเก็บน้ำยอด  ขุดสระเก็บน้ำสันติสุขขุดสระเก็บน้ำดู่พงษ์ ขุดสระเก็บน้ำป่าแลวหลวง ขุดสระเก็บน้ำพงษ์  ขุดสระเก็บน้ำเฉลิมพระเกียรติขุดสระเก็บน้ำขุนน่านขุดสระเก็บน้ำห้วยโก๋น  ขุดสระเก็บน้ำเชียงกลางขุดสระเก็บน้ำพญาแก้ว ขุดสระเก็บน้ำพระธาตุ ขุดสระเก็บน้ำพระพุทธบาท ขุดสระเก็บน้ำเชียงกลาง ขุดสระเก็บน้ำเชียงคาน ขุดสระเก็บน้ำเปือ  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำกองควาย ขุดสระเก็บน้ำดู่ใต้ ขุดสระเก็บน้ำถืมตอง ขุดสระเก็บน้ำนาชาว ขุดสระเก็บน้ำบ่อ ขุดสระเก็บน้ำผาสิงห์ ขุดสระเก็บน้ำสวก ขุดสระเก็บน้ำสะเนียนขุดสระเก็บน้ำเรือง ขุดสระเก็บน้ำในเวียง ขุดสระเก็บน้ำไชยสถาน  ขุดสระเก็บน้ำเวียงสาขุดสระเก็บน้ำกลางเวียง ขุดสระเก็บน้ำขึ่ง ขุดสระเก็บน้ำจอมจันทร์ ขุดสระเก็บน้ำตาลชุม ขุดสระเก็บน้ำทุ่งศรีทองขุดสระเก็บน้ำนาเหลือง ขุดสระเก็บน้ำน้ำปั้ว ขุดสระเก็บน้ำน้ำมวบ ขุดสระเก็บน้ำปงสนุก ขุดสระเก็บน้ำยาบหัวนา ขุดสระเก็บน้ำส้าน ขุดสระเก็บน้ำส้านนาหนองใหม่ ขุดสระเก็บน้ำอ่ายนาไลย ขุดสระเก็บน้ำแม่ขะนิง ขุดสระเก็บน้ำแม่สา ขุดสระเก็บน้ำแม่สาคร ขุดสระเก็บน้ำไหล่น่าน  ขุดสระเก็บน้ำแม่จริมขุดสระเก็บน้ำน้ำปาย ขุดสระเก็บน้ำน้ำพาง ขุดสระเก็บน้ำหนองแดงขุดสระเก็บน้ำหมอเมือง ขุดสระเก็บน้ำแม่จริม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s