รับขุดสระบุรีรัมย์

ขุดสระโคกหนองนาบุรีรัมย์แบคโฮขุดบ่อน้ำบุรีรัมย์ขุดสระน้ำบุรีรัมย์แบคโฮขุดสระเก็บน้ำบุรีรัมย์ถมดินสร้างบ้านบุรีรัมย์ขุดบ่อถมที่บุรีรัมย์รับถมที่บุรีรัมย์ ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินบุรีรัมย์
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำบุรีรัมย์ สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจบุรีรัมย์ขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในบุรีรัมย์บุรีรัมย์ขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำบุรีรัมย์ จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินบุรีรัมย์ หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่บุรีรัมย์ ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกบุรีรัมย์ เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรบุรีรัมย์ขุดบ่อบุรีรัมย์ ถมที่ ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ บุรีรัมย์

 ขุดสระเก็บน้ำบ้านด่านขุดสระเก็บน้ำบ้านด่าน ขุดสระเก็บน้ำปราสาท ขุดสระเก็บน้ำวังเหนือ ขุดสระเก็บน้ำโนนขวาง  ขุดสระเก็บน้ำแคนดงขุดสระเก็บน้ำดงพลอง ขุดสระเก็บน้ำสระบัว ขุดสระเก็บน้ำหัวฝาย ขุดสระเก็บน้ำแคนดง  ขุดสระเก็บน้ำกระสังขุดสระเก็บน้ำกระสัง ขุดสระเก็บน้ำกันทรารมย์ ขุดสระเก็บน้ำชุมแสง ขุดสระเก็บน้ำบ้านปรือ ขุดสระเก็บน้ำลำดวน ขุดสระเก็บน้ำศรีภูมิ ขุดสระเก็บน้ำสองชั้น ขุดสระเก็บน้ำสูงเนิน ขุดสระเก็บน้ำหนองเต็ง ขุดสระเก็บน้ำห้วยสำราญ ขุดสระเก็บน้ำเมืองไผ่  ขุดสระเก็บน้ำคูเมืองขุดสระเก็บน้ำคูเมือง ขุดสระเก็บน้ำตูมใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำบ้านแพ ขุดสระเก็บน้ำปะเคียบ ขุดสระเก็บน้ำพรสำราญ ขุดสระเก็บน้ำหนองขมาร ขุดสระเก็บน้ำหินเหล็กไฟ  ขุดสระเก็บน้ำชำนิขุดสระเก็บน้ำชำนิ ขุดสระเก็บน้ำช่อผกา ขุดสระเก็บน้ำละลวด ขุดสระเก็บน้ำหนองปล่อง ขุดสระเก็บน้ำเมืองยาง ขุดสระเก็บน้ำโคกสนวน  ขุดสระเก็บน้ำนางรองขุดสระเก็บน้ำก้านเหลือง ขุดสระเก็บน้ำชุมแสง ขุดสระเก็บน้ำถนนหัก ขุดสระเก็บน้ำทรัพย์พระยา ขุดสระเก็บน้ำทุ่งแสงทอง ขุดสระเก็บน้ำนางรอง ขุดสระเก็บน้ำบ้านสิงห์ ขุดสระเก็บน้ำลำไทรโยง ขุดสระเก็บน้ำสะเดา ขุดสระเก็บน้ำหนองกง ขุดสระเก็บน้ำหนองยายพิมพ์ ขุดสระเก็บน้ำหนองโบสถ์ ขุดสระเก็บน้ำหนองโสน ขุดสระเก็บน้ำหนองไทร ขุดสระเก็บน้ำหัวถนน  ขุดสระเก็บน้ำนาโพธิ์ขุดสระเก็บน้ำดอนกอก ขุดสระเก็บน้ำนาโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำบ้านคู ขุดสระเก็บน้ำบ้านดู่ ขุดสระเก็บน้ำศรีสว่าง  ขุดสระเก็บน้ำบ้านกรวดขุดสระเก็บน้ำจันทบเพชร ขุดสระเก็บน้ำบึงเจริญ ขุดสระเก็บน้ำบ้านกรวด ขุดสระเก็บน้ำปราสาท ขุดสระเก็บน้ำสายตะกู ขุดสระเก็บน้ำหนองไม้งาม ขุดสระเก็บน้ำหินลาด ขุดสระเก็บน้ำเขาดินเหนือ ขุดสระเก็บน้ำโนนเจริญ  ขุดสระเก็บน้ำบ้านใหม่ไชยพจน์ขุดสระเก็บน้ำกู่สวนแตง ขุดสระเก็บน้ำทองหลาง ขุดสระเก็บน้ำหนองเยือง ขุดสระเก็บน้ำหนองแวง ขุดสระเก็บน้ำแดงใหญ่  ขุดสระเก็บน้ำประโคนชัยขุดสระเก็บน้ำจรเข้มาก ขุดสระเก็บน้ำตะโกตาพิ ขุดสระเก็บน้ำบ้านไทร ขุดสระเก็บน้ำประทัดบุ ขุดสระเก็บน้ำประโคนชัย ขุดสระเก็บน้ำปังกู ขุดสระเก็บน้ำละเวี้ย ขุดสระเก็บน้ำสี่เหลี่ยม ขุดสระเก็บน้ำหนองบอน ขุดสระเก็บน้ำเขาคอก ขุดสระเก็บน้ำแสลงโทน ขุดสระเก็บน้ำโคกตูม ขุดสระเก็บน้ำโคกมะขาม ขุดสระเก็บน้ำโคกม้า ขุดสระเก็บน้ำโคกย่าง ขุดสระเก็บน้ำไพศาล  ขุดสระเก็บน้ำปะคำขุดสระเก็บน้ำปะคำ ขุดสระเก็บน้ำหนองบัว ขุดสระเก็บน้ำหูทำนบ ขุดสระเก็บน้ำโคกมะม่วง ขุดสระเก็บน้ำไทยเจริญ  ขุดสระเก็บน้ำพลับพลาชัยขุดสระเก็บน้ำจันดุม ขุดสระเก็บน้ำป่าชัน ขุดสระเก็บน้ำสะเดา ขุดสระเก็บน้ำสำโรง ขุดสระเก็บน้ำโคกขมิ้น  ขุดสระเก็บน้ำพุทไธสงขุดสระเก็บน้ำบ้านจาน ขุดสระเก็บน้ำบ้านยาง ขุดสระเก็บน้ำบ้านเป้า ขุดสระเก็บน้ำบ้านแวง ขุดสระเก็บน้ำพุทไธสง ขุดสระเก็บน้ำมะเฟือง ขุดสระเก็บน้ำหายโศก  ขุดสระเก็บน้ำละหานทรายขุดสระเก็บน้ำตาจง ขุดสระเก็บน้ำละหานทราย ขุดสระเก็บน้ำสำโรงใหม่ ขุดสระเก็บน้ำหนองตระครอง ขุดสระเก็บน้ำหนองแวง ขุดสระเก็บน้ำโคกว่าน  ขุดสระเก็บน้ำลำปลายมาศขุดสระเก็บน้ำตลาดโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำทะเมนชัย ขุดสระเก็บน้ำบุโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำบ้านยาง ขุดสระเก็บน้ำผไทรินทร์ ขุดสระเก็บน้ำลำปลายมาศ ขุดสระเก็บน้ำหนองกระทิง ขุดสระเก็บน้ำหนองคู ขุดสระเก็บน้ำหนองบัวโคก ขุดสระเก็บน้ำหนองโดน ขุดสระเก็บน้ำหินโคน ขุดสระเก็บน้ำเมืองแฝก ขุดสระเก็บน้ำแสลงพัน ขุดสระเก็บน้ำโคกกลาง ขุดสระเก็บน้ำโคกล่าม ขุดสระเก็บน้ำโคกสะอาด  ขุดสระเก็บน้ำสตึกขุดสระเก็บน้ำกระสัง ขุดสระเก็บน้ำชุมแสง ขุดสระเก็บน้ำดอนมนต์ ขุดสระเก็บน้ำทุ่งวัง ขุดสระเก็บน้ำท่าม่วง ขุดสระเก็บน้ำนิคม ขุดสระเก็บน้ำร่อนทอง ขุดสระเก็บน้ำสตึก ขุดสระเก็บน้ำสนามชัย ขุดสระเก็บน้ำสะแก ขุดสระเก็บน้ำหนองใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำเมืองแก  ขุดสระเก็บน้ำหนองกี่ขุดสระเก็บน้ำดอนอะราง ขุดสระเก็บน้ำทุ่งกระตาดพัฒนา ขุดสระเก็บน้ำทุ่งกระเต็น ขุดสระเก็บน้ำท่าโพธิ์ชัย ขุดสระเก็บน้ำบุกระสัง ขุดสระเก็บน้ำหนองกี่ ขุดสระเก็บน้ำเมืองไผ่ ขุดสระเก็บน้ำเย้ยปราสาท ขุดสระเก็บน้ำโคกสว่าง ขุดสระเก็บน้ำโคกสูง  ขุดสระเก็บน้ำหนองหงส์ขุดสระเก็บน้ำสระทอง ขุดสระเก็บน้ำสระแก้ว ขุดสระเก็บน้ำหนองชัยศรี ขุดสระเก็บน้ำห้วยหิน ขุดสระเก็บน้ำเมืองฝ้าย ขุดสระเก็บน้ำเสาเดียว ขุดสระเก็บน้ำไทยสามัคคี  ขุดสระเก็บน้ำห้วยราชขุดสระเก็บน้ำตาเสา ขุดสระเก็บน้ำบ้านตะโก ขุดสระเก็บน้ำสนวน ขุดสระเก็บน้ำสามแวง ขุดสระเก็บน้ำห้วยราช ขุดสระเก็บน้ำห้วยราชา ขุดสระเก็บน้ำเมืองโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำโคกเหล็ก  ขุดสระเก็บน้ำเฉลิมพระเกียรติขุดสระเก็บน้ำตาเป๊ก ขุดสระเก็บน้ำถาวร ขุดสระเก็บน้ำยายแย้มวัฒนา ขุดสระเก็บน้ำอีสานเขต ขุดสระเก็บน้ำเจริญสุข  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำกระสัง ขุดสระเก็บน้ำกลันทา ขุดสระเก็บน้ำชุมเห็ด ขุดสระเก็บน้ำถลุงเหล็ก ขุดสระเก็บน้ำบัวทอง ขุดสระเก็บน้ำบ้านบัว ขุดสระเก็บน้ำบ้านยาง ขุดสระเก็บน้ำพระครู ขุดสระเก็บน้ำลุมปุ๊ก ขุดสระเก็บน้ำสวายจึก ขุดสระเก็บน้ำสองห้อง ขุดสระเก็บน้ำสะแกซำ ขุดสระเก็บน้ำสะแกโพรง ขุดสระเก็บน้ำหนองตาด ขุดสระเก็บน้ำหลักเขต ขุดสระเก็บน้ำอิสาณ ขุดสระเก็บน้ำเมืองฝาง ขุดสระเก็บน้ำเสม็ด ขุดสระเก็บน้ำในเมือง  ขุดสระเก็บน้ำโนนดินแดงขุดสระเก็บน้ำลำนางรอง ขุดสระเก็บน้ำส้มป่อย ขุดสระเก็บน้ำโนนดินแดง  ขุดสระเก็บน้ำโนนสุวรรณขุดสระเก็บน้ำดงอีจาน ขุดสระเก็บน้ำทุ่งจังหัน ขุดสระเก็บน้ำโกรกแก้ว ขุดสระเก็บน้ำโนนสุวรรณ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s