รับขุดสระปทุมธานี

ขุดสระโคกหนองนาปทุมธานีแบคโฮขุดบ่อน้ำปทุมธานีขุดสระน้ำปทุมธานีแบคโฮขุดสระเก็บน้ำปทุมธานีถมดินสร้างบ้านปทุมธานีขุดบ่อถมที่ปทุมธานีรับถมที่ปทุมธานี ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินปทุมธานี
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำปทุมธานี สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจปทุมธานีขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในปทุมธานีปทุมธานีขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำปทุมธานี จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินปทุมธานี หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่ปทุมธานี ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกปทุมธานี เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรปทุมธานีขุดบ่อ ถมที่ปทุมธานี ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ ปทุมธานี

 ขุดสระเก็บน้ำคลองหลวงขุดสระเก็บน้ำคลองสอง ขุดสระเก็บน้ำคลองสาม ขุดสระเก็บน้ำคลองสี่ ขุดสระเก็บน้ำคลองหก ขุดสระเก็บน้ำคลองหนึ่ง ขุดสระเก็บน้ำคลองห้า ขุดสระเก็บน้ำคลองเจ็ด  ขุดสระเก็บน้ำธัญบุรีขุดสระเก็บน้ำบึงน้ำรักษ์ ขุดสระเก็บน้ำบึงยี่โถ ขุดสระเก็บน้ำบึงสนั่น ขุดสระเก็บน้ำประชาธิปัตย์ ขุดสระเก็บน้ำรังสิต ขุดสระเก็บน้ำลำผักกูด  ขุดสระเก็บน้ำลาดหลุมแก้วขุดสระเก็บน้ำคลองพระอุดม ขุดสระเก็บน้ำคูขวาง ขุดสระเก็บน้ำคูบางหลวง ขุดสระเก็บน้ำบ่อเงิน ขุดสระเก็บน้ำระแหง ขุดสระเก็บน้ำลาดหลุมแก้ว ขุดสระเก็บน้ำหน้าไม้  ขุดสระเก็บน้ำลำลูกกาขุดสระเก็บน้ำคูคต ขุดสระเก็บน้ำบึงคอไห ขุดสระเก็บน้ำบึงคำพร้อย ขุดสระเก็บน้ำบึงทองหลาง ขุดสระเก็บน้ำพืชอุดม ขุดสระเก็บน้ำลาดสวาย ขุดสระเก็บน้ำลำลูกกา ขุดสระเก็บน้ำลำไทร ขุดสระเก็บน้ำเทศบาลตำบลลำสามแก้ว  ขุดสระเก็บน้ำสามโคกขุดสระเก็บน้ำกระแชง ขุดสระเก็บน้ำคลองควาย ขุดสระเก็บน้ำท้ายเกาะ ขุดสระเก็บน้ำบางกระบือ ขุดสระเก็บน้ำบางเตย ขุดสระเก็บน้ำบางโพธิ์เหนือ ขุดสระเก็บน้ำบ้านงิ้ว ขุดสระเก็บน้ำบ้านปทุม ขุดสระเก็บน้ำสามโคก ขุดสระเก็บน้ำเชียงรากน้อย ขุดสระเก็บน้ำเชียงรากใหญ่  ขุดสระเก็บน้ำหนองเสือขุดสระเก็บน้ำนพรัตน์ ขุดสระเก็บน้ำบึงกาสาม ขุดสระเก็บน้ำบึงชำอ้อ ขุดสระเก็บน้ำบึงบอน ขุดสระเก็บน้ำบึงบา ขุดสระเก็บน้ำศาลาครุ ขุดสระเก็บน้ำหนองสามวัง  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำบางกะดี ขุดสระเก็บน้ำบางขะแยง ขุดสระเก็บน้ำบางคูวัด ขุดสระเก็บน้ำบางปรอก ขุดสระเก็บน้ำบางพูด ขุดสระเก็บน้ำบางพูน ขุดสระเก็บน้ำบางหลวง ขุดสระเก็บน้ำบางเดื่อ ขุดสระเก็บน้ำบ้านกระแชง ขุดสระเก็บน้ำบ้านกลาง ขุดสระเก็บน้ำบ้านฉาง ขุดสระเก็บน้ำบ้านใหม่ ขุดสระเก็บน้ำสวนพริกไทย ขุดสระเก็บน้ำหลักหก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s