รับขุดสระประจวบคีรีขันธ์

ขุดสระโคกหนองนาประจวบคีรีขันธ์แบคโฮขุดบ่อน้ำประจวบคีรีขันธ์ขุดสระน้ำประจวบคีรีขันธ์แบคโฮขุดสระเก็บน้ำประจวบคีรีขันธ์ถมดินสร้างบ้านประจวบคีรีขันธ์ขุดบ่อถมที่ประจวบคีรีขันธ์รับถมที่ประจวบคีรีขันธ์ ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินประจวบคีรีขันธ์
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำประจวบคีรีขันธ์ สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจประจวบคีรีขันธ์ขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำประจวบคีรีขันธ์ จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินประจวบคีรีขันธ์ หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่ประจวบคีรีขันธ์ ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกประจวบคีรีขันธ์ เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรประจวบคีรีขันธ์ขุดบ่อ ถมที่ประจวบคีรีขันธ์ ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ ประจวบคีรีขันธ์

 ขุดสระเก็บน้ำสามร้อยยอดขุดสระเก็บน้ำศาลาลัย ขุดสระเก็บน้ำศิลาลอย ขุดสระเก็บน้ำสามร้อยยอด ขุดสระเก็บน้ำไร่เก่า ขุดสระเก็บน้ำไร่ใหม่  ขุดสระเก็บน้ำกุยบุรีขุดสระเก็บน้ำกุยบุรี ขุดสระเก็บน้ำกุยเหนือ ขุดสระเก็บน้ำดอนยายหนู ขุดสระเก็บน้ำสามกระทาย ขุดสระเก็บน้ำหาดขาม ขุดสระเก็บน้ำเขาแดง  ขุดสระเก็บน้ำทับสะแกขุดสระเก็บน้ำทับสะแก ขุดสระเก็บน้ำนาหูกวาง ขุดสระเก็บน้ำห้วยยาง ขุดสระเก็บน้ำอ่างทอง ขุดสระเก็บน้ำเขาล้าน ขุดสระเก็บน้ำแสงอรุณ  ขุดสระเก็บน้ำบางสะพานขุดสระเก็บน้ำกำเนิดนพคุณ ขุดสระเก็บน้ำชัยเกษม ขุดสระเก็บน้ำทองมงคล ขุดสระเก็บน้ำธงชัย ขุดสระเก็บน้ำพงศ์ประศาสน์ ขุดสระเก็บน้ำร่อนทอง ขุดสระเก็บน้ำแม่รำพึง  ขุดสระเก็บน้ำบางสะพานน้อยขุดสระเก็บน้ำช้างแรก ขุดสระเก็บน้ำทรายทอง ขุดสระเก็บน้ำบางสะพาน ขุดสระเก็บน้ำปากแพรก ขุดสระเก็บน้ำไชยราช  ขุดสระเก็บน้ำปราณบุรีขุดสระเก็บน้ำปราณบุรี ขุดสระเก็บน้ำปากน้ำปราณ ขุดสระเก็บน้ำวังก์พง ขุดสระเก็บน้ำหนองตาแต้ม ขุดสระเก็บน้ำเขาจ้าว ขุดสระเก็บน้ำเขาน้อย ศูนย์สินค้า OTOP ปราณบุรี  ขุดสระเก็บน้ำหัวหินขุดสระเก็บน้ำทับใต้ ขุดสระเก็บน้ำบึงนคร ขุดสระเก็บน้ำหนองพลับ ขุดสระเก็บน้ำหนองแก ขุดสระเก็บน้ำหัวหิน ขุดสระเก็บน้ำหินเหล็กไฟ ขุดสระเก็บน้ำห้วยสัตว์ใหญ่  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำคลองวาฬ ขุดสระเก็บน้ำบ่อนอก ขุดสระเก็บน้ำประจวบคีรีขันธ์ ขุดสระเก็บน้ำห้วยทราย ขุดสระเก็บน้ำอ่าวน้อย ขุดสระเก็บน้ำเกาะหลัก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s