รับขุดสระปราจีนบุรี

ขุดสระโคกหนองนาปราจีนบุรีแบคโฮขุดบ่อน้ำปราจีนบุรีขุดสระน้ำปราจีนบุรีแบคโฮขุดสระเก็บน้ำปราจีนบุรีถมดินสร้างบ้านปราจีนบุรีขุดบ่อถมที่ปราจีนบุรีรับถมที่ปราจีนบุรี ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินปราจีนบุรี
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำปราจีนบุรี สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจปราจีนบุรีขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในปราจีนบุรีปราจีนบุรีขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำปราจีนบุรี จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินปราจีนบุรี หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่ปราจีนบุรี ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกปราจีนบุรี เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรปราจีนบุรีขุดบ่อ ถมที่ปราจีนบุรี ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ ปราจีนบุรี

 ขุดสระเก็บน้ำกบินทร์บุรีขุดสระเก็บน้ำกบินทร์ ขุดสระเก็บน้ำนนทรี ขุดสระเก็บน้ำนาแขม ขุดสระเก็บน้ำบ่อทอง ขุดสระเก็บน้ำบ้านนา ขุดสระเก็บน้ำย่านรี ขุดสระเก็บน้ำลาดตะเคียน ขุดสระเก็บน้ำวังดาล ขุดสระเก็บน้ำวังตะเคียน ขุดสระเก็บน้ำวังท่าช้าง ขุดสระเก็บน้ำหนองกี่ ขุดสระเก็บน้ำหาดนางแก้ว ขุดสระเก็บน้ำเขาไม้แก้ว ขุดสระเก็บน้ำเมืองเก่า  ขุดสระเก็บน้ำนาดีขุดสระเก็บน้ำทุ่งโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำนาดี ขุดสระเก็บน้ำบุพราหมณ์ ขุดสระเก็บน้ำสะพานหิน ขุดสระเก็บน้ำสำพันตา ขุดสระเก็บน้ำแก่งดินสอ  ขุดสระเก็บน้ำบ้านสร้างขุดสระเก็บน้ำกระทุ่มแพ้ว ขุดสระเก็บน้ำบางกระเบา ขุดสระเก็บน้ำบางขาม ขุดสระเก็บน้ำบางปลาร้า ขุดสระเก็บน้ำบางพลวง ขุดสระเก็บน้ำบางยาง ขุดสระเก็บน้ำบางเตย ขุดสระเก็บน้ำบางแตน ขุดสระเก็บน้ำบ้านสร้าง  ขุดสระเก็บน้ำประจันตคามขุดสระเก็บน้ำคำโตนด ขุดสระเก็บน้ำดงบัง ขุดสระเก็บน้ำบุฝ้าย ขุดสระเก็บน้ำบ้านหอย ขุดสระเก็บน้ำประจันตคาม ขุดสระเก็บน้ำหนองแก้ว ขุดสระเก็บน้ำหนองแสง ขุดสระเก็บน้ำเกาะลอย ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์งาม  ขุดสระเก็บน้ำศรีมหาโพธิขุดสระเก็บน้ำกรอกสมบูรณ์ ขุดสระเก็บน้ำดงกระทงยาม ขุดสระเก็บน้ำท่าตูม ขุดสระเก็บน้ำบางกุ้ง ขุดสระเก็บน้ำบ้านทาม ขุดสระเก็บน้ำศรีมหาโพธิ ขุดสระเก็บน้ำสัมพันธ์ ขุดสระเก็บน้ำหนองโพรง ขุดสระเก็บน้ำหัวหว้า ขุดสระเก็บน้ำหาดยาง  ขุดสระเก็บน้ำศรีมโหสถขุดสระเก็บน้ำคู้ลำพัน ขุดสระเก็บน้ำโคกปีบ ขุดสระเก็บน้ำโคกไทย ขุดสระเก็บน้ำไผ่ชะเลือด  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำดงขี้เหล็ก ขุดสระเก็บน้ำดงพระราม ขุดสระเก็บน้ำท่างาม ขุดสระเก็บน้ำบางบริบูรณ์ ขุดสระเก็บน้ำบางเดชะ ขุดสระเก็บน้ำบ้านพระ ขุดสระเก็บน้ำรอบเมือง ขุดสระเก็บน้ำวัดโบสถ์ ขุดสระเก็บน้ำหน้าเมือง ขุดสระเก็บน้ำเนินหอม ขุดสระเก็บน้ำโคกไม้ลาย ขุดสระเก็บน้ำโนนห้อม ขุดสระเก็บน้ำไม้เค็ด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s