รับขุดสระปัตตานี

ขุดสระโคกหนองนาปัตตานีแบคโฮขุดบ่อน้ำปัตตานีขุดสระน้ำปัตตานีแบคโฮขุดสระเก็บน้ำปัตตานีถมดินสร้างบ้านปัตตานีขุดบ่อถมที่ปัตตานีรับถมที่ปัตตานี ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินปัตตานี
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำปัตตานี สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจปัตตานีขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในปัตตานีปัตตานีขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำปัตตานี จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินปัตตานี หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่ปัตตานี ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกปัตตานี เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรปัตตานีขุดบ่อ ถมที่ปัตตานี ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ ปัตตานี

 ขุดสระเก็บน้ำกะพ้อขุดสระเก็บน้ำกะรุบี ขุดสระเก็บน้ำตะโละดือรามัน ขุดสระเก็บน้ำปล่องหอย  ขุดสระเก็บน้ำทุ่งยางแดงขุดสระเก็บน้ำตะโละแมะนา ขุดสระเก็บน้ำน้ำดำ ขุดสระเก็บน้ำปากู ขุดสระเก็บน้ำพิเทน  ขุดสระเก็บน้ำปะนาเระขุดสระเก็บน้ำควน ขุดสระเก็บน้ำคอกกระบือ ขุดสระเก็บน้ำดอน ขุดสระเก็บน้ำท่าข้าม ขุดสระเก็บน้ำท่าน้ำ ขุดสระเก็บน้ำบ้านกลาง ขุดสระเก็บน้ำบ้านนอก ขุดสระเก็บน้ำบ้านน้ำบ่อ ขุดสระเก็บน้ำปะนาเระ ขุดสระเก็บน้ำพ่อมิ่ง  ขุดสระเก็บน้ำมายอขุดสระเก็บน้ำกระหวะ ขุดสระเก็บน้ำกระเสาะ ขุดสระเก็บน้ำตรัง ขุดสระเก็บน้ำถนน ขุดสระเก็บน้ำปะโด ขุดสระเก็บน้ำปานัน ขุดสระเก็บน้ำมายอ ขุดสระเก็บน้ำลางา ขุดสระเก็บน้ำลุโบะยิไร ขุดสระเก็บน้ำสะกำ ขุดสระเก็บน้ำสาคอบน ขุดสระเก็บน้ำสาคอใต้ ขุดสระเก็บน้ำเกาะจัน  ขุดสระเก็บน้ำยะรังขุดสระเก็บน้ำกระโด ขุดสระเก็บน้ำกอลำ ขุดสระเก็บน้ำคลองใหม่ ขุดสระเก็บน้ำประจัน ขุดสระเก็บน้ำปิตูมุดี ขุดสระเก็บน้ำยะรัง ขุดสระเก็บน้ำระแว้ง ขุดสระเก็บน้ำวัด ขุดสระเก็บน้ำสะดาวา ขุดสระเก็บน้ำสะนอ ขุดสระเก็บน้ำเขาตูม ขุดสระเก็บน้ำเมาะมาวี  ขุดสระเก็บน้ำยะหริ่งขุดสระเก็บน้ำจะรัง ขุดสระเก็บน้ำตอหลัง ขุดสระเก็บน้ำตะโละ ขุดสระเก็บน้ำตะโละกาโปร์ ขุดสระเก็บน้ำตันหยงจึงงา ขุดสระเก็บน้ำตันหยงดาลอ ขุดสระเก็บน้ำตาลีอายร์ ขุดสระเก็บน้ำตาแกะ ขุดสระเก็บน้ำบางปู ขุดสระเก็บน้ำบาโลย ขุดสระเก็บน้ำปิยามุมัง ขุดสระเก็บน้ำปุลากง ขุดสระเก็บน้ำมะนังยง ขุดสระเก็บน้ำยามู ขุดสระเก็บน้ำราตาปันยัง ขุดสระเก็บน้ำสาบัน ขุดสระเก็บน้ำหนองแรต ขุดสระเก็บน้ำแหลมโพธิ์  ขุดสระเก็บน้ำสายบุรีขุดสระเก็บน้ำกะดุนง ขุดสระเก็บน้ำตะบิ้ง ขุดสระเก็บน้ำตะลุปัน ขุดสระเก็บน้ำทุ่งคล้า ขุดสระเก็บน้ำบางเก่า ขุดสระเก็บน้ำบือเระ ขุดสระเก็บน้ำปะเสยะวอ ขุดสระเก็บน้ำมะนังดาลำ ขุดสระเก็บน้ำละหาร ขุดสระเก็บน้ำเตราะบอน ขุดสระเก็บน้ำแป้น  ขุดสระเก็บน้ำหนองจิกขุดสระเก็บน้ำคอลอตันหยง ขุดสระเก็บน้ำดอนรัก ขุดสระเก็บน้ำดาโต๊ะ ขุดสระเก็บน้ำตุยง ขุดสระเก็บน้ำท่ากำชำ ขุดสระเก็บน้ำบางตาวา ขุดสระเก็บน้ำบางเขา ขุดสระเก็บน้ำบ่อทอง ขุดสระเก็บน้ำปุโละปุโย ขุดสระเก็บน้ำยาบี ขุดสระเก็บน้ำลิปะสะโง ขุดสระเก็บน้ำเกาะเปาะ  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำกะมิยอ ขุดสระเก็บน้ำคลองมานิง ขุดสระเก็บน้ำจะบังติกอ ขุดสระเก็บน้ำตะลุโบะ ขุดสระเก็บน้ำตันหยงลุโละ ขุดสระเก็บน้ำบานา ขุดสระเก็บน้ำบาราเฮาะ ขุดสระเก็บน้ำบาราโหม ขุดสระเก็บน้ำปะกาฮะรัง ขุดสระเก็บน้ำปุยุด ขุดสระเก็บน้ำรูสะมิแล ขุดสระเก็บน้ำสะบารัง ขุดสระเก็บน้ำอาเนาะรู  ขุดสระเก็บน้ำแม่ลานขุดสระเก็บน้ำป่าไร่ ขุดสระเก็บน้ำม่วงเตี้ย ขุดสระเก็บน้ำแม่ลาน  ขุดสระเก็บน้ำโคกโพธิ์ขุดสระเก็บน้ำควนโนรี ขุดสระเก็บน้ำช้างให้ตก ขุดสระเก็บน้ำทรายขาว ขุดสระเก็บน้ำทุ่งพลา ขุดสระเก็บน้ำท่าเรือ ขุดสระเก็บน้ำนาประดู่ ขุดสระเก็บน้ำนาเกตุ ขุดสระเก็บน้ำบางโกระ ขุดสระเก็บน้ำปากล่อ ขุดสระเก็บน้ำป่าบอน ขุดสระเก็บน้ำมะกรูด ขุดสระเก็บน้ำโคกโพธิ์  ขุดสระเก็บน้ำไม้แก่นขุดสระเก็บน้ำคอนทราย ขุดสระเก็บน้ำตะโละไกรทอง ขุดสระเก็บน้ำไทรทอง ขุดสระเก็บน้ำไม้แก่น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s