รับขุดสระพระนครศรีอยุธยา

ขุดสระโคกหนองนาพระนครศรีอยุธยาแบคโฮขุดบ่อน้ำพระนครศรีอยุธยาขุดสระน้ำพระนครศรีอยุธยาแบคโฮขุดสระเก็บน้ำพระนครศรีอยุธยาถมดินสร้างบ้านพระนครศรีอยุธยาขุดบ่อถมที่พระนครศรีอยุธยารับถมที่พระนครศรีอยุธยา ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินพระนครศรีอยุธยา
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำพระนครศรีอยุธยา สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจพระนครศรีอยุธยาขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำพระนครศรีอยุธยา จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินพระนครศรีอยุธยา หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่พระนครศรีอยุธยา ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกพระนครศรีอยุธยา เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรพระนครศรีอยุธยาขุดบ่อ ถมที่พระนครศรีอยุธยา ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ พระนครศรีอยุธยา

 ขุดสระเก็บน้ำท่าเรือขุดสระเก็บน้ำจำปา ขุดสระเก็บน้ำท่าหลวง ขุดสระเก็บน้ำท่าเจ้าสนุก ขุดสระเก็บน้ำท่าเรือ ขุดสระเก็บน้ำบ้านร่อม ขุดสระเก็บน้ำปากท่า ขุดสระเก็บน้ำวังแดง ขุดสระเก็บน้ำศาลาลอย ขุดสระเก็บน้ำหนองขนาก ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์เอน  ขุดสระเก็บน้ำนครหลวงขุดสระเก็บน้ำคลองสะแก ขุดสระเก็บน้ำท่าช้าง ขุดสระเก็บน้ำนครหลวง ขุดสระเก็บน้ำบางพระครู ขุดสระเก็บน้ำบางระกำ ขุดสระเก็บน้ำบ่อโพง ขุดสระเก็บน้ำบ้านชุ้ง ขุดสระเก็บน้ำปากจั่น ขุดสระเก็บน้ำพระนอน ขุดสระเก็บน้ำสามไถ ขุดสระเก็บน้ำหนองปลิง ขุดสระเก็บน้ำแม่ลา  ขุดสระเก็บน้ำบางซ้ายขุดสระเก็บน้ำบางซ้าย ขุดสระเก็บน้ำปลายกลัด ขุดสระเก็บน้ำวังพัฒนา ขุดสระเก็บน้ำเต่าเล่า ขุดสระเก็บน้ำเทพมงคล ขุดสระเก็บน้ำแก้วฟ้า  ขุดสระเก็บน้ำบางบาลขุดสระเก็บน้ำกบเจา ขุดสระเก็บน้ำทางช้าง ขุดสระเก็บน้ำน้ำเต้า ขุดสระเก็บน้ำบางชะนี ขุดสระเก็บน้ำบางบาล ขุดสระเก็บน้ำบางหลวง ขุดสระเก็บน้ำบางหลวงโดด ขุดสระเก็บน้ำบางหัก ขุดสระเก็บน้ำบ้านกุ่ม ขุดสระเก็บน้ำบ้านคลัง ขุดสระเก็บน้ำพระขาว ขุดสระเก็บน้ำมหาพราหมณ์ ขุดสระเก็บน้ำวัดตะกู ขุดสระเก็บน้ำวัดยม ขุดสระเก็บน้ำสะพานไทย ขุดสระเก็บน้ำไทรน้อย  ขุดสระเก็บน้ำบางปะหันขุดสระเก็บน้ำขยาย ขุดสระเก็บน้ำขวัญเมือง ขุดสระเก็บน้ำตานิม ขุดสระเก็บน้ำตาลเอน ขุดสระเก็บน้ำทับน้ำ ขุดสระเก็บน้ำทางกลาง ขุดสระเก็บน้ำบางนางร้า ขุดสระเก็บน้ำบางปะหัน ขุดสระเก็บน้ำบางเดื่อ ขุดสระเก็บน้ำบางเพลิง ขุดสระเก็บน้ำบ้านขล้อ ขุดสระเก็บน้ำบ้านม้า ขุดสระเก็บน้ำบ้านลี่ ขุดสระเก็บน้ำพุทเลา ขุดสระเก็บน้ำหันสัง ขุดสระเก็บน้ำเสาธง ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์สามต้น  ขุดสระเก็บน้ำบางปะอินขุดสระเก็บน้ำขนอนหลวง ขุดสระเก็บน้ำคลองจิก ขุดสระเก็บน้ำคุ้งลาน ขุดสระเก็บน้ำตลาดเกรียบ ขุดสระเก็บน้ำตลิ่งชัน ขุดสระเก็บน้ำบางกระสั้น ขุดสระเก็บน้ำบางประแดง ขุดสระเก็บน้ำบ้านกรด ขุดสระเก็บน้ำบ้านพลับ ขุดสระเก็บน้ำบ้านสร้าง ขุดสระเก็บน้ำบ้านหว้า ขุดสระเก็บน้ำบ้านเลน ขุดสระเก็บน้ำบ้านแป้ง ขุดสระเก็บน้ำบ้านโพ ขุดสระเก็บน้ำวัดยม ขุดสระเก็บน้ำสามเรือน ขุดสระเก็บน้ำเกาะเกิด ขุดสระเก็บน้ำเชียงรากน้อย  ขุดสระเก็บน้ำบางไทรขุดสระเก็บน้ำกกแก้วบูรพา ขุดสระเก็บน้ำกระแชง ขุดสระเก็บน้ำช่างเหล็ก ขุดสระเก็บน้ำช้างน้อย ขุดสระเก็บน้ำช้างใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำบางพลี ขุดสระเก็บน้ำบางยี่โท ขุดสระเก็บน้ำบางไทร ขุดสระเก็บน้ำบ้างกลึง ขุดสระเก็บน้ำบ้านม้า ขุดสระเก็บน้ำบ้านเกาะ ขุดสระเก็บน้ำบ้านแป้ง ขุดสระเก็บน้ำราชคราม ขุดสระเก็บน้ำสนามชัย ขุดสระเก็บน้ำหน้าไม้ ขุดสระเก็บน้ำห่อหมก ขุดสระเก็บน้ำเชียงรากน้อย ขุดสระเก็บน้ำแคตก ขุดสระเก็บน้ำแคออก ขุดสระเก็บน้ำโคกช้างขุดสระเก็บน้ำโพแตง ขุดสระเก็บน้ำไผ่พระ ขุดสระเก็บน้ำไม้ตรา  ขุดสระเก็บน้ำบ้านแพรกขุดสระเก็บน้ำคลองน้อย ขุดสระเก็บน้ำบ้านแพรก ขุดสระเก็บน้ำบ้านใหม่ ขุดสระเก็บน้ำสองห้อง ขุดสระเก็บน้ำสำพะเนียง  ขุดสระเก็บน้ำผักไห่ขุดสระเก็บน้ำกุฎี ขุดสระเก็บน้ำจักราช ขุดสระเก็บน้ำดอนลาน ขุดสระเก็บน้ำตาลาน ขุดสระเก็บน้ำท่าดินแดง ขุดสระเก็บน้ำนาคู ขุดสระเก็บน้ำบ้านแค ขุดสระเก็บน้ำบ้านใหญ่ขุดสระเก็บน้ำผักไห่ ขุดสระเก็บน้ำลาดชิด ขุดสระเก็บน้ำลาดน้ำเค็ม ขุดสระเก็บน้ำลำตะเคียน ขุดสระเก็บน้ำหนองน้ำใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำหน้าโคก ขุดสระเก็บน้ำอมฤต ขุดสระเก็บน้ำโคกช้าง  ขุดสระเก็บน้ำพระนครศรีอยุธยาขุดสระเก็บน้ำกะมัง ขุดสระเก็บน้ำคลองตะเคียน ขุดสระเก็บน้ำคลองสระบัว ขุดสระเก็บน้ำคลองสวนพลู ขุดสระเก็บน้ำท่าวาสุกรี ขุดสระเก็บน้ำบ้านป้อม ขุดสระเก็บน้ำบ้านรุม ขุดสระเก็บน้ำบ้านเกาะ ขุดสระเก็บน้ำบ้านใหม่ ขุดสระเก็บน้ำประตูชัย ขุดสระเก็บน้ำปากกราน ขุดสระเก็บน้ำภูเขาทอง ขุดสระเก็บน้ำลุมพลี ขุดสระเก็บน้ำวัดตูม ขุดสระเก็บน้ำสวนพริก ขุดสระเก็บน้ำสำเภาล่ม ขุดสระเก็บน้ำหอรัตนไชย ขุดสระเก็บน้ำหันตรา ขุดสระเก็บน้ำหัวรอ ขุดสระเก็บน้ำเกาะเรียน ขุดสระเก็บน้ำไผ่ลิง ศูนย์สินค้าOTOPพระนครศรีอยุธยา  ขุดสระเก็บน้ำภาชีขุดสระเก็บน้ำกระจิว ขุดสระเก็บน้ำดอนหญ้านาง ขุดสระเก็บน้ำพระแก้ว ขุดสระเก็บน้ำภาชี ขุดสระเก็บน้ำระโสม ขุดสระเก็บน้ำหนองน้ำใส ขุดสระเก็บน้ำโคกม่วง ขุดสระเก็บน้ำไผ่ล้อม  ขุดสระเก็บน้ำมหาราชขุดสระเก็บน้ำกะทุ่ม ขุดสระเก็บน้ำท่าตอ ขุดสระเก็บน้ำน้ำเต้า ขุดสระเก็บน้ำบางนา ขุดสระเก็บน้ำบ้านขวาง ขุดสระเก็บน้ำบ้านนา ขุดสระเก็บน้ำบ้านใหม่ ขุดสระเก็บน้ำพิตเพียน ขุดสระเก็บน้ำมหาราช ขุดสระเก็บน้ำหัวไผ่ ขุดสระเก็บน้ำเจ้าปลุก ขุดสระเก็บน้ำโรงช้าง  ขุดสระเก็บน้ำลาดบัวหลวงขุดสระเก็บน้ำคลองพระยาบันลือ ขุดสระเก็บน้ำคู้สลอด ขุดสระเก็บน้ำพระยาบันลือ ขุดสระเก็บน้ำลาดบัวหลวง ขุดสระเก็บน้ำสามเมือง ขุดสระเก็บน้ำสิงหนาท ขุดสระเก็บน้ำหลักชัย  ขุดสระเก็บน้ำวังน้อยขุดสระเก็บน้ำข้าวงาม ขุดสระเก็บน้ำชะแมบ ขุดสระเก็บน้ำบ่อตาโล่ ขุดสระเก็บน้ำพยอม ขุดสระเก็บน้ำลำตาเสา ขุดสระเก็บน้ำลำไทร ขุดสระเก็บน้ำวังจุฬา ขุดสระเก็บน้ำวังน้อย ขุดสระเก็บน้ำสนับทึบ ขุดสระเก็บน้ำหันตะเภา  ขุดสระเก็บน้ำอุทัยขุดสระเก็บน้ำข้าวเม่า ขุดสระเก็บน้ำคานหาม ขุดสระเก็บน้ำธนู ขุดสระเก็บน้ำบ้านช้าง ขุดสระเก็บน้ำบ้านหีบ ขุดสระเก็บน้ำสามบัณฑิต ขุดสระเก็บน้ำหนองน้ำส้ม ขุดสระเก็บน้ำหนองไม้ซุง ขุดสระเก็บน้ำอุทัย ขุดสระเก็บน้ำเสนา ขุดสระเก็บน้ำโพสาวหาญ  ขุดสระเก็บน้ำเสนาขุดสระเก็บน้ำชายนา ขุดสระเก็บน้ำดอนทอง ขุดสระเก็บน้ำบางนมโค ขุดสระเก็บน้ำบ้านกระทุ่ม ขุดสระเก็บน้ำบ้านหลวง ขุดสระเก็บน้ำบ้านแถว ขุดสระเก็บน้ำบ้านแพนขุดสระเก็บน้ำบ้านโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำมารวิชัย ขุดสระเก็บน้ำรางจรเข้ ขุดสระเก็บน้ำลาดงา ขุดสระเก็บน้ำสามกอ ขุดสระเก็บน้ำสามตุ่ม ขุดสระเก็บน้ำหัวเวียง ขุดสระเก็บน้ำเจ้าเจ็ด ขุดสระเก็บน้ำเจ้าเสด็จ ขุดสระเก็บน้ำเสนา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s