รับขุดสระพังงา

ขุดสระโคกหนองนาพังงาแบคโฮขุดบ่อน้ำพังงาขุดสระน้ำพังงาแบคโฮขุดสระเก็บน้ำพังงาถมดินสร้างบ้านพังงาขุดบ่อถมที่พังงารับถมที่พังงา ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินพังงา
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำพังงา สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจพังงาขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในพังงาพังงาขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำพังงา จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินพังงา หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่พังงา ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกพังงา เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรพังงาขุดบ่อ ถมที่พังงา ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ พังงา

 ขุดสระเก็บน้ำกะปงขุดสระเก็บน้ำกะปง ขุดสระเก็บน้ำท่านา ขุดสระเก็บน้ำรมณีย์ ขุดสระเก็บน้ำเหมาะ ขุดสระเก็บน้ำเหล  ขุดสระเก็บน้ำคุระบุรีขุดสระเก็บน้ำคุระ ขุดสระเก็บน้ำบางวัน ขุดสระเก็บน้ำเกาะพระทอง ขุดสระเก็บน้ำแม่นางขาว  ขุดสระเก็บน้ำตะกั่วทุ่งขุดสระเก็บน้ำกระโสม ขุดสระเก็บน้ำกะไหล ขุดสระเก็บน้ำคลองเคียน ขุดสระเก็บน้ำถ้ำ ขุดสระเก็บน้ำท่าอยู่ ขุดสระเก็บน้ำหล่อยูง ขุดสระเก็บน้ำโคกกลอย  ขุดสระเก็บน้ำตะกั่วป่าขุดสระเก็บน้ำคึกคัก ขุดสระเก็บน้ำตะกั่วป่า ขุดสระเก็บน้ำตำตัว ขุดสระเก็บน้ำบางนายสี ขุดสระเก็บน้ำบางม่วง ขุดสระเก็บน้ำบางไทร ขุดสระเก็บน้ำเกาะคอเขา ขุดสระเก็บน้ำโคกเคียน  ขุดสระเก็บน้ำทับปุดขุดสระเก็บน้ำถ้ำทองหลาง ขุดสระเก็บน้ำทับปุด ขุดสระเก็บน้ำบางเหรียง ขุดสระเก็บน้ำบ่อแสน ขุดสระเก็บน้ำมะรุ่ย ขุดสระเก็บน้ำโคกเจริญ  ขุดสระเก็บน้ำท้ายเหมืองขุดสระเก็บน้ำทุ่งมะพร้าว ขุดสระเก็บน้ำท้ายเหมือง ขุดสระเก็บน้ำนาเตย ขุดสระเก็บน้ำบางทอง ขุดสระเก็บน้ำลำภี ขุดสระเก็บน้ำลำแก่น  ขุดสระเก็บน้ำเกาะยาวขุดสระเก็บน้ำพรุใน ขุดสระเก็บน้ำเกาะยาวน้อย ขุดสระเก็บน้ำเกาะยาวใหญ่  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำตากแดด ขุดสระเก็บน้ำถ้ำน้ำผุด ขุดสระเก็บน้ำทุ่งคาโงก ขุดสระเก็บน้ำท้ายช้าง ขุดสระเก็บน้ำนบปริง ขุดสระเก็บน้ำบางเตย ขุดสระเก็บน้ำป่ากอ ขุดสระเก็บน้ำสองแพรก ขุดสระเก็บน้ำเกาะปันหยี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s