รับขุดสระพัทลุง

ขุดสระโคกหนองนาพัทลุงแบคโฮขุดบ่อน้ำพัทลุงขุดสระน้ำพัทลุงแบคโฮขุดสระเก็บน้ำพัทลุงถมดินสร้างบ้านพัทลุงขุดบ่อถมที่พัทลุงรับถมที่พัทลุง ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินพัทลุง
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำพัทลุง สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจพัทลุงขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในพัทลุงพัทลุงขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำพัทลุง จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินพัทลุง หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่พัทลุง ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกพัทลุง เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรพัทลุงขุดบ่อ ถมที่พัทลุง ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ พัทลุง

 ขุดสระเก็บน้ำศรีนครินทร์ขุดสระเก็บน้ำชุมพล ขุดสระเก็บน้ำบ้านนา ขุดสระเก็บน้ำลำสินธุ์ ขุดสระเก็บน้ำอ่างทอง  ขุดสระเก็บน้ำกงหราขุดสระเก็บน้ำกงหรา ขุดสระเก็บน้ำคลองทรายขาว ขุดสระเก็บน้ำคลองเฉลิม ขุดสระเก็บน้ำชะรัด ขุดสระเก็บน้ำสมหวัง  ขุดสระเก็บน้ำควนขนุนขุดสระเก็บน้ำควนขนุน ขุดสระเก็บน้ำชะมวง ขุดสระเก็บน้ำดอนทรายขุดสระเก็บน้ำทะเลน้อย ขุดสระเก็บน้ำนาขยาด ขุดสระเก็บน้ำปันแต ขุดสระเก็บน้ำพนมวังก์ ขุดสระเก็บน้ำพนางตุง ขุดสระเก็บน้ำมะกอกเหนือ ขุดสระเก็บน้ำแพรกหา ขุดสระเก็บน้ำแหลมโตนด ขุดสระเก็บน้ำโตนดด้วน  ขุดสระเก็บน้ำตะโหมดขุดสระเก็บน้ำคลองใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำตะโหมด ขุดสระเก็บน้ำแม่ขรี  ขุดสระเก็บน้ำบางแก้วขุดสระเก็บน้ำท่ามะเดื่อ ขุดสระเก็บน้ำนาปะขอ ขุดสระเก็บน้ำโคกสัก  ขุดสระเก็บน้ำปากพะยูนขุดสระเก็บน้ำดอนทราย ขุดสระเก็บน้ำดอนประดู่ ขุดสระเก็บน้ำปากพะยูน ขุดสระเก็บน้ำฝาละมี ขุดสระเก็บน้ำหารเทา ขุดสระเก็บน้ำเกาะนางคำ ขุดสระเก็บน้ำเกาะหมาก  ขุดสระเก็บน้ำป่าบอนขุดสระเก็บน้ำทุ่งนารี ขุดสระเก็บน้ำป่าบอน ขุดสระเก็บน้ำวังใหม่ ขุดสระเก็บน้ำหนองธง ขุดสระเก็บน้ำโคกทราย  ขุดสระเก็บน้ำป่าพะยอมขุดสระเก็บน้ำบ้านพร้าว ขุดสระเก็บน้ำป่าพะยอม ขุดสระเก็บน้ำลานข่อย ขุดสระเก็บน้ำเกาะเต่า  ขุดสระเก็บน้ำศรีบรรพตขุดสระเก็บน้ำตะแพน ขุดสระเก็บน้ำเขาปู่ ขุดสระเก็บน้ำเขาย่า  ขุดสระเก็บน้ำเขาชัยสนขุดสระเก็บน้ำควนขนุน ขุดสระเก็บน้ำจองถนน ขุดสระเก็บน้ำหานโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำเขาชัยสน ขุดสระเก็บน้ำโคกม่วง  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำควนมะพร้าว ขุดสระเก็บน้ำคูหาสวรรค์ ขุดสระเก็บน้ำชัยบุรี ขุดสระเก็บน้ำตำนาน ขุดสระเก็บน้ำท่ามิหรำ ขุดสระเก็บน้ำท่าแค ขุดสระเก็บน้ำนาท่อม ขุดสระเก็บน้ำนาโหนด ขุดสระเก็บน้ำปรางหมู่ ขุดสระเก็บน้ำพญาขัน ขุดสระเก็บน้ำร่มเมือง ขุดสระเก็บน้ำลำปำ ขุดสระเก็บน้ำเขาเจียก ขุดสระเก็บน้ำโคกชะงาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s