รับขุดสระพิษณุโลก

ขุดสระโคกหนองนาพิษณุโลกแบคโฮขุดบ่อน้ำพิษณุโลกขุดสระน้ำพิษณุโลกแบคโฮขุดสระเก็บน้ำพิษณุโลกถมดินสร้างบ้านพิษณุโลกขุดบ่อถมที่พิษณุโลกรับถมที่พิษณุโลก ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินพิษณุโลก
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำพิษณุโลก สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจพิษณุโลกขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในพิษณุโลกพิษณุโลกขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำพิษณุโลก จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินพิษณุโลก หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่พิษณุโลก ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกพิษณุโลก เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรพิษณุโลกขุดบ่อ ถมที่พิษณุโลก ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ พิษณุโลก

 ขุดสระเก็บน้ำชาติตระการขุดสระเก็บน้ำชาติตระการ ขุดสระเก็บน้ำท่าสะแก ขุดสระเก็บน้ำบ่อภาค ขุดสระเก็บน้ำบ้านดง ขุดสระเก็บน้ำป่าแดง ขุดสระเก็บน้ำสวนเมี่ยง  ขุดสระเก็บน้ำนครไทยขุดสระเก็บน้ำนครชุม ขุดสระเก็บน้ำนครไทย ขุดสระเก็บน้ำนาบัว ขุดสระเก็บน้ำน้ำกุ่ม ขุดสระเก็บน้ำบ่อโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำบ้านพร้าว ขุดสระเก็บน้ำบ้านแยง ขุดสระเก็บน้ำยางโกลน ขุดสระเก็บน้ำหนองกะท้าว ขุดสระเก็บน้ำห้วยเฮี้ย ขุดสระเก็บน้ำเนินเพิ่ม  ขุดสระเก็บน้ำบางกระทุ่มขุดสระเก็บน้ำท่าตาล ขุดสระเก็บน้ำนครป่าหมาก ขุดสระเก็บน้ำบางกระทุ่ม ขุดสระเก็บน้ำบ้านไร่ ขุดสระเก็บน้ำวัดตายม ขุดสระเก็บน้ำสนามคลี ขุดสระเก็บน้ำเนินกุ่ม ขุดสระเก็บน้ำโคกสลุด ขุดสระเก็บน้ำไผ่ล้อม  ขุดสระเก็บน้ำบางระกำขุดสระเก็บน้ำคุยม่วง ขุดสระเก็บน้ำชุมแสงสงคราม ขุดสระเก็บน้ำท่านางงาม ขุดสระเก็บน้ำนิคมพัฒนา ขุดสระเก็บน้ำบางระกำ ขุดสระเก็บน้ำบึงกอก ขุดสระเก็บน้ำบ่อทอง ขุดสระเก็บน้ำปลักแรด ขุดสระเก็บน้ำพันเสา ขุดสระเก็บน้ำวังอิทก ขุดสระเก็บน้ำหนองกุลา  ขุดสระเก็บน้ำพรหมพิรามขุดสระเก็บน้ำดงประคำ ขุดสระเก็บน้ำตลุกเทียม ขุดสระเก็บน้ำทับยายเชียง ขุดสระเก็บน้ำท่าช้าง ขุดสระเก็บน้ำพรหมพิราม ขุดสระเก็บน้ำมะตูม ขุดสระเก็บน้ำมะต้อง ขุดสระเก็บน้ำวงฆ้อง ขุดสระเก็บน้ำวังวน ขุดสระเก็บน้ำศรีภิรมย์ ขุดสระเก็บน้ำหนองแขม ขุดสระเก็บน้ำหอกลอง  ขุดสระเก็บน้ำวังทองขุดสระเก็บน้ำชัยนาม ขุดสระเก็บน้ำดินทอง ขุดสระเก็บน้ำท่าหมื่นราม ขุดสระเก็บน้ำบ้านกลาง ขุดสระเก็บน้ำพันชาลี ขุดสระเก็บน้ำวังทอง ขุดสระเก็บน้ำวังนกแอ่น ขุดสระเก็บน้ำวังพิกุล ขุดสระเก็บน้ำหนองพระ ขุดสระเก็บน้ำแก่งโสภา ขุดสระเก็บน้ำแม่ระกา  ขุดสระเก็บน้ำวัดโบสถ์ขุดสระเก็บน้ำคันโช้ง ขุดสระเก็บน้ำท่างาม ขุดสระเก็บน้ำท้อแท้ ขุดสระเก็บน้ำบ้านยาง ขุดสระเก็บน้ำวัดโบสถ์ ขุดสระเก็บน้ำหินลาด  ขุดสระเก็บน้ำเนินมะปรางขุดสระเก็บน้ำชมพู ขุดสระเก็บน้ำบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ขุดสระเก็บน้ำบ้านมุง ขุดสระเก็บน้ำวังยาง ขุดสระเก็บน้ำวังโพรง ขุดสระเก็บน้ำเนินมะปราง ขุดสระเก็บน้ำไทรย้อย  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำงิ้วงาม ขุดสระเก็บน้ำจอมทอง ขุดสระเก็บน้ำดอนทอง ขุดสระเก็บน้ำท่าทอง ขุดสระเก็บน้ำท่าโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำบึงพระ ขุดสระเก็บน้ำบ้านกร่าง ขุดสระเก็บน้ำบ้านคลอง ขุดสระเก็บน้ำบ้านป่า ขุดสระเก็บน้ำปากโทก ขุดสระเก็บน้ำพลายชุมพล ขุดสระเก็บน้ำมะขามสูง ขุดสระเก็บน้ำวังน้ำคู้ ขุดสระเก็บน้ำวัดจันทร์ ขุดสระเก็บน้ำวัดพริก ขุดสระเก็บน้ำสมอแข ขุดสระเก็บน้ำหัวรอ ขุดสระเก็บน้ำอรัญญิก ขุดสระเก็บน้ำในเมือง ขุดสระเก็บน้ำไผ่ขอดอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s