รับขุดสระมหาสารคาม

ขุดสระโคกหนองนามหาสารคามแบคโฮขุดบ่อน้ำมหาสารคามขุดสระน้ำมหาสารคามแบคโฮขุดสระเก็บน้ำมหาสารคามถมดินสร้างบ้านมหาสารคามขุดบ่อถมที่มหาสารคามรับถมที่มหาสารคาม ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินมหาสารคาม
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำมหาสารคาม สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจมหาสารคามขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในมหาสารคามมหาสารคามขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำมหาสารคาม จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินมหาสารคาม หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่มหาสารคาม ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกมหาสารคาม เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรมหาสารคามขุดบ่อ ถมที่มหาสารคาม ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ มหาสารคาม

 ขุดสระเก็บน้ำชื่นชมขุดสระเก็บน้ำกุดปลาดุก ขุดสระเก็บน้ำชื่นชม ขุดสระเก็บน้ำหนองกุง ขุดสระเก็บน้ำเหล่าดอกไม้  ขุดสระเก็บน้ำกันทรวิชัยขุดสระเก็บน้ำกุดใส้จ่อ ขุดสระเก็บน้ำขามเฒ่าพัฒนา ขุดสระเก็บน้ำขามเรียง ขุดสระเก็บน้ำคันธารราษฎร์ ขุดสระเก็บน้ำท่าขอนยาง ขุดสระเก็บน้ำนาสีนวน ขุดสระเก็บน้ำมะค่า ขุดสระเก็บน้ำศรีสุข ขุดสระเก็บน้ำเขวาใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำโคกพระ  ขุดสระเก็บน้ำกุดรังขุดสระเก็บน้ำกุดรัง ขุดสระเก็บน้ำนาโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำหนองแวง ขุดสระเก็บน้ำห้วยเตย ขุดสระเก็บน้ำเลิงแฝก  ขุดสระเก็บน้ำนาดูนขุดสระเก็บน้ำกู่สันตรัตน์ ขุดสระเก็บน้ำดงดวน ขุดสระเก็บน้ำดงบัง ขุดสระเก็บน้ำดงยาง ขุดสระเก็บน้ำนาดูน ขุดสระเก็บน้ำพระธาตุ ขุดสระเก็บน้ำหนองคู ขุดสระเก็บน้ำหนองไผ่ ขุดสระเก็บน้ำหัวดง  ขุดสระเก็บน้ำนาเชือกขุดสระเก็บน้ำนาเชือก ขุดสระเก็บน้ำปอพาน ขุดสระเก็บน้ำสันป่าตอง ขุดสระเก็บน้ำสำโรง ขุดสระเก็บน้ำหนองกุง ขุดสระเก็บน้ำหนองเม็ก ขุดสระเก็บน้ำหนองเรือ ขุดสระเก็บน้ำหนองแดง ขุดสระเก็บน้ำหนองโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำเขวาไร่  ขุดสระเก็บน้ำบรบือขุดสระเก็บน้ำกำพี้ ขุดสระเก็บน้ำดอนงัว ขุดสระเก็บน้ำบรบือ ขุดสระเก็บน้ำบัวมาศ ขุดสระเก็บน้ำบ่อใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำยาง ขุดสระเก็บน้ำวังใหม่ ขุดสระเก็บน้ำวังไชย ขุดสระเก็บน้ำหนองคูขาด ขุดสระเก็บน้ำหนองจิก ขุดสระเก็บน้ำหนองม่วง ขุดสระเก็บน้ำหนองสิม ขุดสระเก็บน้ำหนองโก ขุดสระเก็บน้ำโนนราษี ขุดสระเก็บน้ำโนนแดง  ขุดสระเก็บน้ำพยัคฆภูมิพิสัยขุดสระเก็บน้ำก้ามปู ขุดสระเก็บน้ำนาสีนวล ขุดสระเก็บน้ำปะหลาน ขุดสระเก็บน้ำภารแอ่น ขุดสระเก็บน้ำราษฎร์พัฒนา ขุดสระเก็บน้ำราษฎร์เจริญ ขุดสระเก็บน้ำลานสะแก ขุดสระเก็บน้ำหนองบัว ขุดสระเก็บน้ำหนองบัวแก้ว ขุดสระเก็บน้ำเมืองเตา ขุดสระเก็บน้ำเมืองเสือ ขุดสระเก็บน้ำเม็กดำ ขุดสระเก็บน้ำเวียงชัย ขุดสระเก็บน้ำเวียงสะอาด  ขุดสระเก็บน้ำยางสีสุราชขุดสระเก็บน้ำขามเรียน ขุดสระเก็บน้ำดงเมือง ขุดสระเก็บน้ำนาภู ขุดสระเก็บน้ำบ้านกู่ ขุดสระเก็บน้ำยางสีสุราช ขุดสระเก็บน้ำสร้างแซ่ง ขุดสระเก็บน้ำหนองบัวสันตุ ขุดสระเก็บน้ำแวงดง  ขุดสระเก็บน้ำวาปีปทุมขุดสระเก็บน้ำขามป้อม ขุดสระเก็บน้ำงัวบา ขุดสระเก็บน้ำดงใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำนาข่า ขุดสระเก็บน้ำบ้านหวาย ขุดสระเก็บน้ำประชาพัฒนา ขุดสระเก็บน้ำหนองทุ่ม ขุดสระเก็บน้ำหนองแสง ขุดสระเก็บน้ำหนองแสน ขุดสระเก็บน้ำหนองไฮ ขุดสระเก็บน้ำหัวเรือ ขุดสระเก็บน้ำเสือโก้ก ขุดสระเก็บน้ำแคน ขุดสระเก็บน้ำโคกสีทองหลาง ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ชัย  ขุดสระเก็บน้ำเชียงยืนขุดสระเก็บน้ำกู่ทอง ขุดสระเก็บน้ำดอนเงิน ขุดสระเก็บน้ำนาทอง ขุดสระเก็บน้ำหนองซอน ขุดสระเก็บน้ำเชียงยืน ขุดสระเก็บน้ำเสือเฒ่า ขุดสระเก็บน้ำเหล่าบัวบาน ขุดสระเก็บน้ำโพนทอง  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำดอนหว่าน ขุดสระเก็บน้ำตลาด ขุดสระเก็บน้ำท่าตูม ขุดสระเก็บน้ำท่าสองคอน ขุดสระเก็บน้ำบัวค้อ ขุดสระเก็บน้ำลาดพัฒนา ขุดสระเก็บน้ำหนองปลิง ขุดสระเก็บน้ำหนองโน ขุดสระเก็บน้ำห้วยแอ่ง ขุดสระเก็บน้ำเกิ้ง ขุดสระเก็บน้ำเขวา ขุดสระเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ขุดสระเก็บน้ำแวงน่าง ขุดสระเก็บน้ำโคกก่อ  ขุดสระเก็บน้ำแกดำขุดสระเก็บน้ำมิตรภาพ ขุดสระเก็บน้ำวังแสง ขุดสระเก็บน้ำหนองกุง ขุดสระเก็บน้ำแกดำ ขุดสระเก็บน้ำโนนภิบาล  ขุดสระเก็บน้ำโกสุมพิสัยขุดสระเก็บน้ำดอนกลาง ขุดสระเก็บน้ำยางท่าแจ้ง ขุดสระเก็บน้ำยางน้อย ขุดสระเก็บน้ำวังยาว ขุดสระเก็บน้ำหนองกุงสวรรค์ ขุดสระเก็บน้ำหนองบอน ขุดสระเก็บน้ำหนองบัว ขุดสระเก็บน้ำหนองเหล็ก ขุดสระเก็บน้ำหัวขวาง ขุดสระเก็บน้ำเขวาไร่ ขุดสระเก็บน้ำเขื่อน ขุดสระเก็บน้ำเลิงใต้ ขุดสระเก็บน้ำเหล่าขุดสระเก็บน้ำแก้งแก ขุดสระเก็บน้ำแพง ขุดสระเก็บน้ำแห่ใต้ ขุดสระเก็บน้ำโพนงาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s