รับขุดสระยะลา

ขุดสระโคกหนองนายะลาแบคโฮขุดบ่อน้ำยะลาขุดสระน้ำยะลาแบคโฮขุดสระเก็บน้ำยะลาถมดินสร้างบ้านยะลาขุดบ่อถมที่ยะลารับถมที่ยะลา ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินยะลา
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำยะลา สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจยะลาขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในยะลายะลาขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำยะลา จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินยะลา หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่ยะลา ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกยะลา เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรยะลาขุดบ่อ ถมที่ยะลา ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ ยะลา

 ขุดสระเก็บน้ำกรงปินังขุดสระเก็บน้ำกรงปินัง ขุดสระเก็บน้ำปุโรง ขุดสระเก็บน้ำสะเอะ ขุดสระเก็บน้ำห้วยกระทิง  ขุดสระเก็บน้ำกาบังขุดสระเก็บน้ำกาบัง ขุดสระเก็บน้ำบาละ  ขุดสระเก็บน้ำธารโตขุดสระเก็บน้ำคีรีเขต ขุดสระเก็บน้ำธารโต ขุดสระเก็บน้ำบ้านแหร ขุดสระเก็บน้ำแม่หวาด  ขุดสระเก็บน้ำบันนังสตาขุดสระเก็บน้ำตลิ่งชัน ขุดสระเก็บน้ำตาเนาะปูเต๊ะ ขุดสระเก็บน้ำถ้ำทะลุ ขุดสระเก็บน้ำบันนังสตา ขุดสระเก็บน้ำบาเจาะ ขุดสระเก็บน้ำเขื่อนบางลาง  ขุดสระเก็บน้ำยะหาขุดสระเก็บน้ำกาตอง ขุดสระเก็บน้ำตาชี ขุดสระเก็บน้ำบาโงยซิแน ขุดสระเก็บน้ำบาโร๊ะ ขุดสระเก็บน้ำปะแต ขุดสระเก็บน้ำยะหา ขุดสระเก็บน้ำละแอ  ขุดสระเก็บน้ำรามันขุดสระเก็บน้ำกอตอตือร๊ะ ขุดสระเก็บน้ำกายูบอเกาะ ขุดสระเก็บน้ำกาลอ ขุดสระเก็บน้ำกาลูปัง ขุดสระเก็บน้ำจะกว๊ะ ขุดสระเก็บน้ำตะโล๊ะหะลอ ขุดสระเก็บน้ำท่าธง ขุดสระเก็บน้ำบาลอ ขุดสระเก็บน้ำบาโงย ขุดสระเก็บน้ำบือมัง ขุดสระเก็บน้ำยะต๊ะ ขุดสระเก็บน้ำวังพญา ขุดสระเก็บน้ำอาซ่อง ขุดสระเก็บน้ำเกะรอ ขุดสระเก็บน้ำเนินงาม ขุดสระเก็บน้ำโกตาบารู  ขุดสระเก็บน้ำเบตงขุดสระเก็บน้ำตาเนาะแมเราะ ขุดสระเก็บน้ำธารน้ำทิพย์ ขุดสระเก็บน้ำยะรม ขุดสระเก็บน้ำอัยเยอร์เวง ขุดสระเก็บน้ำเบตง  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำตาเซะ ขุดสระเก็บน้ำท่าสาป ขุดสระเก็บน้ำบันนังสาเรง ขุดสระเก็บน้ำบุดี ขุดสระเก็บน้ำพร่อน ขุดสระเก็บน้ำยะลา ขุดสระเก็บน้ำยุโป ขุดสระเก็บน้ำลำพะยา ขุดสระเก็บน้ำลำใหม่ ขุดสระเก็บน้ำลิดล ขุดสระเก็บน้ำสะเตง ขุดสระเก็บน้ำสะเตงนอก ขุดสระเก็บน้ำหน้าถ้ำ ขุดสระเก็บน้ำเปาะเส้ง 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s