รับขุดสระระยอง

ขุดสระโคกหนองนาระยองแบคโฮขุดบ่อน้ำระยองขุดสระน้ำระยองแบคโฮขุดสระเก็บน้ำระยองถมดินสร้างบ้านระยองขุดบ่อถมที่ระยองรับถมที่ระยอง ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินระยอง
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำระยอง สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจระยองขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในระยองระยองขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำระยอง จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินระยอง หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่ระยอง ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกระยอง เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรระยองขุดบ่อ ถมที่ระยอง ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ ระยอง

 ขุดสระเก็บน้ำนิคมพัฒนาขุดสระเก็บน้ำนิคมพัฒนา ขุดสระเก็บน้ำพนานิคม ขุดสระเก็บน้ำมะขามคู่ ขุดสระเก็บน้ำมาบข่า  ขุดสระเก็บน้ำเขาชะเมาขุดสระเก็บน้ำชำฆ้อ ขุดสระเก็บน้ำน้ำเป็น ขุดสระเก็บน้ำห้วยทับมอญ ขุดสระเก็บน้ำเขาน้อย  ขุดสระเก็บน้ำบ้านค่ายขุดสระเก็บน้ำชากบก ขุดสระเก็บน้ำตาขัน ขุดสระเก็บน้ำบางบุตร ขุดสระเก็บน้ำบ้านค่าย ขุดสระเก็บน้ำหนองตะพาน ขุดสระเก็บน้ำหนองบัว ขุดสระเก็บน้ำหนองละลอก  ขุดสระเก็บน้ำบ้านฉางขุดสระเก็บน้ำบ้านฉาง ขุดสระเก็บน้ำพลา ขุดสระเก็บน้ำสำนักท้อน  ขุดสระเก็บน้ำปลวกแดงขุดสระเก็บน้ำตาสิทธิ์ ขุดสระเก็บน้ำปลวกแดง ขุดสระเก็บน้ำมาบยางพร ขุดสระเก็บน้ำละหาร ขุดสระเก็บน้ำหนองไร่ ขุดสระเก็บน้ำแม่น้ำคู้  ขุดสระเก็บน้ำวังจันทร์ขุดสระเก็บน้ำชุมแสง ขุดสระเก็บน้ำป่ายุบใน ขุดสระเก็บน้ำพลงตาเอี่ยม ขุดสระเก็บน้ำวังจันทร์  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำกระเฉด ขุดสระเก็บน้ำตะพง ขุดสระเก็บน้ำทับมา ขุดสระเก็บน้ำท่าประดู่ ขุดสระเก็บน้ำนาตาขวัญ ขุดสระเก็บน้ำน้ำคอก ขุดสระเก็บน้ำบ้านแลง ขุดสระเก็บน้ำปากน้ำ ขุดสระเก็บน้ำมาบตาพุด ขุดสระเก็บน้ำสำนักทอง ขุดสระเก็บน้ำห้วยโป่ง ขุดสระเก็บน้ำเชิงเนิน ขุดสระเก็บน้ำเนินพระ ขุดสระเก็บน้ำเพ ขุดสระเก็บน้ำแกลง  ขุดสระเก็บน้ำแกลงขุดสระเก็บน้ำกระแสบน ขุดสระเก็บน้ำกร่ำ ขุดสระเก็บน้ำกองดิน ขุดสระเก็บน้ำคลองปูน ขุดสระเก็บน้ำชากพง ขุดสระเก็บน้ำชากโดน ขุดสระเก็บน้ำทางเกวียน ขุดสระเก็บน้ำทุ่งควายกิน ขุดสระเก็บน้ำบ้านนา ขุดสระเก็บน้ำปากน้ำกระแส ขุดสระเก็บน้ำพังราด ขุดสระเก็บน้ำวังหว้า ขุดสระเก็บน้ำสองสลึง ขุดสระเก็บน้ำห้วยยาง ขุดสระเก็บน้ำเนินฆ้อ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s