รับขุดสระราชบุรี

ขุดสระโคกหนองนาราชบุรีแบคโฮขุดบ่อน้ำราชบุรีขุดสระน้ำราชบุรีแบคโฮขุดสระเก็บน้ำราชบุรีถมดินสร้างบ้านราชบุรีขุดบ่อถมที่ราชบุรีรับถมที่ราชบุรี ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินราชบุรี
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำราชบุรี สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจราชบุรีขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในราชบุรีราชบุรีขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำราชบุรี จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินราชบุรี หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่ราชบุรี ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกราชบุรี เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรราชบุรีขุดบ่อ ถมที่ราชบุรี ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ ราชบุรี

 ขุดสระเก็บน้ำบ้านคาขุดสระเก็บน้ำบ้านคา ขุดสระเก็บน้ำบ้านบึง ขุดสระเก็บน้ำหนองพันจันทร์  ขุดสระเก็บน้ำจอมบึงขุดสระเก็บน้ำจอมบึง ขุดสระเก็บน้ำด่านทับตะโก ขุดสระเก็บน้ำปากช่อง ขุดสระเก็บน้ำรางบัว ขุดสระเก็บน้ำเบิกไพร ขุดสระเก็บน้ำแก้มอ้น  ขุดสระเก็บน้ำดำเนินสะดวกขุดสระเก็บน้ำขุนพิทักษ์ ขุดสระเก็บน้ำดอนกรวย ขุดสระเก็บน้ำดอนคลัง ขุดสระเก็บน้ำดอนไผ่ ขุดสระเก็บน้ำดำเนินสะดวก ขุดสระเก็บน้ำตาหลวง ขุดสระเก็บน้ำท่านัด ขุดสระเก็บน้ำบัวงาม ขุดสระเก็บน้ำบ้านไร่ ขุดสระเก็บน้ำประสาทสิทธิ์ ขุดสระเก็บน้ำศรีสุราษฎร์ ขุดสระเก็บน้ำสี่หมื่น ขุดสระเก็บน้ำแพงพวย  ขุดสระเก็บน้ำบางแพขุดสระเก็บน้ำดอนคา ขุดสระเก็บน้ำดอนใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำบางแพ ขุดสระเก็บน้ำวังเย็น ขุดสระเก็บน้ำวัดแก้ว ขุดสระเก็บน้ำหัวโพ ขุดสระเก็บน้ำโพหัก  ขุดสระเก็บน้ำบ้านโป่งขุดสระเก็บน้ำกรับใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำคุ้งพยอม ขุดสระเก็บน้ำดอนกระเบื้อง ขุดสระเก็บน้ำท่าผา ขุดสระเก็บน้ำนครชุมน์ ขุดสระเก็บน้ำบ้านม่วง ขุดสระเก็บน้ำบ้านโป่ง ขุดสระเก็บน้ำปากแรต ขุดสระเก็บน้ำลาดบัวขาว ขุดสระเก็บน้ำสวนกล้วย ขุดสระเก็บน้ำหนองกบ ขุดสระเก็บน้ำหนองปลาหมอ ขุดสระเก็บน้ำหนองอ้อ ขุดสระเก็บน้ำเขาขลุง ขุดสระเก็บน้ำเบิกไพร  ขุดสระเก็บน้ำปากท่อขุดสระเก็บน้ำดอนทราย ขุดสระเก็บน้ำทุ่งหลวง ขุดสระเก็บน้ำบ่อกระดาน ขุดสระเก็บน้ำปากท่อ ขุดสระเก็บน้ำป่าไก่ ขุดสระเก็บน้ำยางหัก ขุดสระเก็บน้ำวังมะนาว ขุดสระเก็บน้ำวัดยางงาม ขุดสระเก็บน้ำวันดาว ขุดสระเก็บน้ำหนองกระทุ่ม ขุดสระเก็บน้ำห้วยยางโทน ขุดสระเก็บน้ำอ่างหิน  ขุดสระเก็บน้ำวัดเพลงขุดสระเก็บน้ำจอมประทัด ขุดสระเก็บน้ำวัดเพลง ขุดสระเก็บน้ำเกาะศาลพระ  ขุดสระเก็บน้ำสวนผึ้งขุดสระเก็บน้ำตะนาวศรี ขุดสระเก็บน้ำท่าเคย ขุดสระเก็บน้ำป่าหวาย ขุดสระเก็บน้ำสวนผึ้ง  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำคุ้งกระถิน ขุดสระเก็บน้ำคุ้งน้ำวน ขุดสระเก็บน้ำคูบัว ขุดสระเก็บน้ำดอนตะโก ขุดสระเก็บน้ำดอนแร่ ขุดสระเก็บน้ำท่าราบ ขุดสระเก็บน้ำน้ำพุ ขุดสระเก็บน้ำบางป่า ขุดสระเก็บน้ำบ้านไร่ ขุดสระเก็บน้ำพิกุลทอง ขุดสระเก็บน้ำสามเรือน ขุดสระเก็บน้ำหนองกลางนา ขุดสระเก็บน้ำหน้าเมือง ขุดสระเก็บน้ำหลุมดิน ขุดสระเก็บน้ำหินกอง ขุดสระเก็บน้ำห้วยไผ่ ขุดสระเก็บน้ำอ่างทอง ขุดสระเก็บน้ำเกาะพลับพลา ขุดสระเก็บน้ำเขาแร้ง ขุดสระเก็บน้ำเจดีย์หัก ขุดสระเก็บน้ำโคกหม้อ ขุดสระเก็บน้ำเทศบาลหลักเมือง  ขุดสระเก็บน้ำโพธารามขุดสระเก็บน้ำคลองข่อย ขุดสระเก็บน้ำคลองตาคต ขุดสระเก็บน้ำชำแระ ขุดสระเก็บน้ำดอนกระเบื้อง ขุดสระเก็บน้ำดอนทราย ขุดสระเก็บน้ำท่าชุมพล ขุดสระเก็บน้ำธรรมเสน ขุดสระเก็บน้ำนางแก้ว ขุดสระเก็บน้ำบางโตนด ขุดสระเก็บน้ำบ้านฆ้อง ขุดสระเก็บน้ำบ้านสิงห์ ขุดสระเก็บน้ำบ้านเลือก ขุดสระเก็บน้ำสร้อยฟ้า ขุดสระเก็บน้ำหนองกวาง ขุดสระเก็บน้ำหนองโพ ขุดสระเก็บน้ำเขาชะงุ้ม ขุดสระเก็บน้ำเจ็ดเสมียน ขุดสระเก็บน้ำเตาปูน ขุดสระเก็บน้ำโพธาราม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s