รับขุดสระร้อยเอ็ด

ขุดสระโคกหนองนาร้อยเอ็ดแบคโฮขุดบ่อน้ำร้อยเอ็ดขุดสระน้ำร้อยเอ็ดแบคโฮขุดสระเก็บน้ำร้อยเอ็ดถมดินสร้างบ้านร้อยเอ็ดขุดบ่อถมที่ร้อยเอ็ดรับถมที่ร้อยเอ็ด ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินร้อยเอ็ด
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำร้อยเอ็ด สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจร้อยเอ็ดขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำร้อยเอ็ด จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินร้อยเอ็ด หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่ร้อยเอ็ด ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกร้อยเอ็ด เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรร้อยเอ็ดขุดบ่อ ถมที่ร้อยเอ็ด ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ ร้อยเอ็ด

 ขุดสระเก็บน้ำทุ่งเขาหลวงขุดสระเก็บน้ำทุ่งเขาหลวง ขุดสระเก็บน้ำบึงงาม ขุดสระเก็บน้ำมะบ้า ขุดสระเก็บน้ำเทอดไทย ขุดสระเก็บน้ำเหล่า  ขุดสระเก็บน้ำหนองฮีขุดสระเก็บน้ำดูกอึ่ง ขุดสระเก็บน้ำสาวแห ขุดสระเก็บน้ำหนองฮี ขุดสระเก็บน้ำเด่นราษฎร์  ขุดสระเก็บน้ำเชียงขวัญขุดสระเก็บน้ำบ้านเขือง ขุดสระเก็บน้ำพระธาตุ ขุดสระเก็บน้ำพระเจ้า ขุดสระเก็บน้ำพลับพลา ขุดสระเก็บน้ำหมูม้น ขุดสระเก็บน้ำเชียงขวัญ  ขุดสระเก็บน้ำจตุรพักตรพิมานขุดสระเก็บน้ำดงกลาง ขุดสระเก็บน้ำดงแดง ขุดสระเก็บน้ำดู่น้อย ขุดสระเก็บน้ำน้ำใส ขุดสระเก็บน้ำป่าสังข์ ขุดสระเก็บน้ำลิ้นฟ้า ขุดสระเก็บน้ำศรีโคตร ขุดสระเก็บน้ำหนองผือ ขุดสระเก็บน้ำหัวช้าง ขุดสระเก็บน้ำอีง่อง ขุดสระเก็บน้ำเมืองหงส์ ขุดสระเก็บน้ำโคกล่าม  ขุดสระเก็บน้ำจังหารขุดสระเก็บน้ำจังหาร ขุดสระเก็บน้ำดงสิงห์ ขุดสระเก็บน้ำดินดำ ขุดสระเก็บน้ำปาฝา ขุดสระเก็บน้ำผักแว่น ขุดสระเก็บน้ำม่วงลาด ขุดสระเก็บน้ำยางใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำแสนชาติ  ขุดสระเก็บน้ำธวัชบุรีขุดสระเก็บน้ำธงธานี ขุดสระเก็บน้ำธวัชบุรี ขุดสระเก็บน้ำนิเวศน์ ขุดสระเก็บน้ำบึงนคร ขุดสระเก็บน้ำมะอึ ขุดสระเก็บน้ำราชธานี ขุดสระเก็บน้ำหนองพอก ขุดสระเก็บน้ำหนองไผ่ ขุดสระเก็บน้ำอุ่มเม้า ขุดสระเก็บน้ำเขวาทุ่ง ขุดสระเก็บน้ำเมืองน้อย ขุดสระเก็บน้ำไพศาล  ขุดสระเก็บน้ำปทุมรัตต์ขุดสระเก็บน้ำขี้เหล็ก ขุดสระเก็บน้ำดอกล้ำ ขุดสระเก็บน้ำบัวแดง ขุดสระเก็บน้ำสระบัว ขุดสระเก็บน้ำหนองแคน ขุดสระเก็บน้ำโนนสง่า ขุดสระเก็บน้ำโนนสวรรค์ ขุดสระเก็บน้ำโพนสูง  ขุดสระเก็บน้ำพนมไพรขุดสระเก็บน้ำกุดน้ำใส ขุดสระเก็บน้ำคำไฮ ขุดสระเก็บน้ำค้อใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำชานุวรรณ ขุดสระเก็บน้ำนานวล ขุดสระเก็บน้ำพนมไพร ขุดสระเก็บน้ำวารีสวัสดิ์ ขุดสระเก็บน้ำสระแก้ว ขุดสระเก็บน้ำหนองทัพไทย ขุดสระเก็บน้ำแสนสุข ขุดสระเก็บน้ำโคกสว่าง ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ชัย ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ใหญ่  ขุดสระเก็บน้ำศรีสมเด็จขุดสระเก็บน้ำบ้านบาก ขุดสระเก็บน้ำศรีสมเด็จ ขุดสระเก็บน้ำสวนจิก ขุดสระเก็บน้ำหนองแวงควง ขุดสระเก็บน้ำหนองใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำเมืองเปลือย ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ทอง ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์สัย  ขุดสระเก็บน้ำสุวรรณภูมิขุดสระเก็บน้ำจำปาขัน ขุดสระเก็บน้ำช้างเผือก ขุดสระเก็บน้ำดอกไม้ ขุดสระเก็บน้ำทุ่งกุลา ขุดสระเก็บน้ำทุ่งศรีเมือง ขุดสระเก็บน้ำทุ่งหลวง ขุดสระเก็บน้ำนาใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำน้ำคำ ขุดสระเก็บน้ำบ่อพันขัน ขุดสระเก็บน้ำสระคู ขุดสระเก็บน้ำหัวช้าง ขุดสระเก็บน้ำหัวโทน ขุดสระเก็บน้ำหินกอง ขุดสระเก็บน้ำห้วยหินลาด ขุดสระเก็บน้ำเมืองทุ่ง  ขุดสระเก็บน้ำหนองพอกขุดสระเก็บน้ำกกโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำท่าสีดา ขุดสระเก็บน้ำบึงงาม ขุดสระเก็บน้ำผาน้ำย้อย ขุดสระเก็บน้ำภูเขาทอง ขุดสระเก็บน้ำรอบเมือง ขุดสระเก็บน้ำหนองขุ่นใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำหนองพอก ขุดสระเก็บน้ำโคกสว่าง  ขุดสระเก็บน้ำอาจสามารถขุดสระเก็บน้ำขี้เหล็ก ขุดสระเก็บน้ำบ้านดู่ ขุดสระเก็บน้ำบ้านแจ้ง ขุดสระเก็บน้ำหนองขาม ขุดสระเก็บน้ำหนองบัว ขุดสระเก็บน้ำหนองหมื่นถ่าน ขุดสระเก็บน้ำหน่อม ขุดสระเก็บน้ำอาจสามารถ ขุดสระเก็บน้ำโพนเมือง ขุดสระเก็บน้ำโหรา  ขุดสระเก็บน้ำเกษตรวิสัยขุดสระเก็บน้ำกำแพง ขุดสระเก็บน้ำกู่กาสิงห์ ขุดสระเก็บน้ำดงครั่งน้อย ขุดสระเก็บน้ำดงครั่งใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำทุ่งทอง ขุดสระเก็บน้ำน้ำอ้อม ขุดสระเก็บน้ำบ้านฝาง ขุดสระเก็บน้ำสิงห์โคก ขุดสระเก็บน้ำหนองแวง ขุดสระเก็บน้ำเกษตรวิสัย ขุดสระเก็บน้ำเมืองบัว ขุดสระเก็บน้ำเหล่าหลวง ขุดสระเก็บน้ำโนนสว่าง  ขุดสระเก็บน้ำเมยวดีขุดสระเก็บน้ำชมสะอาด ขุดสระเก็บน้ำชุมพร ขุดสระเก็บน้ำบุ่งเลิศ ขุดสระเก็บน้ำเมยวดี  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำขอนแก่น ขุดสระเก็บน้ำดงลาน ขุดสระเก็บน้ำนาโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำปอภาร ขุดสระเก็บน้ำรอบเมือง ขุดสระเก็บน้ำสะอาดสมบูรณ์ ขุดสระเก็บน้ำสีแก้ว ขุดสระเก็บน้ำหนองแก้ว ขุดสระเก็บน้ำหนองแวง ขุดสระเก็บน้ำเมืองทอง ขุดสระเก็บน้ำเหนือเมือง ขุดสระเก็บน้ำแคนใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำโนนตาล ขุดสระเก็บน้ำโนนรัง ขุดสระเก็บน้ำในเมือง  ขุดสระเก็บน้ำเมืองสรวงขุดสระเก็บน้ำกกกุง ขุดสระเก็บน้ำคูเมือง ขุดสระเก็บน้ำหนองผือ ขุดสระเก็บน้ำหนองหิน ขุดสระเก็บน้ำเมืองสรวง  ขุดสระเก็บน้ำเสลภูมิขุดสระเก็บน้ำกลาง ขุดสระเก็บน้ำขวัญเมือง ขุดสระเก็บน้ำขวาว ขุดสระเก็บน้ำท่าม่วง ขุดสระเก็บน้ำนางาม ขุดสระเก็บน้ำนาเมือง ขุดสระเก็บน้ำนาเลิง ขุดสระเก็บน้ำนาแซง ขุดสระเก็บน้ำบึงเกลือ ขุดสระเก็บน้ำพรสวรรค์ ขุดสระเก็บน้ำภูเงิน ขุดสระเก็บน้ำวังหลวง ขุดสระเก็บน้ำศรีวิสัย ขุดสระเก็บน้ำหนองหลวง ขุดสระเก็บน้ำเกาะแก้ว ขุดสระเก็บน้ำเมืองไพร ขุดสระเก็บน้ำเหล่าน้อย ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ทอง  ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ชัยขุดสระเก็บน้ำขามเปี้ย ขุดสระเก็บน้ำคำพอุง ขุดสระเก็บน้ำดอนโอง ขุดสระเก็บน้ำบัวคำ ขุดสระเก็บน้ำสะอาด ขุดสระเก็บน้ำหนองตาไก้ ขุดสระเก็บน้ำอัคคะคำ ขุดสระเก็บน้ำเชียงใหม่ ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ศรี  ขุดสระเก็บน้ำโพนทรายขุดสระเก็บน้ำท่าหาดยาว ขุดสระเก็บน้ำยางคำ ขุดสระเก็บน้ำศรีสว่าง ขุดสระเก็บน้ำสามขา ขุดสระเก็บน้ำโพนทราย  ขุดสระเก็บน้ำโพนทองขุดสระเก็บน้ำคำนาดี ขุดสระเก็บน้ำนาอุดม ขุดสระเก็บน้ำพรมสวรรค์ ขุดสระเก็บน้ำวังสามัคคี ขุดสระเก็บน้ำสระนกแก้ว ขุดสระเก็บน้ำสว่าง ขุดสระเก็บน้ำหนองใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำอุ่มเม่า ขุดสระเก็บน้ำแวง ขุดสระเก็บน้ำโคกกกม่วง ขุดสระเก็บน้ำโคกสูง ขุดสระเก็บน้ำโนนชัยศรี ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ทอง ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ศรีสว่าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s