รับขุดสระลพบุรี

ขุดสระโคกหนองนาลพบุรีแบคโฮขุดบ่อน้ำลพบุรีขุดสระน้ำลพบุรีแบคโฮขุดสระเก็บน้ำลพบุรีถมดินสร้างบ้านลพบุรีขุดบ่อถมที่ลพบุรีรับถมที่ลพบุรี ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินลพบุรี
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำลพบุรี สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจลพบุรีขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในลพบุรีลพบุรีขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำลพบุรี จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินลพบุรี หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่ลพบุรี ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกลพบุรี เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรลพบุรีขุดบ่อ ถมที่ลพบุรี ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ ลพบุรี

 ขุดสระเก็บน้ำชัยบาดาลขุดสระเก็บน้ำชัยนารายณ์ ขุดสระเก็บน้ำชัยบาดาล ขุดสระเก็บน้ำซับตะเคียน ขุดสระเก็บน้ำท่าดินดำ ขุดสระเก็บน้ำท่ามะนาว ขุดสระเก็บน้ำนาโสม ขุดสระเก็บน้ำนิคมลำนารายณ์ ขุดสระเก็บน้ำบัวชุม ขุดสระเก็บน้ำบ้านใหม่สามัคคี ขุดสระเก็บน้ำมะกอกหวาน ขุดสระเก็บน้ำม่วงค่อม ขุดสระเก็บน้ำลำนารายณ์ ขุดสระเก็บน้ำศิลาทิพย์ ขุดสระเก็บน้ำหนองยายโต๊ะ ขุดสระเก็บน้ำห้วยหิน ขุดสระเก็บน้ำเกาะรัง ขุดสระเก็บน้ำเขาแหลม  ขุดสระเก็บน้ำท่าวุ้งขุดสระเก็บน้ำท่าวุ้ง ขุดสระเก็บน้ำบางคู้ ขุดสระเก็บน้ำบางงา ขุดสระเก็บน้ำบางลี่ ขุดสระเก็บน้ำบ้านเบิก ขุดสระเก็บน้ำมุจลินท์ ขุดสระเก็บน้ำลาดสาลี ขุดสระเก็บน้ำหัวสำโรง ขุดสระเก็บน้ำเขาสมอคอน ขุดสระเก็บน้ำโคกสลุด ขุดสระเก็บน้ำโพตลาดแก้ว  ขุดสระเก็บน้ำท่าหลวงขุดสระเก็บน้ำซับจำปา ขุดสระเก็บน้ำทะเลวังวัด ขุดสระเก็บน้ำท่าหลวง ขุดสระเก็บน้ำหนองผักแว่น ขุดสระเก็บน้ำหัวลำ ขุดสระเก็บน้ำแก่งผักกูด  ขุดสระเก็บน้ำบ้านหมี่ขุดสระเก็บน้ำชอนม่วง ขุดสระเก็บน้ำดงพลับ ขุดสระเก็บน้ำดอนดึง ขุดสระเก็บน้ำบางกะพี้ ขุดสระเก็บน้ำบางขาม ขุดสระเก็บน้ำบางพึ่ง ขุดสระเก็บน้ำบ้านกล้วย ขุดสระเก็บน้ำบ้านชี ขุดสระเก็บน้ำบ้านทราย ขุดสระเก็บน้ำบ้านหมี่ ขุดสระเก็บน้ำพุคา ขุดสระเก็บน้ำมหาสอน ขุดสระเก็บน้ำสนามแจง ขุดสระเก็บน้ำสายห้วยแก้ว ขุดสระเก็บน้ำหนองกระเบียน ขุดสระเก็บน้ำหนองทรายขาว ขุดสระเก็บน้ำหนองเต่า ขุดสระเก็บน้ำหนองเมือง ขุดสระเก็บน้ำหินปัก ขุดสระเก็บน้ำเชียงงา ขุดสระเก็บน้ำโพนทอง ขุดสระเก็บน้ำไผ่ใหญ่  ขุดสระเก็บน้ำพัฒนานิคมขุดสระเก็บน้ำชอนน้อย ขุดสระเก็บน้ำช่องสาริกา ขุดสระเก็บน้ำดีลัง ขุดสระเก็บน้ำน้ำสุด ขุดสระเก็บน้ำพัฒนานิคม ขุดสระเก็บน้ำมะนาวหวาน ขุดสระเก็บน้ำหนองบัว ขุดสระเก็บน้ำห้วยขุนราม ขุดสระเก็บน้ำโคกสลุง  ขุดสระเก็บน้ำลำสนธิขุดสระเก็บน้ำกุดตาเพชร ขุดสระเก็บน้ำซับสมบูรณ์ ขุดสระเก็บน้ำลำสนธิ ขุดสระเก็บน้ำหนองรี ขุดสระเก็บน้ำเขาน้อย ขุดสระเก็บน้ำเขารวก  ขุดสระเก็บน้ำสระโบสถ์ขุดสระเก็บน้ำทุ่งท่าช้าง ขุดสระเก็บน้ำนิยมชัย ขุดสระเก็บน้ำมหาโพธิ ขุดสระเก็บน้ำสระโบสถ์ ขุดสระเก็บน้ำห้วยใหญ่  ขุดสระเก็บน้ำหนองม่วงขุดสระเก็บน้ำชอนสมบูรณ์ ขุดสระเก็บน้ำชอนสารเดช ขุดสระเก็บน้ำดงดินแดง ขุดสระเก็บน้ำบ่อทอง ขุดสระเก็บน้ำยางโทน ขุดสระเก็บน้ำหนองม่วง  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำกกโก ขุดสระเก็บน้ำงิ้วราย ขุดสระเก็บน้ำดอนโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำตะลุง ขุดสระเก็บน้ำถนนใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำทะเลชุบศร ขุดสระเก็บน้ำท่าศาลา ขุดสระเก็บน้ำท่าหิน ขุดสระเก็บน้ำท่าแค ขุดสระเก็บน้ำท้ายตลาด ขุดสระเก็บน้ำนิคมสร้างตนเอง ขุดสระเก็บน้ำบางขันหมาก ขุดสระเก็บน้ำบ้านข่อย ขุดสระเก็บน้ำป่าตาล ขุดสระเก็บน้ำพรหมมาสตร์ ขุดสระเก็บน้ำสี่คลอง ขุดสระเก็บน้ำเขาพระงาม ขุดสระเก็บน้ำเขาสามยอด ขุดสระเก็บน้ำโก่งธนู ขุดสระเก็บน้ำโคกกระเทียม ขุดสระเก็บน้ำโคกตูม ขุดสระเก็บน้ำโคกลำพาน ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ตรุ ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์เก้าต้น   ขุดสระเก็บน้ำโคกสำโรงขุดสระเก็บน้ำคลองเกตุ ขุดสระเก็บน้ำดงมะรุม ขุดสระเก็บน้ำถลุงเหล็ก ขุดสระเก็บน้ำวังขอนขว้าง ขุดสระเก็บน้ำวังจั่น ขุดสระเก็บน้ำวังเพลิง ขุดสระเก็บน้ำสะแกราบ ขุดสระเก็บน้ำหนองแขม ขุดสระเก็บน้ำหลุมข้าว ขุดสระเก็บน้ำห้วยโป่ง ขุดสระเก็บน้ำเกาะแก้ว ขุดสระเก็บน้ำเพนียด ขุดสระเก็บน้ำโคกสำโรง  ขุดสระเก็บน้ำโคกเจริญขุดสระเก็บน้ำยางราก ขุดสระเก็บน้ำวังทอง ขุดสระเก็บน้ำหนองมะค่า ขุดสระเก็บน้ำโคกเจริญ ขุดสระเก็บน้ำโคกแสมสาร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s