รับขุดสระลำพูน

ขุดสระโคกหนองนาลำพูนแบคโฮขุดบ่อน้ำลำพูนขุดสระน้ำลำพูนแบคโฮขุดสระเก็บน้ำลำพูนถมดินสร้างบ้านลำพูนขุดบ่อถมที่ลำพูนรับถมที่ลำพูน ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินลำพูน
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำลำพูน สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจลำพูนขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในลำพูนลำพูนขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำลำพูน จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินลำพูน หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่ลำพูน ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกลำพูน เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรลำพูนขุดบ่อ ถมที่ลำพูน ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ ลำพูน

 ขุดสระเก็บน้ำเวียงหนองล่องขุดสระเก็บน้ำวังผาง ขุดสระเก็บน้ำหนองยวง ขุดสระเก็บน้ำหนองล่อง  ขุดสระเก็บน้ำทุ่งหัวช้างขุดสระเก็บน้ำตะเคียนปม ขุดสระเก็บน้ำทุ่งหัวช้าง ขุดสระเก็บน้ำบ้านปวง  ขุดสระเก็บน้ำบ้านธิขุดสระเก็บน้ำบ้านธิ ขุดสระเก็บน้ำห้วยยาบ  ขุดสระเก็บน้ำบ้านโฮ่งขุดสระเก็บน้ำบ้านโฮ่ง ขุดสระเก็บน้ำป่าพลู ขุดสระเก็บน้ำศรีเตี้ย ขุดสระเก็บน้ำหนองปลาสะวาย ขุดสระเก็บน้ำเหล่ายาว  ขุดสระเก็บน้ำป่าซางขุดสระเก็บน้ำท่าตุ้ม ขุดสระเก็บน้ำนครเจดีย์ ขุดสระเก็บน้ำน้ำดิบ ขุดสระเก็บน้ำบ้านเรือน ขุดสระเก็บน้ำปากบ่อง ขุดสระเก็บน้ำป่าซาง ขุดสระเก็บน้ำมะกอก ขุดสระเก็บน้ำม่วงน้อย ขุดสระเก็บน้ำแม่แรง  ขุดสระเก็บน้ำลี้ขุดสระเก็บน้ำก้อ ขุดสระเก็บน้ำดงดำ ขุดสระเก็บน้ำนาทราย ขุดสระเก็บน้ำป่าไผ่ ขุดสระเก็บน้ำลี้ ขุดสระเก็บน้ำศรีวิชัย ขุดสระเก็บน้ำแม่ตืน ขุดสระเก็บน้ำแม่ลาน  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำต้นธง ขุดสระเก็บน้ำบ้านกลาง ขุดสระเก็บน้ำบ้านแป้น ขุดสระเก็บน้ำประตูป่า ขุดสระเก็บน้ำป่าสัก ขุดสระเก็บน้ำมะเขือแจ้ ขุดสระเก็บน้ำริมปิง ขุดสระเก็บน้ำศรีบัวบาน ขุดสระเก็บน้ำหนองช้างคืน ขุดสระเก็บน้ำหนองหนาม ขุดสระเก็บน้ำอุโมงค์ ขุดสระเก็บน้ำเวียงยอง ขุดสระเก็บน้ำเหมืองง่า ขุดสระเก็บน้ำเหมืองจี้ ขุดสระเก็บน้ำในเมือง  ขุดสระเก็บน้ำแม่ทาขุดสระเก็บน้ำทากาศ ขุดสระเก็บน้ำทาขุมเงิน ขุดสระเก็บน้ำทาทุ่งหลวง ขุดสระเก็บน้ำทาปลาดุก ขุดสระเก็บน้ำทาสบเส้า ขุดสระเก็บน้ำทาแม่ลอบ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s