รับขุดสระศรีสะเกษ

ขุดสระโคกหนองนาศรีสะเกษแบคโฮขุดบ่อน้ำศรีสะเกษขุดสระน้ำศรีสะเกษแบคโฮขุดสระเก็บน้ำศรีสะเกษถมดินสร้างบ้านศรีสะเกษขุดบ่อถมที่ศรีสะเกษรับถมที่ศรีสะเกษ ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินศรีสะเกษ
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำศรีสะเกษ สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจศรีสะเกษขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในศรีสะเกษศรีสะเกษขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำศรีสะเกษ จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินศรีสะเกษ หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่ศรีสะเกษ ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกศรีสะเกษ เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรศรีสะเกษขุดบ่อ ถมที่ศรีสะเกษ ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ ศรีสะเกษ

 ขุดสระเก็บน้ำศิลาลาดขุดสระเก็บน้ำกุง ขุดสระเก็บน้ำคลีกลิ้ง ขุดสระเก็บน้ำหนองบัวดง ขุดสระเก็บน้ำโจดม่วง  ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ศรีสุวรรณขุดสระเก็บน้ำผือใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำหนองม้า ขุดสระเก็บน้ำอีเซ ขุดสระเก็บน้ำเสียว ขุดสระเก็บน้ำโดด  ขุดสระเก็บน้ำกันทรลักษ์ขุดสระเก็บน้ำกระแชง ขุดสระเก็บน้ำกุดเสลา ขุดสระเก็บน้ำขนุน ขุดสระเก็บน้ำจานใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำชำ ขุดสระเก็บน้ำตระกาจ ขุดสระเก็บน้ำทุ่งใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำน้ำอ้อม ขุดสระเก็บน้ำบึงมะลู ขุดสระเก็บน้ำภูผาหมอก ขุดสระเก็บน้ำภูเงิน ขุดสระเก็บน้ำรุง ขุดสระเก็บน้ำละลาย ขุดสระเก็บน้ำสวนกล้วย ขุดสระเก็บน้ำสังเม็ก ขุดสระเก็บน้ำหนองหญ้าลาด ขุดสระเก็บน้ำเมือง ขุดสระเก็บน้ำเวียงเหนือ ขุดสระเก็บน้ำเสาธงชัย ขุดสระเก็บน้ำโนนสำราญ  ขุดสระเก็บน้ำกันทรารมย์ขุดสระเก็บน้ำคำเนียม ขุดสระเก็บน้ำจาน ขุดสระเก็บน้ำดูน ขุดสระเก็บน้ำดู่ ขุดสระเก็บน้ำทาม ขุดสระเก็บน้ำบัวน้อย ขุดสระเก็บน้ำผักแพว ขุดสระเก็บน้ำยาง ขุดสระเก็บน้ำละทาย ขุดสระเก็บน้ำหนองบัว ขุดสระเก็บน้ำหนองหัวช้าง ขุดสระเก็บน้ำหนองแก้ว ขุดสระเก็บน้ำหนองแวง ขุดสระเก็บน้ำอีปาด ขุดสระเก็บน้ำเมืองน้อย ขุดสระเก็บน้ำโนนสัง  ขุดสระเก็บน้ำขุขันธ์ขุดสระเก็บน้ำกฤษณา ขุดสระเก็บน้ำกันทรารมย์ ขุดสระเก็บน้ำจะกง ขุดสระเก็บน้ำดองกำเม็ด ขุดสระเก็บน้ำตะเคียน ขุดสระเก็บน้ำตาอุด ขุดสระเก็บน้ำนิคมพัฒนา ขุดสระเก็บน้ำปราสาท ขุดสระเก็บน้ำปรือใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำลมศักดิ์ ขุดสระเก็บน้ำศรีตระกูล ขุดสระเก็บน้ำศรีสะอาด ขุดสระเก็บน้ำสะเดาใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำสำโรงตาเจ็น ขุดสระเก็บน้ำหนองฉลอง ขุดสระเก็บน้ำหัวเสือ ขุดสระเก็บน้ำห้วยสำราญ ขุดสระเก็บน้ำห้วยเหนือ ขุดสระเก็บน้ำห้วยใต้ ขุดสระเก็บน้ำโคกเพชร ขุดสระเก็บน้ำโสน ขุดสระเก็บน้ำใจดี  ขุดสระเก็บน้ำขุนหาญขุดสระเก็บน้ำกระหวัน ขุดสระเก็บน้ำกันทรอม ขุดสระเก็บน้ำขุนหาญ ขุดสระเก็บน้ำบักดอง ขุดสระเก็บน้ำพราน ขุดสระเก็บน้ำภูฝ้าย ขุดสระเก็บน้ำสิ ขุดสระเก็บน้ำห้วยจันทร์ ขุดสระเก็บน้ำโนนสูง ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์กระสังข์ ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์วงศ์ ขุดสระเก็บน้ำไพร  ขุดสระเก็บน้ำน้ำเกลี้ยงขุดสระเก็บน้ำคูบ ขุดสระเก็บน้ำตองปิด ขุดสระเก็บน้ำน้ำเกลี้ยง ขุดสระเก็บน้ำรุ่งระวี ขุดสระเก็บน้ำละเอาะ ขุดสระเก็บน้ำเขิน  ขุดสระเก็บน้ำบึงบูรพ์ขุดสระเก็บน้ำบึงบูรพ์ ขุดสระเก็บน้ำเป๊าะ  ขุดสระเก็บน้ำปรางค์กู่ขุดสระเก็บน้ำกู่ ขุดสระเก็บน้ำดู่ ขุดสระเก็บน้ำตูม ขุดสระเก็บน้ำพิมาย ขุดสระเก็บน้ำพิมายเหนือ ขุดสระเก็บน้ำสมอ ขุดสระเก็บน้ำสวาย ขุดสระเก็บน้ำสำโรงปราสาท ขุดสระเก็บน้ำหนองเชียงทูน ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ศรี  ขุดสระเก็บน้ำพยุห์ขุดสระเก็บน้ำตำแย ขุดสระเก็บน้ำพยุห์ ขุดสระเก็บน้ำพรหมสวัสดิ์ ขุดสระเก็บน้ำหนองค้า ขุดสระเก็บน้ำโนนเพ็ก  ขุดสระเก็บน้ำภูสิงห์ขุดสระเก็บน้ำดงรัก ขุดสระเก็บน้ำตะเคียนราม ขุดสระเก็บน้ำละลม ขุดสระเก็บน้ำห้วยตามอญ ขุดสระเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู ขุดสระเก็บน้ำโคกตาล ขุดสระเก็บน้ำไพรพัฒนา  ขุดสระเก็บน้ำยางชุมน้อยขุดสระเก็บน้ำกุดเมืองฮาม ขุดสระเก็บน้ำคอนกาม ขุดสระเก็บน้ำบึงบอน ขุดสระเก็บน้ำยางชุมน้อย ขุดสระเก็บน้ำยางชุมใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำลิ้นฟ้า ขุดสระเก็บน้ำโนนคูณ  ขุดสระเก็บน้ำราษีไศลขุดสระเก็บน้ำจิกสังข์ทอง ขุดสระเก็บน้ำดู่ ตำบลด่าน ขุดสระเก็บน้ำบัวหุ่ง ขุดสระเก็บน้ำสร้างปี่ ขุดสระเก็บน้ำส้มป่อย ขุดสระเก็บน้ำหนองหมี ขุดสระเก็บน้ำหนองอึ่ง ขุดสระเก็บน้ำหนองแค ขุดสระเก็บน้ำหว้านคำ ขุดสระเก็บน้ำเมืองคง ขุดสระเก็บน้ำเมืองแคน ขุดสระเก็บน้ำไผ่  ขุดสระเก็บน้ำวังหินขุดสระเก็บน้ำดวนใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำทุ่งสว่าง ขุดสระเก็บน้ำธาตุ ขุดสระเก็บน้ำบุสูง ขุดสระเก็บน้ำบ่อแก้ว ขุดสระเก็บน้ำวังหิน ขุดสระเก็บน้ำศรีสำราญ ขุดสระเก็บน้ำโพนยาง  ขุดสระเก็บน้ำศรีรัตนะขุดสระเก็บน้ำตูม ขุดสระเก็บน้ำพิงพวย ขุดสระเก็บน้ำศรีแก้ว ขุดสระเก็บน้ำศรีโนนงาม ขุดสระเก็บน้ำสระเยาว์ ขุดสระเก็บน้ำสะพุง ขุดสระเก็บน้ำเสืองข้าว  ขุดสระเก็บน้ำห้วยทับทันขุดสระเก็บน้ำกล้วยกว้าง ขุดสระเก็บน้ำจานแสนไชย ขุดสระเก็บน้ำปราสาท ขุดสระเก็บน้ำผักไหม ขุดสระเก็บน้ำห้วยทับทัน ขุดสระเก็บน้ำเมืองหลวง  ขุดสระเก็บน้ำอุทุมพรพิสัยขุดสระเก็บน้ำกำแพง ขุดสระเก็บน้ำก้านเหลือง ขุดสระเก็บน้ำขะยูง ขุดสระเก็บน้ำตาเกษ ขุดสระเก็บน้ำทุ่งไชย ขุดสระเก็บน้ำปะอาว ขุดสระเก็บน้ำรังแร้ง ขุดสระเก็บน้ำสระกำแพงใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำสำโรง ขุดสระเก็บน้ำหนองห้าง ขุดสระเก็บน้ำหนองไฮ ขุดสระเก็บน้ำหัวช้าง ขุดสระเก็บน้ำอี่หล่ำ ขุดสระเก็บน้ำแขม ขุดสระเก็บน้ำแข้ ขุดสระเก็บน้ำแต้ ขุดสระเก็บน้ำโคกจาน ขุดสระเก็บน้ำโคกหล่าม ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ชัย  ขุดสระเก็บน้ำเบญจลักษ์ขุดสระเก็บน้ำท่าคล้อ ขุดสระเก็บน้ำหนองงูเหลือม ขุดสระเก็บน้ำหนองหว้า ขุดสระเก็บน้ำหนองฮาง ขุดสระเก็บน้ำเสียว  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำคูซอด ขุดสระเก็บน้ำจาน ขุดสระเก็บน้ำซำ ขุดสระเก็บน้ำตะดอบ ขุดสระเก็บน้ำทุ่ม ขุดสระเก็บน้ำน้ำคำ ขุดสระเก็บน้ำหญ้าปล้อง ขุดสระเก็บน้ำหนองครก ขุดสระเก็บน้ำหนองแก้ว ขุดสระเก็บน้ำหนองไผ่ ขุดสระเก็บน้ำหนองไฮ ขุดสระเก็บน้ำหมากเขียบ ขุดสระเก็บน้ำเมืองเหนือ ขุดสระเก็บน้ำเมืองใต้ ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำโพนข่า ขุดสระเก็บน้ำโพนค้อ ขุดสระเก็บน้ำโพนเขวา  ขุดสระเก็บน้ำเมืองจันทร์ขุดสระเก็บน้ำตาโกน ขุดสระเก็บน้ำหนองใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำเมืองจันทร์  ขุดสระเก็บน้ำโนนคูณขุดสระเก็บน้ำบก ขุดสระเก็บน้ำหนองกุง ขุดสระเก็บน้ำเหล่ากวางขุดสระเก็บน้ำโนนค้อ ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์  ขุดสระเก็บน้ำไพรบึงขุดสระเก็บน้ำดินแดง ขุดสระเก็บน้ำปราสาทเยอ ขุดสระเก็บน้ำสำโรงพลันขุดสระเก็บน้ำสุขสวัสดิ์ ขุดสระเก็บน้ำโนนปูน ขุดสระเก็บน้ำไพรบึง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s