รับขุดสระสงขลา

ขุดสระโคกหนองนาสงขลาแบคโฮขุดบ่อน้ำสงขลาขุดสระน้ำสงขลาแบคโฮขุดสระเก็บน้ำสงขลาถมดินสร้างบ้านสงขลาขุดบ่อถมที่สงขลารับถมที่สงขลา ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินสงขลา
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำสงขลา สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจสงขลาขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในสงขลาสงขลาขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำสงขลา จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินสงขลา หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่สงขลา ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกสงขลา เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรสงขลาขุดบ่อ ถมที่สงขลา ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ สงขลา

 ขุดสระเก็บน้ำกระแสสินธุ์ขุดสระเก็บน้ำกระแสสินธุ์ ขุดสระเก็บน้ำเกาะใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำเชิงแส ขุดสระเก็บน้ำโรง  ขุดสระเก็บน้ำคลองหอยโข่งขุดสระเก็บน้ำคลองหลา ขุดสระเก็บน้ำคลองหอยโข่ง ขุดสระเก็บน้ำทุ่งลาน ขุดสระเก็บน้ำโคกม่วง  ขุดสระเก็บน้ำควนเนียงขุดสระเก็บน้ำควนโส ขุดสระเก็บน้ำบางเหรียง ขุดสระเก็บน้ำรัตภูมิ ขุดสระเก็บน้ำห้วยลึก  ขุดสระเก็บน้ำจะนะขุดสระเก็บน้ำขุนตัดหวาย ขุดสระเก็บน้ำคลองเปียะ ขุดสระเก็บน้ำคู ขุดสระเก็บน้ำจะโหนง ขุดสระเก็บน้ำตลิ่งชัน ขุดสระเก็บน้ำท่าหมอไทร ขุดสระเก็บน้ำนาทับ ขุดสระเก็บน้ำนาหว้า ขุดสระเก็บน้ำน้ำขาว ขุดสระเก็บน้ำบ้านนา ขุดสระเก็บน้ำป่าชิง ขุดสระเก็บน้ำสะกอม ขุดสระเก็บน้ำสะพานไม้แก่นขุดสระเก็บน้ำ ตำบลแค  ขุดสระเก็บน้ำนาทวีขุดสระเก็บน้ำคลองกวาง ขุดสระเก็บน้ำคลองทราย ขุดสระเก็บน้ำฉาง ขุดสระเก็บน้ำทับช้าง ขุดสระเก็บน้ำท่าประดู่ ขุดสระเก็บน้ำนาทวี ขุดสระเก็บน้ำนาหมอศรี ขุดสระเก็บน้ำประกอบ ขุดสระเก็บน้ำปลักหนู ขุดสระเก็บน้ำสะท้อน  ขุดสระเก็บน้ำนาหม่อมขุดสระเก็บน้ำคลองหรัง ขุดสระเก็บน้ำทุ่งขมิ้น ขุดสระเก็บน้ำนาหม่อม ขุดสระเก็บน้ำพิจิตร  ขุดสระเก็บน้ำบางกล่ำขุดสระเก็บน้ำท่าช้าง ขุดสระเก็บน้ำบางกล่ำ ขุดสระเก็บน้ำบ้านหาร ขุดสระเก็บน้ำแม่ทอม  ขุดสระเก็บน้ำระโนดขุดสระเก็บน้ำคลองแดน ขุดสระเก็บน้ำตาเครียะ ขุดสระเก็บน้ำท่าบอน ขุดสระเก็บน้ำบ่อตรุ ขุดสระเก็บน้ำบ้านขาว ขุดสระเก็บน้ำบ้านใหม่ ขุดสระเก็บน้ำปากแตระ ขุดสระเก็บน้ำพังยาง ขุดสระเก็บน้ำระวะ ขุดสระเก็บน้ำระโนด ขุดสระเก็บน้ำวัดสน ขุดสระเก็บน้ำแดนสงวน  ขุดสระเก็บน้ำรัตภูมิขุดสระเก็บน้ำกำแพงเพชร ขุดสระเก็บน้ำควนรู ขุดสระเก็บน้ำคูหาใต้ ขุดสระเก็บน้ำท่าชะมวง ขุดสระเก็บน้ำเขาพระ  ขุดสระเก็บน้ำสทิงพระขุดสระเก็บน้ำกระดังงา ขุดสระเก็บน้ำคลองรี ขุดสระเก็บน้ำคูขุด ขุดสระเก็บน้ำจะทิ้งพระ ขุดสระเก็บน้ำชุมพล ขุดสระเก็บน้ำดีหลวง ขุดสระเก็บน้ำท่าหิน ขุดสระเก็บน้ำบ่อดาน ขุดสระเก็บน้ำบ่อแดง ขุดสระเก็บน้ำวัดจันทร์ ขุดสระเก็บน้ำสนามชัย  ขุดสระเก็บน้ำสะบ้าย้อยขุดสระเก็บน้ำคูหา ขุดสระเก็บน้ำจะแหน ขุดสระเก็บน้ำทุ่งพอ ขุดสระเก็บน้ำธารคีรี ขุดสระเก็บน้ำบาโหย ขุดสระเก็บน้ำบ้านโหนด ขุดสระเก็บน้ำสะบ้าย้อย ขุดสระเก็บน้ำเขาแดง ขุดสระเก็บน้ำเปียน  ขุดสระเก็บน้ำสะเดาขุดสระเก็บน้ำทุ่งหมอ ขุดสระเก็บน้ำท่าโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำปริก ขุดสระเก็บน้ำปาดังเบซาร์ ขุดสระเก็บน้ำพังลา ขุดสระเก็บน้ำสะเดา ขุดสระเก็บน้ำสำนักขาม ขุดสระเก็บน้ำสำนักแต้ว ขุดสระเก็บน้ำเขามีเกียรติ  ขุดสระเก็บน้ำสิงหนครขุดสระเก็บน้ำชะแล้ ขุดสระเก็บน้ำชิงโค ขุดสระเก็บน้ำทำนบ ขุดสระเก็บน้ำบางเขียด ขุดสระเก็บน้ำปากรอ ขุดสระเก็บน้ำป่าขาด ขุดสระเก็บน้ำม่วงงาม ขุดสระเก็บน้ำรำแดง ขุดสระเก็บน้ำวัดขนุน ขุดสระเก็บน้ำสทิงหม้อ ขุดสระเก็บน้ำหัวเขา  ขุดสระเก็บน้ำหาดใหญ่ขุดสระเก็บน้ำคลองอู่ตะเภา ขุดสระเก็บน้ำคลองแห ขุดสระเก็บน้ำควนลัง ขุดสระเก็บน้ำคอหงส์ ขุดสระเก็บน้ำคูเต่า ขุดสระเก็บน้ำฉลุง ขุดสระเก็บน้ำทุ่งตำเสา ขุดสระเก็บน้ำทุ่งใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำท่าข้าม ขุดสระเก็บน้ำน้ำน้อย ขุดสระเก็บน้ำบ้านพรุ ขุดสระเก็บน้ำพะตง ขุดสระเก็บน้ำหาดใหญ่  ขุดสระเก็บน้ำเทพาขุดสระเก็บน้ำท่าม่วง ขุดสระเก็บน้ำปากบาง ขุดสระเก็บน้ำลำไพล ขุดสระเก็บน้ำวังใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำสะกอม ขุดสระเก็บน้ำเกาะสะบ้า ขุดสระเก็บน้ำเทพา  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำทุ่งหวัง ขุดสระเก็บน้ำบ่อยาง ขุดสระเก็บน้ำพะวง ขุดสระเก็บน้ำเกาะยอ ขุดสระเก็บน้ำเกาะแต้ว ขุดสระเก็บน้ำเขารูปช้าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s