รับขุดสระสมุทรปราการ

ขุดสระโคกหนองนาสมุทรปราการแบคโฮขุดบ่อน้ำสมุทรปราการขุดสระน้ำสมุทรปราการแบคโฮขุดสระเก็บน้ำสมุทรปราการถมดินสร้างบ้านสมุทรปราการขุดบ่อถมที่สมุทรปราการรับถมที่สมุทรปราการ ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินสมุทรปราการ
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำสมุทรปราการ สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจสมุทรปราการขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในสมุทรปราการสมุทรปราการขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำสมุทรปราการ จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินสมุทรปราการ หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่สมุทรปราการ ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกสมุทรปราการ เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรสมุทรปราการขุดบ่อ ถมที่สมุทรปราการ ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ สมุทรปราการ

 ขุดสระเก็บน้ำบางบ่อขุดสระเก็บน้ำคลองด่าน ขุดสระเก็บน้ำคลองนิยมยาตรา ขุดสระเก็บน้ำคลองสวน ขุดสระเก็บน้ำบางบ่อ ขุดสระเก็บน้ำบางพลีน้อย ขุดสระเก็บน้ำบางเพรียง ขุดสระเก็บน้ำบ้านระกาศ ขุดสระเก็บน้ำเปร็ง  ขุดสระเก็บน้ำบางพลีขุดสระเก็บน้ำบางปลา ขุดสระเก็บน้ำบางพลีใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำบางแก้ว ขุดสระเก็บน้ำบางโฉลง ขุดสระเก็บน้ำราชาเทวะ ขุดสระเก็บน้ำหนองปรือ  ขุดสระเก็บน้ำบางเสาธงขุดสระเก็บน้ำบางเสาธง ขุดสระเก็บน้ำศรีษะจรเข้น้อย ขุดสระเก็บน้ำศรีษะจรเข้ใหญ่  ขุดสระเก็บน้ำพระประแดงขุดสระเก็บน้ำตลาด ขุดสระเก็บน้ำทรงคนอง ขุดสระเก็บน้ำบางกระสอบ ขุดสระเก็บน้ำบางกอบัว ขุดสระเก็บน้ำบางกะเจ้า ขุดสระเก็บน้ำบางครุ ขุดสระเก็บน้ำบางจาก ขุดสระเก็บน้ำบางน้ำผึ้ง ขุดสระเก็บน้ำบางพึ่ง ขุดสระเก็บน้ำบางยอ ขุดสระเก็บน้ำบางหัวเสือ ขุดสระเก็บน้ำเทศบาลตำบลลัดหลวง ขุดสระเก็บน้ำเทศบาลตำบลสำโรงใต้ ขุดสระเก็บน้ำเทศบาลเมืองพระประแดง  ขุดสระเก็บน้ำพระสมุทรเจดีย์ขุดสระเก็บน้ำนาเกลือ ขุดสระเก็บน้ำบ้านคลองสวน ขุดสระเก็บน้ำปากคลองบางปลากด ขุดสระเก็บน้ำแหลมฟ้าผ่า ขุดสระเก็บน้ำในคลองบางปลากด  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำท้ายบ้าน ขุดสระเก็บน้ำท้ายบ้านใหม่ ขุดสระเก็บน้ำบางด้วน ขุดสระเก็บน้ำบางปูใหม่ ขุดสระเก็บน้ำบางเมือง ขุดสระเก็บน้ำบางโปรง ขุดสระเก็บน้ำสำโรงเหนือ ขุดสระเก็บน้ำเทพารักษ์ ขุดสระเก็บน้ำแพรกษา ขุดสระเก็บน้ำแพรกษาใหม่ ขุดสระเก็บน้ำเทศบาลตำบลบางปู ขุดสระเก็บน้ำเทศบาลตำบลบางเมือง ขุดสระเก็บน้ำเทศบาลนครสมุทรปราการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s