รับขุดสระสมุทรสงคราม

ขุดสระโคกหนองนาสมุทรสงครามแบคโฮขุดบ่อน้ำสมุทรสงครามขุดสระน้ำสมุทรสงครามแบคโฮขุดสระเก็บน้ำสมุทรสงครามถมดินสร้างบ้านสมุทรสงครามขุดบ่อถมที่สมุทรสงครามรับถมที่สมุทรสงคราม ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินสมุทรสงคราม
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำสมุทรสงคราม สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจสมุทรสงครามขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในสมุทรสงครามสมุทรสงครามขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำสมุทรสงคราม จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินสมุทรสงคราม หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่สมุทรสงคราม ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกสมุทรสงคราม เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรสมุทรสงครามขุดบ่อ ถมที่สมุทรสงคราม ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ สมุทรสงคราม

 ขุดสระเก็บน้ำบางคนทีขุดสระเก็บน้ำกระดังงา ขุดสระเก็บน้ำจอมปลวก ขุดสระเก็บน้ำดอนมะโนรา ขุดสระเก็บน้ำบางกระบือ ขุดสระเก็บน้ำบางกุ้ง ขุดสระเก็บน้ำบางคนที ขุดสระเก็บน้ำบางนกแขวก ขุดสระเก็บน้ำบางพรม ขุดสระเก็บน้ำบางยี่รงค์ ขุดสระเก็บน้ำบางสะแก ขุดสระเก็บน้ำบ้านปราโมทย์ ขุดสระเก็บน้ำยายแพง ขุดสระเก็บน้ำโรงหีบ  ขุดสระเก็บน้ำอัมพวาขุดสระเก็บน้ำท่าคา ขุดสระเก็บน้ำบางช้าง ขุดสระเก็บน้ำบางนางลี่ ขุดสระเก็บน้ำบางแค ขุดสระเก็บน้ำปลายโพงพาง ขุดสระเก็บน้ำยี่สาร ขุดสระเก็บน้ำวัดประดู่ ขุดสระเก็บน้ำสวนหลวง ขุดสระเก็บน้ำอัมพวา ขุดสระเก็บน้ำเหมืองใหม่ ขุดสระเก็บน้ำแควอ้อม ขุดสระเก็บน้ำแพรกหนามแดง  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำคลองเขิน ขุดสระเก็บน้ำคลองโคน ขุดสระเก็บน้ำท้ายหาด ขุดสระเก็บน้ำนางตะเคียน ขุดสระเก็บน้ำบางขันแตก ขุดสระเก็บน้ำบางจะเกร็ง ขุดสระเก็บน้ำบางแก้ว ขุดสระเก็บน้ำบ้านปรก ขุดสระเก็บน้ำลาดใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำแม่กลอง ขุดสระเก็บน้ำแหลมใหญ่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s