รับขุดสระสมุทรสาคร

ขุดสระโคกหนองนาสมุทรสาครแบคโฮขุดบ่อน้ำสมุทรสาครขุดสระน้ำสมุทรสาครแบคโฮขุดสระเก็บน้ำสมุทรสาครถมดินสร้างบ้านสมุทรสาครขุดบ่อถมที่สมุทรสาครรับถมที่สมุทรสาคร ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินสมุทรสาคร
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำสมุทรสาคร สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจสมุทรสาครขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในสมุทรสาครสมุทรสาครขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำสมุทรสาคร จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินสมุทรสาคร หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่สมุทรสาคร ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกสมุทรสาคร เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรสมุทรสาครขุดบ่อ ถมที่สมุทรสาคร ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ สมุทรสาคร

 ขุดสระเก็บน้ำกระทุ่มแบนขุดสระเก็บน้ำคลองมะเดื่อ ขุดสระเก็บน้ำดอนไก่ดี ขุดสระเก็บน้ำตลาดกระทุ่มแบน ขุดสระเก็บน้ำท่าเสา ขุดสระเก็บน้ำท่าไม้ ขุดสระเก็บน้ำบางยาง ขุดสระเก็บน้ำสวนหลวง ขุดสระเก็บน้ำหนองนกไข่ ขุดสระเก็บน้ำอ้อมน้อย ขุดสระเก็บน้ำแคราย  ขุดสระเก็บน้ำบ้านแพ้วขุดสระเก็บน้ำคลองตัน ขุดสระเก็บน้ำบ้านแพ้ว ขุดสระเก็บน้ำยกกระบัตร ขุดสระเก็บน้ำสวนส้ม ขุดสระเก็บน้ำหนองบัว ขุดสระเก็บน้ำหนองสองห้อง ขุดสระเก็บน้ำหลักสอง ขุดสระเก็บน้ำหลักสาม ขุดสระเก็บน้ำอำแพง ขุดสระเก็บน้ำเกษตรพัฒนา ขุดสระเก็บน้ำเจ็ดริ้ว ขุดสระเก็บน้ำโรงเข้  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำกาหลง ขุดสระเก็บน้ำคอกกระบือ ขุดสระเก็บน้ำชัยมงคล ขุดสระเก็บน้ำท่าจีน ขุดสระเก็บน้ำท่าฉลอม ขุดสระเก็บน้ำท่าทราย ขุดสระเก็บน้ำนาดี ขุดสระเก็บน้ำนาโคก ขุดสระเก็บน้ำบางกระเจ้า ขุดสระเก็บน้ำบางน้ำจืด ขุดสระเก็บน้ำบางหญ้าแพรก ขุดสระเก็บน้ำบางโทรัด ขุดสระเก็บน้ำบ้านบ่อ ขุดสระเก็บน้ำบ้านเกาะ ขุดสระเก็บน้ำพันท้ายนรสิงห์ ขุดสระเก็บน้ำมหาชัย ขุดสระเก็บน้ำโกรกกราก ขุดสระเก็บน้ำโคกขาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s