รับขุดสระสระแก้ว

ขุดสระโคกหนองนาสระแก้วแบคโฮขุดบ่อน้ำสระแก้วขุดสระน้ำสระแก้วแบคโฮขุดสระเก็บน้ำสระแก้วถมดินสร้างบ้านสระแก้วขุดบ่อถมที่สระแก้วรับถมที่สระแก้ว ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินสระแก้ว
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำสระแก้ว สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจสระแก้วขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในสระแก้วสระแก้วขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำสระแก้ว จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินสระแก้ว หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่สระแก้ว ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกสระแก้ว เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรสระแก้วขุดบ่อ ถมที่สระแก้ว ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ สระแก้ว

 ขุดสระเก็บน้ำวังสมบูรณ์ขุดสระเก็บน้ำวังทอง ขุดสระเก็บน้ำวังสมบูรณ์ ขุดสระเก็บน้ำวังใหม่  ขุดสระเก็บน้ำโคกสูงขุดสระเก็บน้ำหนองม่วง ขุดสระเก็บน้ำหนองแวง ขุดสระเก็บน้ำโคกสูง ขุดสระเก็บน้ำโนนหมากมุ่น  ขุดสระเก็บน้ำคลองหาดขุดสระเก็บน้ำคลองหาด ขุดสระเก็บน้ำคลองไก่เถื่อน ขุดสระเก็บน้ำซับมะกรูด ขุดสระเก็บน้ำเบญจขร ขุดสระเก็บน้ำไทยอุดม ขุดสระเก็บน้ำไทรทอง ขุดสระเก็บน้ำไทรเดี่ยว  ขุดสระเก็บน้ำตาพระยาขุดสระเก็บน้ำตาพระยา ขุดสระเก็บน้ำทัพราช ขุดสระเก็บน้ำทัพเสด็จ ขุดสระเก็บน้ำทัพไทย ขุดสระเก็บน้ำโคคลาน  ขุดสระเก็บน้ำวังน้ำเย็นขุดสระเก็บน้ำคลองหินปูน ขุดสระเก็บน้ำตาหลังใน ขุดสระเก็บน้ำทุ่งมหาเจริญ ขุดสระเก็บน้ำวังน้ำเย็น  ขุดสระเก็บน้ำวัฒนานครขุดสระเก็บน้ำช่องกุ่ม ขุดสระเก็บน้ำท่าเกวียน ขุดสระเก็บน้ำผักขะ ขุดสระเก็บน้ำวัฒนานคร ขุดสระเก็บน้ำหนองตะเคียนบอน ขุดสระเก็บน้ำหนองน้ำใส ขุดสระเก็บน้ำหนองหมากฝ้าย ขุดสระเก็บน้ำหนองแวง ขุดสระเก็บน้ำห้วยโจด ขุดสระเก็บน้ำแซร์ออ ขุดสระเก็บน้ำโนนหมากเค็ง  ขุดสระเก็บน้ำอรัญประเทศขุดสระเก็บน้ำคลองทับจันทร์ ขุดสระเก็บน้ำคลองน้ำใส ขุดสระเก็บน้ำทับพริก ขุดสระเก็บน้ำท่าข้าม ขุดสระเก็บน้ำบ้านด่าน ขุดสระเก็บน้ำบ้านใหม่หนองไทร ขุดสระเก็บน้ำป่าไร่ ขุดสระเก็บน้ำผ่านศึก ขุดสระเก็บน้ำฟากห้วย ขุดสระเก็บน้ำหนองสังข์ ขุดสระเก็บน้ำหันทราย ขุดสระเก็บน้ำอรัญประเทศ ขุดสระเก็บน้ำเมืองไผ่  ขุดสระเก็บน้ำเขาฉกรรจ์ขุดสระเก็บน้ำพระเพลิงขุดสระเก็บน้ำหนองหว้า ขุดสระเก็บน้ำเขาฉกรรจ์ ขุดสระเก็บน้ำเขาสามสิบ  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำท่าเกษม ขุดสระเก็บน้ำท่าแยก ขุดสระเก็บน้ำบ้านแก้ง ขุดสระเก็บน้ำศาลาลำดวน ขุดสระเก็บน้ำสระขวัญ ขุดสระเก็บน้ำสระแก้ว ขุดสระเก็บน้ำหนองบอน ขุดสระเก็บน้ำโคกปี่ฆ้อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s