รับขุดสระสิงห์บุรี

ขุดสระโคกหนองนาสิงห์บุรีแบคโฮขุดบ่อน้ำสิงห์บุรีขุดสระน้ำสิงห์บุรีแบคโฮขุดสระเก็บน้ำสิงห์บุรีถมดินสร้างบ้านสิงห์บุรีขุดบ่อถมที่สิงห์บุรีรับถมที่สิงห์บุรี ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินสิงห์บุรี
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำสิงห์บุรี สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจสิงห์บุรีขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในสิงห์บุรีสิงห์บุรีขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำสิงห์บุรี จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินสิงห์บุรี หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่สิงห์บุรี ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกสิงห์บุรี เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรสิงห์บุรีขุดบ่อ ถมที่สิงห์บุรี ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ สิงห์บุรี

 ขุดสระเก็บน้ำค่ายบางระจันขุดสระเก็บน้ำคอทราย ขุดสระเก็บน้ำท่าข้าม ขุดสระเก็บน้ำบางระจัน ขุดสระเก็บน้ำหนองกระทุ่ม ขุดสระเก็บน้ำโพทะเล ขุดสระเก็บน้ำโพสังโฆ  ขุดสระเก็บน้ำท่าช้างขุดสระเก็บน้ำถอนสมอ ขุดสระเก็บน้ำพิกุลทอง ขุดสระเก็บน้ำวิหารขาว ขุดสระเก็บน้ำโพประจักษ์  ขุดสระเก็บน้ำบางระจันขุดสระเก็บน้ำบ้านจ่า ขุดสระเก็บน้ำพักทัน ขุดสระเก็บน้ำสระแจง ขุดสระเก็บน้ำสิงห์ ขุดสระเก็บน้ำเชิงกลัด ขุดสระเก็บน้ำแม่ลา ขุดสระเก็บน้ำโพชนไก่ ขุดสระเก็บน้ำไม้ดัด  ขุดสระเก็บน้ำพรหมบุรีขุดสระเก็บน้ำบางน้ำเชี่ยว ขุดสระเก็บน้ำบ้านหม้อ ขุดสระเก็บน้ำบ้านแป้ง ขุดสระเก็บน้ำพรหมบุรี ขุดสระเก็บน้ำพระงาม ขุดสระเก็บน้ำหัวป่า ขุดสระเก็บน้ำโรงช้าง  ขุดสระเก็บน้ำอินทร์บุรีขุดสระเก็บน้ำงิ้วราย ขุดสระเก็บน้ำชีน้ำร้าย ขุดสระเก็บน้ำทองเอน ขุดสระเก็บน้ำทับยา ขุดสระเก็บน้ำท่างาม ขุดสระเก็บน้ำน้ำตาล ขุดสระเก็บน้ำประศุก ขุดสระเก็บน้ำห้วยชัน ขุดสระเก็บน้ำอินทร์บุรี ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ชัย  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำจักรสีห์ ขุดสระเก็บน้ำต้นโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำบางกระบือ ขุดสระเก็บน้ำบางพุทรา ขุดสระเก็บน้ำบางมัญ ขุดสระเก็บน้ำม่วงหมู่ ขุดสระเก็บน้ำหัวไผ่ ขุดสระเก็บน้ำโพกรวม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s