รับขุดสระสุพรรณบุรี

ขุดสระโคกหนองนาสุพรรณบุรีแบคโฮขุดบ่อน้ำสุพรรณบุรีขุดสระน้ำสุพรรณบุรีแบคโฮขุดสระเก็บน้ำสุพรรณบุรีถมดินสร้างบ้านสุพรรณบุรีขุดบ่อถมที่สุพรรณบุรีรับถมที่สุพรรณบุรี ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินสุพรรณบุรี
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำสุพรรณบุรี สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจสุพรรณบุรีขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำสุพรรณบุรี จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินสุพรรณบุรี หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่สุพรรณบุรี ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกสุพรรณบุรี เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรสุพรรณบุรีขุดบ่อ ถมที่สุพรรณบุรี ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ สุพรรณบุรี

 ขุดสระเก็บน้ำดอนเจดีย์ขุดสระเก็บน้ำดอนเจดีย์ ขุดสระเก็บน้ำทะเลบก ขุดสระเก็บน้ำสระกระโจม ขุดสระเก็บน้ำหนองสาหร่าย ขุดสระเก็บน้ำไร่รถ  ขุดสระเก็บน้ำด่านช้างขุดสระเก็บน้ำด่านช้าง ขุดสระเก็บน้ำนิคมกระเสียว ขุดสระเก็บน้ำวังคัน ขุดสระเก็บน้ำวังยาว ขุดสระเก็บน้ำหนองมะค่าโมง ขุดสระเก็บน้ำห้วยขมิ้น ขุดสระเก็บน้ำองค์พระ  ขุดสระเก็บน้ำบางปลาม้าขุดสระเก็บน้ำกฤษณา ขุดสระเก็บน้ำจรเข้ใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำตะค่า ขุดสระเก็บน้ำบางปลาม้า ขุดสระเก็บน้ำบางใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำบ้านแหลม ขุดสระเก็บน้ำมะขามล้ม ขุดสระเก็บน้ำวังน้ำเย็น ขุดสระเก็บน้ำวัดดาว ขุดสระเก็บน้ำวัดโบสถ์ ขุดสระเก็บน้ำสาลี ขุดสระเก็บน้ำองครักษ์ ขุดสระเก็บน้ำโคกคราม ขุดสระเก็บน้ำไผ่กองดิน  ขุดสระเก็บน้ำศรีประจันต์ขุดสระเก็บน้ำดอนปรู ขุดสระเก็บน้ำบางงาม ขุดสระเก็บน้ำบ้านกร่าง ขุดสระเก็บน้ำปลายนา ขุดสระเก็บน้ำมดแดง ขุดสระเก็บน้ำวังน้ำซับ ขุดสระเก็บน้ำวังยาง ขุดสระเก็บน้ำวังหว้า ขุดสระเก็บน้ำศรีประจันต์  ขุดสระเก็บน้ำสองพี่น้องขุดสระเก็บน้ำดอนมะนาว ขุดสระเก็บน้ำต้นตาล ขุดสระเก็บน้ำทุ่งคอก ขุดสระเก็บน้ำบางตะเคียน ขุดสระเก็บน้ำบางตาเถร ขุดสระเก็บน้ำบางพลับ ขุดสระเก็บน้ำบางเลน ขุดสระเก็บน้ำบ่อสุพรรณ ขุดสระเก็บน้ำบ้านกุ่ม ขุดสระเก็บน้ำบ้านช้าง ขุดสระเก็บน้ำศรีสำราญ ขุดสระเก็บน้ำสองพี่น้อง ขุดสระเก็บน้ำหนองบ่อ ขุดสระเก็บน้ำหัวโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำเนินพระปรางค์  ขุดสระเก็บน้ำสามชุกขุดสระเก็บน้ำกระเสียว ขุดสระเก็บน้ำบ้านสระ ขุดสระเก็บน้ำย่านยาว ขุดสระเก็บน้ำวังลึก ขุดสระเก็บน้ำสามชุก ขุดสระเก็บน้ำหนองผักนาก ขุดสระเก็บน้ำหนองสะเดา  ขุดสระเก็บน้ำหนองหญ้าไซขุดสระเก็บน้ำทัพหลวง ขุดสระเก็บน้ำหนองขาม ขุดสระเก็บน้ำหนองราชวัตร ขุดสระเก็บน้ำหนองหญ้าไซ ขุดสระเก็บน้ำหนองโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำแจงงาม  ขุดสระเก็บน้ำอู่ทองขุดสระเก็บน้ำกระจัน ขุดสระเก็บน้ำจรเข้สามพัน ขุดสระเก็บน้ำดอนคา ขุดสระเก็บน้ำดอนมะเกลือ ขุดสระเก็บน้ำบ้านดอน ขุดสระเก็บน้ำบ้านโข้ง ขุดสระเก็บน้ำพลับพลาไชย ขุดสระเก็บน้ำยุ้งทะลาย ขุดสระเก็บน้ำสระพังลาน ขุดสระเก็บน้ำสระยายโสม ขุดสระเก็บน้ำหนองโอ่ง ขุดสระเก็บน้ำอู่ทอง ขุดสระเก็บน้ำเจดีย์  ขุดสระเก็บน้ำเดิมบางนางบวชขุดสระเก็บน้ำทุ่งคลี ขุดสระเก็บน้ำนางบวช ขุดสระเก็บน้ำบ่อกรุ ขุดสระเก็บน้ำปากน้ำ ขุดสระเก็บน้ำป่าสะแก ขุดสระเก็บน้ำยางนอน ขุดสระเก็บน้ำวังศรีราช ขุดสระเก็บน้ำหนองกระทุ่ม ขุดสระเก็บน้ำหัวนา ขุดสระเก็บน้ำหัวเขา ขุดสระเก็บน้ำเขาดิน ขุดสระเก็บน้ำเขาพระ ขุดสระเก็บน้ำเดิมบาง ขุดสระเก็บน้ำโคกช้าง  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำดอนกำยาน ขุดสระเก็บน้ำดอนตาล ขุดสระเก็บน้ำดอนมะสังข์ ขุดสระเก็บน้ำดอนโพธิ์ทอง ขุดสระเก็บน้ำตลิ่งชัน ขุดสระเก็บน้ำทับตีเหล็ก ขุดสระเก็บน้ำท่าพี่เลี้ยง ขุดสระเก็บน้ำท่าระหัด ขุดสระเก็บน้ำบางกุ้ง ขุดสระเก็บน้ำบ้านโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำพิหารแดง ขุดสระเก็บน้ำรั้วใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำศาลาขาว ขุดสระเก็บน้ำสนามคลี ขุดสระเก็บน้ำสนามชัย ขุดสระเก็บน้ำสระแก้ว ขุดสระเก็บน้ำสวนแตง ขุดสระเก็บน้ำโคกโคเฒ่า ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์พระยา ขุดสระเก็บน้ำไผ่ขวาง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s