รับขุดสระสุราษฎร์ธานี

ขุดสระโคกหนองนาสุราษฎร์ธานีแบคโฮขุดบ่อน้ำสุราษฎร์ธานีขุดสระน้ำสุราษฎร์ธานีแบคโฮขุดสระเก็บน้ำสุราษฎร์ธานีถมดินสร้างบ้านสุราษฎร์ธานีขุดบ่อถมที่สุราษฎร์ธานีรับถมที่สุราษฎร์ธานี ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินสุราษฎร์ธานี
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำสุราษฎร์ธานี สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจสุราษฎร์ธานีขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำสุราษฎร์ธานี จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินสุราษฎร์ธานี หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่สุราษฎร์ธานี ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกสุราษฎร์ธานี เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรสุราษฎร์ธานีขุดบ่อ ถมที่สุราษฎร์ธานี ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ สุราษฎร์ธานี

 ขุดสระเก็บน้ำวิภาวดีขุดสระเก็บน้ำตะกุกเหนือ ขุดสระเก็บน้ำตะกุกใต้  ขุดสระเก็บน้ำกาญจนดิษฐ์ขุดสระเก็บน้ำกรูด ขุดสระเก็บน้ำกะแดะ ขุดสระเก็บน้ำคลองสระ ขุดสระเก็บน้ำช้างขวา ขุดสระเก็บน้ำช้างซ้าย ขุดสระเก็บน้ำตะเคียนทอง ขุดสระเก็บน้ำทุ่งกง ขุดสระเก็บน้ำทุ่งรัง ขุดสระเก็บน้ำท่าทอง ขุดสระเก็บน้ำท่าทองใหม่ ขุดสระเก็บน้ำท่าอุแท ขุดสระเก็บน้ำป่าร่อน ขุดสระเก็บน้ำพลายวาส  ขุดสระเก็บน้ำคีรีรัฐนิคมขุดสระเก็บน้ำกะเปา ขุดสระเก็บน้ำถ้ำสิงขร ขุดสระเก็บน้ำท่ากระดาน ขุดสระเก็บน้ำท่าขนอน ขุดสระเก็บน้ำน้ำหัก ขุดสระเก็บน้ำบ้านทำเนียบ ขุดสระเก็บน้ำบ้านยาง ขุดสระเก็บน้ำย่านยาว  ขุดสระเก็บน้ำชัยบุรีขุดสระเก็บน้ำคลองน้อย ขุดสระเก็บน้ำชัยบุรี ขุดสระเก็บน้ำสองแพรก ขุดสระเก็บน้ำไทรทอง  ขุดสระเก็บน้ำดอนสักขุดสระเก็บน้ำชลคราม ขุดสระเก็บน้ำดอนสัก ขุดสระเก็บน้ำปากแพรก ขุดสระเก็บน้ำไชยคราม  ขุดสระเก็บน้ำท่าฉางขุดสระเก็บน้ำคลองไทร ขุดสระเก็บน้ำท่าฉาง ขุดสระเก็บน้ำท่าเคย ขุดสระเก็บน้ำปากฉลุย ขุดสระเก็บน้ำเขาถ่าน ขุดสระเก็บน้ำเสวียด  ขุดสระเก็บน้ำท่าชนะขุดสระเก็บน้ำคลองพา ขุดสระเก็บน้ำคันธุลี ขุดสระเก็บน้ำท่าชนะ ขุดสระเก็บน้ำประสงค์ ขุดสระเก็บน้ำวัง ขุดสระเก็บน้ำสมอทอง  ขุดสระเก็บน้ำบ้านตาขุนขุดสระเก็บน้ำพรุไทย ขุดสระเก็บน้ำพะแสง ขุดสระเก็บน้ำเขาพัง ขุดสระเก็บน้ำเขาวง  ขุดสระเก็บน้ำบ้านนาสารขุดสระเก็บน้ำคลองปราบ ขุดสระเก็บน้ำควนศรี ขุดสระเก็บน้ำควนสุบรรณ ขุดสระเก็บน้ำทุ่งเตา ขุดสระเก็บน้ำทุ่งเตาใหม่ ขุดสระเก็บน้ำท่าชี ขุดสระเก็บน้ำนาสาร ขุดสระเก็บน้ำน้ำพุ ขุดสระเก็บน้ำพรุพี ขุดสระเก็บน้ำลำพูน ขุดสระเก็บน้ำเพิ่มพูนทรัพย์  ขุดสระเก็บน้ำบ้านนาเดิมขุดสระเก็บน้ำทรัพย์ทวี ขุดสระเก็บน้ำท่าเรือ ขุดสระเก็บน้ำนาใต้ ขุดสระเก็บน้ำบ้านนา  ขุดสระเก็บน้ำพนมขุดสระเก็บน้ำคลองชะอุ่น ขุดสระเก็บน้ำคลองศก ขุดสระเก็บน้ำต้นยวน ขุดสระเก็บน้ำพนม ขุดสระเก็บน้ำพลูเถื่อน ขุดสระเก็บน้ำพังกาญจน์  ขุดสระเก็บน้ำพระแสงขุดสระเก็บน้ำบางสวรรค์ ขุดสระเก็บน้ำสาคู ขุดสระเก็บน้ำสินปุน ขุดสระเก็บน้ำสินเจริญ ขุดสระเก็บน้ำอิปัน ขุดสระเก็บน้ำไทรขึง ขุดสระเก็บน้ำไทรโสภา  ขุดสระเก็บน้ำพุนพินขุดสระเก็บน้ำกรูด ขุดสระเก็บน้ำตะปาน ขุดสระเก็บน้ำท่าข้าม ขุดสระเก็บน้ำท่าสะท้อน ขุดสระเก็บน้ำท่าโรงช้าง ขุดสระเก็บน้ำน้ำรอบ ขุดสระเก็บน้ำบางงอน ขุดสระเก็บน้ำบางมะเดื่อ ขุดสระเก็บน้ำบางเดือน ขุดสระเก็บน้ำพุนพิน ขุดสระเก็บน้ำมะลวน ขุดสระเก็บน้ำลีเล็ด ขุดสระเก็บน้ำศรีวิชัย ขุดสระเก็บน้ำหนองไทร ขุดสระเก็บน้ำหัวเตย ขุดสระเก็บน้ำเขาหัวควาย  ขุดสระเก็บน้ำเกาะพะงันขุดสระเก็บน้ำบ้านใต้ ขุดสระเก็บน้ำเกาะพะงัน ขุดสระเก็บน้ำเกาะเต่า  ขุดสระเก็บน้ำเกาะสมุยขุดสระเก็บน้ำตลิ่งงาม ขุดสระเก็บน้ำบ่อผุด ขุดสระเก็บน้ำมะเร็ต ขุดสระเก็บน้ำลิปะน้อย ขุดสระเก็บน้ำหน้าเมือง ขุดสระเก็บน้ำอ่างทอง ขุดสระเก็บน้ำแม่น้ำ  ขุดสระเก็บน้ำเคียนซาขุดสระเก็บน้ำบ้านเสด็จ ขุดสระเก็บน้ำพ่วงพรมคร ขุดสระเก็บน้ำอรัญคามวารี ขุดสระเก็บน้ำเขาตอก ขุดสระเก็บน้ำเคียนซา  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำขุนทะเล ขุดสระเก็บน้ำคลองฉนาก ขุดสระเก็บน้ำคลองน้อย ขุดสระเก็บน้ำตลาด ขุดสระเก็บน้ำบางกุ้ง ขุดสระเก็บน้ำบางชนะ ขุดสระเก็บน้ำบางโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำบางใบไม้ ขุดสระเก็บน้ำบางไทร ขุดสระเก็บน้ำมะขามเตี้ย ขุดสระเก็บน้ำวัดประดู่  ขุดสระเก็บน้ำเวียงสระขุดสระเก็บน้ำคลองฉนวน ขุดสระเก็บน้ำทุ่งหลวง ขุดสระเก็บน้ำบ้านส้อง ขุดสระเก็บน้ำเขานิพันธ์ ขุดสระเก็บน้ำเวียงสระ  ขุดสระเก็บน้ำไชยาขุดสระเก็บน้ำตลาดไชยา ขุดสระเก็บน้ำตะกรบ ขุดสระเก็บน้ำทุ่ง ขุดสระเก็บน้ำปากหมาก ขุดสระเก็บน้ำป่าเว ขุดสระเก็บน้ำพุมเรียง ขุดสระเก็บน้ำเลม็ด ขุดสระเก็บน้ำเวียง ขุดสระเก็บน้ำโมถ่าย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s